wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podlaskie / sejneński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Giby

Wsie

Adamowe Łączki, Aleksiejówka, Baraki, Białogóry, Białorzeczka, Białowierśnie, Budwieć, Budziewizna, Chylinki, Ciemny Las, Czarna Hańcza, Czarne Kąty, Daniłowce, Dumbel, Dworczysko, Dziemianówka, Frącki, Gibasówka, Giby, Głęboka Biel, Głęboki Bród, Gremzdówka, Gulbin, Hańcza, Iwanówka, Karolin, Kiecie, Kimsza, Konna Linia, Konstantynówka, Koszary, Krasne, Krasne Borowe, Kszywasze, Kukle, Lasanka-Morgi, Lasanka-Orzechowo, Lipowo, Łejmelowizna, Maćkowa Ruda, Muły, Nadole, Nikolsk, Okółek, Ostrów, Piecek, Pod Kaczan, Podgibki, Podlaski, Pogorzelec, Pokrowsk, Pomorze, Pomorze Małe, Pomorze Wielkie, Posejnele, Rybakówka, Rygol, Sadek, Sarnetki, Słoboda, Stanowisko, Studziany Las, Szlamy, Tartaczysko, Wielki Bór, Wierśnianka, Wierśnie, Wiłkokuk, Wojtkiszki, Wronie Góry, Wysoki Most, Zaborek, Zelwa
Gmina Krasnopol

Wsie

Aleksandrowo, Baraniszki, Boksze Nowe, Brogi, Buda Ruska, Budzisko, Bursynowizna, Czarna Buchta, Czerwony Krzyż, Czortek, Dąbrówka, Epidemia, Folwark, Głuszyn, Granowo, Grekowizna, Gremzdel, Gremzdy Polskie, Gromozdy, Jabłonowo, Jegleniszki, Jegliniec, Jeglówek, Jeziorki, Jeziorki Małe, Jeziorki Wielkie, Kolonia, Kopiec, Krasne, Krasnopol, Królówek, Krucieniszki, Linówek, Lisie Nory, Łopuchowo, Maćkowa Ruda, Małe Raczki, Michnowce, Mikołajewo, Murowany Most, Nadpawłówka, Nakamień, Orlinek, Pasznia, Pawłówka, Piotrowa Dąbrowa, Pod Jezioro, Pod Krusznik, Pod Las, Pod Pawłówką, Podjeziorki, Pojezierze, Polesie, Popówka, Remieńkiń, Romanowce, Rosochaty Róg, Rozbójnica, Rudawka, Rutka Pachuckich, Ryżówka, Skierszowszczyzna, Skustele, Ślepa Kiszka, Smolany Dąb, Stabieńszczyzna, Szejpiszki, Teklinowo, Warszawa, Wioseczka, Wysoka Góra, Żłobin, Żubronajcie, Żubrówka Nowa, Żubrówka Stara
Gmina Puńsk

Wsie

Boksze Stare, Boksze-Osada, Buda Zawidugierska, Bukowizna, Buraki, Czarnoziemie, Darżynikaj, Dowiaciszki, Dziedziule, Giłujsze, Gwoździczno, Jerozolima, Jurzdyk, Kalinowo, Kompocie, Krejwiany, Nowe Sejwy, Nowiniki, Ogórki, Olksmiany, Ostropie, Oszkinie, Paszałcie, Pełele, Poklasztorne, Poluńce, Przystawańce, Puńsk, Rajzginia, Rejsztokiemie, Reszecie, Rutka Pachuckich, Sankury, Sejwy, Skarkiszki, Smolany, Święciszki, Szklarnia, Szlinokiemie, Szołtany, Szyłajnie, Tauroszyszki, Trakiszki, Trompole, Trompoliszki, Ustronie, Widugiery, Wiłkopedzie, Wojciuliszki, Wojtokiemie, Wołyńce, Zaczarne, Żwikiele
Gmina Sejny

Wsie

Adelin, Babańce, Bałędzianka, Berżałowce, Berżniki, Bierżałowce, Bierżynie, Borek, Borysówka, Bosse, Bruzgi, Bubele, Budziewizna, Burbiszki, Cyganowo, Degucie, Dubowo, Dusznica, Dworczysko, Folwark Berżniki, Gawiniańce, Gicheryszki, Grudziewszczyzna, Gryszkańce, Hołny Mejera, Hołny Wolmera, Iwaniszki, Janiszki, Jenorajście, Jodeliszki, Kalwiszki, Kielczany, Klejwy, Kolonia, Kolonia Bubele, Kolonia Sejny, Konstantynówka, Krasnogruda, Krasnowo, Krejwińce, Lasanka, Liszkowo Duże, Liszkowo Małe, Łumbie, Maciejowizna, Marcinkańce, Markiszki, Marynowo, Marynowo-Kolonia, Nowosady, Nożegary, Ochotniki, Ogrodniki, Olszanka, Orzechowo, Osada-Łumbie, Otkieńszczyzna, Poćkuny, Podgawiniańce, Podlaski, Pojeziorki, Półkoty, Pomorzanka, Posejanka, Posejny, Rachelany, Radziucie, Radziuszki, Rubieżanka, Rynkojeziory, Rysztówka, Suborowo, Sumowo, Świackie, Sztabinki, Tarnówka, Wakanty, Weresowszczyzna, Wesołówka, Wigrańce, Wojnary, Zagórze, Zagówiec, Zaleskie, Zamiakiny, Zaruby, Żegary, Zielonka, Złota Wieś
 • Pole namiotowe nac Czarną Hańczą
 • Jezioro Gieret
 • Jezioro Brożane
 • Czarna Hańcza w okilicy Dworczyska
 • Rozlewisko w kolicach Dworczyska
 • Jezioro Brożane
 • Jezioro Brożane
 • Krzyż nad Jeziorem Brożane
 • Krzyż nad Jeziorem Brożane
 • Tabliczka pod krzyżem
 • Przemówienia władz regionalnych
 • Msza Święta przy Krzyżu – pomniku w Gibach – 19.07.2015 r.
 • Msza Święta przy Krzyżu – pomniku w Gibach – 19.07.2015 r.
 • Uroczystości przy Krzyżu – pomniku w Gibach – 19.07.2015 r.
 • Uroczystości przy Krzyżu – pomniku w Gibach – 19.07.2015 r.
 • Uroczystości przy Krzyżu – pomniku w Gibach – 19.07.2015 r.
 • Uroczystości przy Krzyżu – pomniku w Gibach – 19.07.2015 r.
 • Uroczystości przy Krzyżu – pomniku w Gibach – 19.07.2015 r.
 • Uroczystości przy Krzyżu – pomniku w Gibach – 19.07.2015 r.
 • Uroczystości przy Krzyżu – pomniku w Gibach – 19.07.2015 r.
 • Uroczystości przy Krzyżu – pomniku w Gibach – 19.07.2015 r.
 • Wieczornica harcerska – Giby 18.07.2015 r.
 • Wieczornica harcerska – Giby 18.07.2015 r.
 • Wieczornica harcerska – Giby 18.07.2015 r.

Powiat sejneński położony jest na północno-wschodnim krańcu województwa podlaskiego, na Pojezierzu Wschodnio-suwalskim, przy granicy z Litwą. W jego skład wchodzi jedna gmina miejska i cztery gminy wiejskie. Powiat zamieszkiwany jest przez 21 tys. osób, co plasuje go na ostatnim miejscu w województwie pod względem liczby ludności. Jednocześnie charakteryzuje się on najniższym wskaźnikiem zaludnienia spośród powiatów województwa (25 osób na km2 wobec 59 w województwie).

Biorąc pod uwagę jego powierzchnię wynoszącą 855 km2, jest to jeden z mniejszych powiatów województwa, którego nieco ponad 48% powierzchni stanowią użytki rolne, a blisko 42% pokrywają lasy.

Na koniec 2009 r. w powiecie zarejestrowane były 1262 podmioty (o ponad 2% więcej niż w roku poprzednim). Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (26,5%), budownictwo (nieco powyżej 11%) oraz działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (niespełna 10%). Ze względu na łatwość pozyskiwania surowca, w powiecie rozwija się produkcja wyrobów z drewna. Od kilku lat powiat sejneński należy do grupy powiatów o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego w województwie.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 74% osób korzysta z wodociągu, 26% – z kanalizacji.

Powiat sejneński charakteryzuje się znacznym udziałem powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionej wynoszącym około 61% powierzchni powiatu. Charakterystyczny krajobraz tego terenu tworzą polodowcowe pagórki oraz niezliczona ilość jezior i rzeczek. Do atrakcji turystycznych powiatu należą zwarte kompleksy leśne Puszczy Augustowskiej i Wigierski Park Narodowy.

Na terenie powiatu funkcjonuje 12 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, które dysponują 0,6 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z noclegów skorzystało 9,4 tys. osób, w tym 0,4 tys. turystów zagranicznych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Sejneński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki