wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

śląskie / rybnicki (Czytaj więcej)

Herb

POWIAT RYBNICKI
(województwo śląskie)


   Powiat rybnicki leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. W jego skład wchodzi pięć gmin położonych w trzech rozłącznych skupieniach wokół miasta Rybnik – siedziby powiatu (nie wchodzącego w jego skład): Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany. Powierzchnia powiatu rybnickiego wynosi 223,6 km2, co przy liczbie mieszkańców równej 74,5 tys. daje gęstość zaludnienia na poziomie 333 osoby na 1 km2. Od kilku lat systematycznie wzrasta liczba mieszkańców, co spowodowane jest nie tylko dodatnim przyrostem naturalnym, ale przede wszystkim bardzo wysokim w ostatnich latach saldem migracji.

   Powiat rybnicki jest obszarem o charakterze przemysłowo-rolniczym. W ostatnich latach bardzo prężnie rozwija się i jest miejscem atrakcyjnym dla inwestorów. Jego atutem jest usytuowanie w pobliżu sieci najważniejszych dróg krajowych, w tym autostrad A1 i A4. W końcu 2009 r. na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym przypadało 990 podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Liczba pracujących wyniosła 8310 osób, z czego 26% było zatrudnionych w przemyśle, a 2% w rolnictwie.

  Obszar powiatu, mimo, iż położony w rejonie eksploatacji górniczej, nie jest pozbawiony walorów przyrodniczych i turystycznych. Istniejące tu szlaki rowerowe łączące atrakcyjne dla zwiedzających miejsca: drewniane kościółki z XVI - XVIII wieku, zabytki techniki, żerowiska bobrów, pomniki przyrody, stwarzają dobre warunki do aktywnego wypoczynku. W granicach powiatu rybnickiego znajdują się dwa turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których w 2009 r. udzielono 4,5 tys. noclegów. Lasy zajmują 32,3% powierzchni ogólnej. Warto podkreślić, że część gmin powiatu rybnickiego leży w obrębie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.
(GUS)

 

GUS
Powiat Rybnicki  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki