wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Brzuze

Wsie

Bobrowiec, Brzuze, Bukowiec, Dąbrówka, Dobre, Dobre-Rumunki, Dołek, Duszoty, Giżynek, Gulbiny, Julianowo, Jutrzenka, Kępa, Kleszczyn, Kolonia Ostrowicka, Kolonia Radzynkowska, Kontrewers, Kozia, Krystianowo, Lisiaki, Łączonek, Malitony, Marianowo, Mościska, Na Górach, Nowiny, Okonin, Olendry, Ostrowite, Paproty, Parcelanty, Parcele Giżyńskie, Parcele Trąbińskie, Parowa, Piskorczyn, Pod Las, Pod Nowiny, Pod Paproty, Pod Wojnowo, Przeszkoda, Przyrowa, Radzynek, Rumunki Brzóskie, Rumunki Julianowskie, Rumunki Ostrowickie, Rumunki Ugoskie, Sawiak, Somsiory, Studzianka, Trąbin-Rumunki, Trąbin-Wieś, Ugoszcz, Żałe
Gmina Rogowo

Wsie

Antoniewo, Bąkowizna, Białe Błota, Borowo, Brzeszczki Duże, Brzeszczki Małe, Charszewo, Cząpienica, Czumsk Duży, Czumsk Mały, Dziegciary, Dziewanowo, Egipt, Glinki, Górka, Górki, Huta, Huta-Chojno, Jaroszewo, Jegle, Karbowizna, Kasztany, Klepczarnia, Kolonia Żalska, Kordyszewo, Korea, Korzeniewo, Kosiory, Lasoty, Lisiny, Ławki, Mańkowo, Młynik, Nadróż, Narty, Nowy Kobrzyniec, Ostrów, Pinino, Pisiak, Plebanka, Pręczki, Rejki, Reszki, Rogówko, Rogowo, Rojewo, Ruda, Ruda Żalska, Rumunki Brzeszczkowskie, Rumunki Charszewskie, Rumunki Kobrzynieckie, Rumunki Likieckie, Rumunki Nadroskie, Rumunki Rojewskie, Rumunki Rudzkie, Seperak, Sitnica, Sosnowo, Stary Kobrzyniec, Świeżawy, Szczerby, Szyszka, Tadajewo, Tartak, Ugoda, Urszulewo, Wierzchowiska, Wiktorowo, Zamość, Zasadki, Żołnowo
Gmina Rypin

Wsie

Balin, Bartoszka, Borzymin, Buzy, Cetki, Czermin, Czyżewo, Dębiany, Drozdowo, Dylewo, Głowińsk, Gniazdek, Godziszewy, Górek, Górka, Iwany, Jasin, Kamionka, Kocieł, Kolonia Podolska, Kowalki, Krupianka, Kwiatkowo, Linne, Ławy, Marianki, Marianki-Kolonia, Nad Szosą, Nowe Dębiany, Nowe Sadłowo, Parcelanci, Pieńki, Plebanka, Pod Borzyminem, Pod Czyżewo, Pod Długie, Pod Linne, Pod Nadróż, Pod Rakowo, Pod Rypin, Pod Strzygi, Pod Szosę, Pod Żałe, Podole, Polewizna, Prątnia, Przecza, Przybyszynek, Przytułek, Puszcza Leśna, Puszcza Miejska, Puszcza Rządowa, Rakowo, Rumunki Kowalkowskie, Rumunki Zakrockie, Rumunki-Kowalki, Rusinowo, Rypałki Prywatne, Sadłowo, Sadłowo-Rumunki, Sikory, Starorypin Prywatny, Starorypin Rządowy, Stary Dwór, Starzy Gospodarze, Stawiska, Stępowo, Szwarowszczyzna, Szwarowy, Tartak, W Górach, Wiktorowo, Wilcza, Wygoda, Wyręba, Zakrocz, Zakroczek, Zawada
Gmina Skrwilno

Wsie

Baba, Baraki, Baranie Góry, Borki, Boruchy, Budy, Budy Szustkowskie, Budziska, Budziska Przywitowskie, Czarnia Duża, Czarnia Mała, Czerwonka, Gumowszczyzna, Karczemka, Kasprowizna, Klepczarnia, Kolonia Okalewska, Kolonia Przywitowska, Kotórz, Kotowy, Lisia Górka, Modlin, Mościska, Nad Kotarzem, Nad Kowalką, Niemcowizna Okalewska, Niemcowizna Szustkowska, Nowe Parcele, Nowe Skudzawy, Nowy Młyn, Nowy Rak, Odnoga, Okalewo, Osina, Otocznia, Piaski, Pod Babę, Pod Czerwonkę, Pod Niemcowiznę, Pod Obórkami, Pod Otocznią, Pod Rakiem, Pod Rudę, Pod Zambrzycę, Przylasek, Przywitowo, Rak, Ruda, Rudziska, Rumunki Kotowskie, Skrwilno, Skudzawy, Stare Parcele, Szczawno, Szucie, Szucie Okalewskie, Szustek, Toki, Ugoda, Urszulewo, W Łąkach, Warszawka, Warszawka-Kolonia, Wólka, Za Bagnem, Zambrzyca, Zofiewko, Zofiewo
Gmina Wąpielsk

Wsie

Bielawki, Chorab, Długie, Dunaj, Jętek, Kiełpiny, Kierz Półwieski, Kierz Radzikowski, Kupno, Lamkowizna, Łapinóż-Rumunki, Łapinóżek, Półwiesk Duży, Półwiesk Mały, Radziki Duże, Radziki Małe, Ruszkowo, Tomkowo, Wąpielsk

Herb

POWIAT RYPIŃSKI
(województwo kujawsko-pomorskie)


Powiat rypiński leży we wschodniej części województwa, w północno-wschodniej części Pojezierza Dobrzyńskiego i zajmuje powierzchnię 586 km2. W jego skład wchodzi gmina miejska Rypin oraz 5 gmin wiejskich obejmujących 145 miejscowości wiejskich. Ludność powiatu w 2009 r. liczyła 44 tys. osób. Powiat rypiński jest jednym z najmniejszych pod tym względem w województwie — 16 lokata wśród powiatów. Na 1 km2 powierzchni przypadało 75 osób, co dało 10 lokatę w województwie. W ostatnim dziesięcioleciu przyrost naturalny był dodatni, a w 2009 r. był jednym z najniższych w tym czasie (0,3 na 1000 ludności). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 22% populacji powiatu, w produkcyjnym — 62% i nieprodukcyjnym — 16%. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 60 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Na terenie powiatu zarejestrowanych było 3309 podmiotów gospodarczych, z czego w sektorze prywatnym — 3152. Najwięcej podmiotów zarejestrowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. W 2008 r. najwięcej pracujących liczył sektor rolniczy — 45% i sektor usługowy — 31% ogółu pracujących. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2009 r. wyniosła 20%. Osób zarejestrowanych jako bezrobotne było 3,7 tys., w tym 23 % posiadało prawo do zasiłku.
Dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. W ostatnim roku oddano do użytkowania 153 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 13,3 tys. m2. W 2008 r. mieszkańcy powiatu korzystający z sieci wodociągowej stanowili 85%, a z kanalizacyjnej — 43% ogółu.
Powiat ma charakter rolniczy — w 2009 r. użytki rolne (42,4 tys. ha) stanowiły 72% powierzchni. W powiecie występują gleby brunatne, płowe, a także rdzawe i bielicowe sprzyjające znacznemu stopniowi zalesienia. Lasy zajmowały 11,4 tys. ha — lesistość kształtowała się na poziomie 19%. Obszar chronionego krajobrazu stanowił 15% ogólnej powierzchni. Na terenie powiatu znajdowały się 74 pomniki przyrody.
(GUS)

 

GUS
Powiat Rypiński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki