wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Besko

Wsie

Besko, Góry, Grabień, Mymoń, Poręby, Sucha Wieś, Wola, Zakącie, Zapowiedź
Gmina Bukowsko

Wsie

Brogówka, Bukowsko, Dudyńce, Dwór, Granice, Kamienne, Karlików, Kolonia, Łazy, Miasteczko, Modrza, Nadolany, Nagórzany, Nędze, Nowotaniec, Płonna, Pobiedno, Przybyszów, Ratnawica, Równie, Sanoczki, Tokarnia, Wodnica, Wola Jaworowa, Wola Piotrowa, Wola Sękowa, Wolica, Wólka, Wygnanka, Zboiska
Gmina Komańcza

Wsie

Balnica, Czystogarb, Darów, Dolny Koniec, Dołżyca, Duszatyn, Górna Wieś, Górny Koniec, Jasiel, Jawornik, Koło Hryszka, Komańcza, Kożuszne, Kulaszne, Letnisko, Łupków, Maniów, Mików, Moszczaniec, Osiedle A, Osiedle B, Osławica, Prełuki, Radoszyce, Rzepedź, Smolnik, Stary Łupków, Surowica, Szczawne, Szczerbanówka, Turzańsk, Wisłok Dolny, Wisłok Górny, Wisłok Wielki, Wola Michowa, Wygnanka, Wysoczany, Zubeńsko
Gmina Sanok

Wsie

Blich, Borysówka, Bykowce, Czerteż, Dębna, Dobra, Dobrzanka, Dolinki, Dołoszyce, Dwór, Falejówka, Hłomcza, Jędruszkowce, Jurowce, Jutna, Kąt, Kocaby, Kolonia, Kopalnia, Korea, Kostarowce, Koszary, Kuczmiaki, Lalin, Liszna, Łąki, Łazy, Łodzina, Markowce, Mazury, Międzybrodzie, Mrzygłód, Na Kamieniach, Na Moście, Niebieszczany, Pakoszówka, Pisarowce, Pleszawa, Płowce, Pod Dębiną, Pod Lasem, Pod Obszarem, Podczerniawa, Podgaj, Podglinice, Podlas, Podwroczeń, Popiele, Prusiek, Przykopy, Raczkowa, Rzeczki, Sanoczek, Siemowica, Srogów Dolny, Srogów Górny, Strachocina, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Trepcza, Tuchorz, Tyrawa Solna, W Łęgu, Wujskie, Za Kościołem, Za Rzeką, Za Sanem, Za Sanoczkiem, Zabłotce, Zagródki, Załuż, Zarzeki, Zawadka
Gmina Tyrawa Wołoska

Wsie

Brzózka, Czerteż, Dąbrowa, Hołuczków, Huty, Kreców, Lachowa, Międzykąty, Młyniska, Moczary, Piła, Przerwy, Rakowa, Rozpucie, Sadziska, Siemuszowa, Tarnawka, Tyrawa Wołoska, Wola Krecowska, Zamalówka
Gmina Zagórz

Wsie

Bania, Brzozowiec, Czaszyn, Czekaj, Granice, Kalnica, Kąty, Kopalnia, Łany, Łukowe, Mokre, Morchownica, Morochów, Na Zagrodziu, Olchowa, Pod Kiczerą, Poraż, Ropy, Średnie Wielkie, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna, Zahutyń, Zawadka Morochowska
Gmina Zarszyn

Wsie

Bażanówka, Brzeg, Długie, Granicznik, Grędówka, Huczkowa, Jaćmierz, Koszary, Łazy, Madraszówka, Mroczkówki, Nowosielce, Odrzechowa, Odrzechówki, Osiedle, Pastwiska, Pielnia, Posada Jaćmierska, Posada Zarszyńska, Stefanówka, Strachanów, Wólka, Wygoda, Za Dudyńcami, Zarszyn, Zawisłocze, Zeniówka
 • Portret św. Andrzeja Boboli
 • Poznań 1938 - powrót relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski
 • Kaplica na Bobolówce
 • Bobolówka
 • Kaplica na Bobolówce, ołtarz
 • Kaplica na Bobolówce
 • Kapliczka drogi krzyżowej
 • Droga krzyżowa na Bobolówce
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś
 • Figura
 • Drzwi do kościoła
 • Relikwie i obraz św Andzreja Boboli
 • Chrzcielnica
 • Wnętrze koścoła pw.św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Wnętrze koścoła pw.św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Koścół pw.św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Koścół pw.św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Koścół pw.św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • 115-lecie OSP Strachocina
 • 115-lecie OSP Strachocina


POWIAT SANOCKI
(województwo podkarpackie)


Powiat sanocki leży w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego na terenach o charakterze górzystym. Zajmuje obszar 1224 km2 i obejmuje zachodnią część Bieszczadów, wschodnią część Beskidu Niskiego oraz pasma Gór Słonnych i Pogórza Przemyskiego. Południową granicę powiatu stanowi granica państwowa ze Słowacją. Powiat obejmuje 8 gmin, które zamieszkuje 94,9 tys. osób. Jest to obszar słabo zaludniony, na 1 km2 przypada 78 osób. Stolicą powiatu jest miasto Sanok, które pełni rolę ośrodka gospodarczego i kulturalnego.
W powiecie zarejestrowanych jest 6571 podmiotów gospodarki narodowej, z czego najwięcej działa w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 28,8% (wszystkie w sektorze publicznym), w budownictwie – 10,5% a w przemyśle – 8,6%. Z wszystkich zarejestrowanych podmiotów 95,2% stanowią jednostki małe o liczbie pracujących poniżej 10 osób, ale w powiecie są również zakłady, które zatrudniają powyżej 500 osób. Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych działa na terenie Sanoka. Przychody z produkcji przemysłowej, w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, na 1 mieszkańca wyniosły 13095 zł. Wśród działów przemysłu największy udział ma produkcja: pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, artykułów spożywczych i wyrobów z metali. Pozostały obszar ma charakter rolniczy o słabo rozwiniętych innych dziedzinach gospodarki. Dominuje tutaj gospodarka leśna i związany z nią przemysł drzewny. W sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo działa 343 jednostek, tj. 8,6% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w powiecie. Dzięki rozwiniętej gospodarce i turystyce dochody na 1 mieszkańca są jednymi z najwyższych wśród powiatów ziemskich. Wyniosły one 1212,50 zł na 1 mieszkańca i w stosunku do 2008 roku wzrosły o 70,2%. Niska jest również stopa bezrobocia (13,8%), która plasuje powiat na wysokim, trzecim miejscu pośród 21 powiatów ziemskich.
Powiat stanowi obszar o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Ponad 3/4 powiatu znajduje się w różnych strefach ochronnych, lesistość powiatu jest wysoka i wyniosła 50,8%. Dzięki tym walorom jest to obszar czystego powietrza i wody, bez zanieczyszczeń przemysłowych, który przyciąga coraz więcej turystów. Na terenie powiatu działają gospodarstwa agroturystyczne, jest 18 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono 60,5 tys. noclegów.
(GUS)

 

GUS
Powiat Sanocki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej