wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Kłoczew

Wsie

Borucicha, Bramka, Budki, Budy, Czernic, Gęsia Wólka, Górki, Gózd, Huta Zadybska, Jagodne, Jagodne-Kolonia, Jakubówka, Janopol, Julianów, Kąty, Kawęczyn, Kłoczew, Kłoczew-Kolonia, Kokoszka, Kosiny, Kozibor, Kurzelaty, Kusiak, Lipiny, Nowe Zadybie, Padarz, Podbramki, Przykwa, Rybaki, Rzyczyna, Samotnia, Saturnia, Sękata, Serwatka, Sokola, Sosnówka, Stare Zadybie, Stryj, Szczepaniec, Własność, Wojciechówka, Wola Zadybska, Wola Zadybska-Kolonia, Wygranka, Wylezin, Zalesie, Zaryte, Żwadnik
Gmina Nowodwór

Wsie

Borki, Dwórzec, Dziatki, Grabów Rycki, Grabów Szlachecki, Grabowce Dolne, Grabowce Górne, Hektary, Jakubówka, Janówek, Kania, Kazimierzówka, Lendo Wielkie, Lendówka, Luniec, Michałówka, Niedźwiedź, Nowodwór, Przestrzeń, Rycza, Sosnówka, Trzcianki, Urszulin, Wrzosówka, Zawitała, Zielony Kąt
Gmina Ryki

Wsie

Bobrowniki, Brusów, Budki, Budki-Rososz, Budzyń, Chrustne, Chudów, Dołki, Dule-Gajówka, Edwardów, Falentyn, Janisze, Karczmiska, Kawa, Kazimierzyn, Kleszczówka, Krasnogliny, Kruków, Lasocin, Lasoń, Leopoldów, Marianów, Moszczanka, Niwa Babicka, Niwka, Nowa Dąbia, Nowiny, Nowiny-Rososz, Nowy Bazanów, Nowy Dęblin, Ogonów, Oszczywilk, Ownia, Piaski, Podwiatraki, Podwierzbie, Podwierzbie-Kolonia, Potok, Rososz, Sędowice, Sierskowola, Stara Dąbia, Stary Bazanów, Swaty, Szczałba, Wymysłów, Zadole, Zalesie, Zalesie-Kolonia
Gmina Stężyca

Wsie

Błędowice, Borowina, Bory, Brzeźce, Brzeźce-Kolonia, Brzeziny, Brzeziny-Kolonia, Długowola, Drachalica, Kletnia, Krukówka, Nadwiślanka, Nowa Rokitnia, Paprotnia, Pawłowice, Piotrowice, Plebanka, Prażmów, Stara Rokitnia, Stężyca, Zapiaszcze, Zielonka
Gmina Ułęż

Wsie

Białki Dolne, Białki Górne, Brzozowa, Drążgów, Drewnik, Korzeniów, Lendo Ruskie, Miłosze, Nowa Wólka, Osmolice, Podlodów, Podlodówka, Sarny, Sobieszyn, Sobieszyn-Kolonia, Stara Wólka, Ułęż, Ułęż Dolny, Ułęż Górny, Wąwolnica, Żabianka, Zosin
 • Zakład betoniarski w Zalesiu
 • Zakład betonu
 • Zakład betonu
 • Podchorążowie przed pomnikiem
 • Pomnik
 • Lucjan Bernaciak „Janusz”- brat „Orlika”
 • Tablica pamiątkowa na obelisku
 • Salwa honorowa
 • Warta honorowa przed pomnikiem "Orlika"
 • Pomnik przed domem rodzinnym "Orlika"
 • Kombatanci , żołnierze "Orlika"
 • Pomnik
 • Zalesie
 • Zalesie
 • Zalesie
 • Wiosna w Zalesiu


POWIAT RYCKI
(województwo lubelskie)


Powiat rycki jest usytuowany w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. Sąsiaduje z powiatami: łukowskim, lubartowskim i puławskim, od zachodu graniczy z województwem mazowieckim. Geograficznie położony jest w południowo-wschodniej części podprowincji Nizin Środkowopolskich, w obrębie trzech mezoregionów: Doliny Środkowej Wisły, Wysoczyzny Żelechowskiej oraz Pradoliny Wieprza.
Powiat rycki zajmuje powierzchnię 614,7 km2, w którym mieszkało 58,3 tys. Mieszkańców (dane na koniec 2009 r.). Obejmuje 6 gmin. W miastach powiatu zamieszkuje 47% ludności. Gęstość zaludnienia jest wyższa w stosunku do średniej w województwie lubelskim. Na 1 km2 przypadało 95 osób, zaś w województwie 86. Użytki rolne zlokalizowane na tym terenie zajmowały 69,0% ogólnej powierzchni gminy, a 22,8% to grunty leśne.
Powiat rycki z jedną z najniższych stopą bezrobocia (11,7%), zajmował 6 pozycję wśród powiatów Lubelszczyzny.
W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu co trzeci działał w sekcji handel i naprawy. Odsetek jednostek zatrudniających do 9 osób wyniósł 72,1%.
Od 2000 r. powiat rycki odnotowuje ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności przeważnie przybierał wielkości ujemne, najniższy zanotowany w 2008 roku wyniósł minus 1,2. Tylko w latach 2005-2006 był on dodatni. W wyniku tych niekorzystnych tendencji liczba ludności zmniejszyła się o prawie 5,2%.
W granicach powiatu znajduje się tylko 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, co lokuje go na ostatniej 24 pozycji. Na terenie powiatu znajdowało się 71 pomników przyrody, a obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły 11,8% powierzchni powiatu.
(GUS)

 

GUS
Powiat Rycki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki