wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podkarpackie / ropczycko-sędziszowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Iwierzyce

Wsie

Będzienica, Błonie, Brzeźnik Północny, Brzeźnik Południowy, Bystrzyca, Czerwonek, Dolna Bystrzyca, Dolna Wiśniowa, Doły, Dworskie, Dziadówki, Górna Bystrzyca, Górna Wiśniowa, Iwierzyce, Kamieniec, Kąty, Kolonia, Koło Starego Gościńca, Lipie, Łono, Łysa Góra, Malanówki, Nockowa, Olchowa, Olimpów, Pachniączka, Pod Będziemyślem, Pod Cmentarzem, Podlas, Podlasek, Podlesie, Pole Nockowskie, Rędziny, Rzeki, Sępia, Sielec, Słotwiny, Stawiska, Tuczarnia, Wieprzówka, Wiercany, Wiśniowa, Wola, Wychylówka, Zagrody, Zalas, Zapaść, Zarzecze
Gmina Ostrów

Wsie

Anastazów, Blizna, Błonie, Bór, Borek, Borek Mały, Budzyń, Czekaj, Folwark, Gajówka, Górka, Jachimów, Kamionka, Kąt, Kmiecie, Kozia, Kozodrza, Łączki, Łazak, Ocieka, Ocieszyn, Ostrów, Podedworze, Podgacie, Podlesie, Podlesie Skrzyszowskie, Podrzecze, Poręby, Poręby Kamieńskie, Pożoga, Rędziny, Sadykierz, Sekwestr, Skrzyszów, Stara Wieś, Stary Szlak-Leśniczówka, Wiktorzec, Wilczyca, Wola Ociecka, Wołowa, Zagrody, Zamoście, Zarzecze, Zdżary
Gmina Ropczyce

Wsie

Bokocie, Brzezówka, Buczyna, Budy, Budzikówka, Dolna Gnojnica, Domaradz Duży, Domaradz Mały, Dziedzicówka, Gnojnica, Góra, Góry, Jamszcze, Kalitówki, Kamieniec, Kąty, Kociemyśl, Krzemienica, Lipnica, Lubzina, Łączki Kucharskie, Łopuchowa, Łupiny, Madejówka, Mała, Miasto, Miklosówka, Mostki, Na Stronie, Namirówki, Niedźwiada, Niedźwiada Dolna, Niedźwiada Druga, Niedźwiada Górna, Niziny, Od Braciejowej, Okonin, Orkiszówka, Osiny, Piterówka, Pod Pomnik, Podgórze, Podjamszcze, Podkociomyśle, Podlas, Pogorzałki, Polska, Porąbka, Potoki, Przymiarki, Przymiarki Górne, Pustki, Rozdole, Sepnica, Stawki, Wola Gnojnicka, Za Torem, Zagórze, Zakościele
Gmina Sędziszów Małopolski

Wsie

Będziemyśl, Bór, Boreczek, Borek Wielki, Browar, Budy, Budzisz Zagorzański, Bukowina, Cierpisz, Czarna Sędziszowska, Dolne Zagorzyce, Dutkówka, Dwór, Folwark, Gnypówka, Góra Ropczycka, Górne Zagorzyce, Góry, Grobla, Grudna, Jasień, Kalwaria, Kawęczyn Sędziszowski, Klęczany, Knieja, Kolonia, Koniec, Krzywa, Kujdówka, Lipie, Łabajówka, Łuski, Łysa Góra, Majchrówka, Majdan, Malinówka, Malskówka, Mały Jasień, Na Dziale, Na Górach, Na Górce, Nawsie, Nowa Wieś, Nowarka, Ochałówka, Ogrody, Ostrów, Pańskie, Pasieka, Pasieki, Piekło, Plackówka, Pod Koleją, Podboreczek, Podkościele, Podlasek, Podlesie, Podleśnictwo, Poklasne, Pola, Popowiec, Poręby, Poręby Drugie, Poręby Pierwsze, Potok, Przymiarki, Pustki, Ratajówka, Rogówka, Ruda, Rzeki, Sobótki, Sołtystwo, Stara Wieś, Szkodna, Szymankówka, Tarnów, Wisy, Wójcikówka, Wolica Ługowa, Wolica Piaskowa, Wólka, Za Cegielnią, Zabłocie, Zagacie, Zagorzyce, Zajezierze, Zaleśnictwo, Załuże, Zamłynie, Zamoście, Zapadziska, Zarzecze, Zatybrze
Gmina Wielopole Skrzyńskie

Wsie

Baj, Berdechów, Broniszów, Brzeziny, Bucze, Budzisz, Bukowina, Debrza, Dół Północny, Dół Południowy, Druga Strona Wsi, Folwark, Glinik, Górne Brzeziny, Granice Kłonickie, Jabłonna, Jamszcze, Jodłowiec, Kamieniec, Kąt, Kłonice, Krzemienica, Ku Glinkowi, Ku Gnojnicy, Ku Szkodowej, Lipowiec, Łęg, Łysa Góra, Mały Dział, Nawsie, Nawsie Dolne, Nawsie Górne, Nowa Wieś, Pasieki, Podkościele, Podlesie, Pogwizdów, Radaj, Rędziny, Rynek Północny, Rynek Południowy, Rzegocin, Rzeki, Rzeki Konickie, Rzeki Rzegockie, Ścieżki, Sośnice, Średni Dział, Stachorówka, Świeradówki, Wielki Dział, Wielopole Skrzyńskie, Wytrząska, Zadziale, Zagrodzie, Zalas, Zapole, Zawierów
  • Figura Św. Jana Nepomucena w Wielopolu Skrzyńskim
  • Figura Św. Jana Nepomucena w Wielopolu Skrzyńskim
  • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Wielopolu Skrzyńskim
  • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Wielopolu Skrzyńskim
  • Kantorówka - Muzeum T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim
  • Wielopole


POWIAT RAPCZYCKO-SĘDISZOWSKI
(województwo podkarpackie)


Powiat ropczycko-sędziszowski leży na pograniczu terenów nizinnych Kotliny Sandomierskiej i górzystych Pogórza Karpackiego. Na terenie powiatu znajdują się ważne szlaki komunikacyjne biegnące ze wschodu na zachód Polski, które stanowią istotny element infrastruktury tego regionu. Powiat składa się z 5 gmin, jego siedzibą jest miasto Ropczyce. Jest zamieszkany przez 71,8 tys. ludności i zajmuje powierzchnię 548 km2. Gęstość zaludnienia wynosi 131 osób na 1 km2. Powiat cechuje się bardzo wysokim przyrostem naturalnym w województwie i wynosi 3,6 osób w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
Powiat jest obszarem rolniczo-przemysłowym. Użytki rolne stanowią 69% powierzchni powiatu. Uprawia się tutaj głównie zboża, ziemniaki i buraki cukrowe. Lesistość jest niska i wynosi 24,1% powierzchni, co przy średniej dla województwa wynoszącej 37,2% plasuje powiat na 15 miejscu pośród powiatów ziemskich. Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 4212 podmiotów gospodarczych, z których 94,2% stanowią jednostki małe o liczbie pracujących poniżej 10 osób. Najliczniejszą grupę stanowią podmioty zaliczane do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 29,9% wszystkich zarejestrowanych podmiotów. W budownictwie zarejestrowanych jest 606 jednostek, a w przemyśle 469 firm. W powiecie działają prężnie firmy zajmujące się produkcją chemikaliów i wyrobów chemicznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, maszyn i urządzeń, wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych. Przychody z działalności przemysłowej, w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób w przeliczeniu na 1 zatrudnionego oraz na 1 mieszkańca są wysokie i wyniosły odpowiednio: 232043 zł i 15028 zł, przy średniej dla województwa 219218 zł na 1 zatrudnionego i 12373 zł na 1 mieszkańca.
Pod względem wielu wskaźników powiat wpisuje się w specyfikę województwa. Dochody na 1 mieszkańca wyniosły 1033,87 zł i wzrosły w stosunku do 2008 roku o 24,8%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosząca 16,3% była wyższa od średniej województwa o 0,8 pkt. procentowego. Do użytkowania oddano 161 mieszkań, czyli przeszło dwukrotnie więcej niż w ub. roku. W 11 obiektach zbiorowego zakwaterowania udzielono 48,8 tys. noclegów; stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 35,2%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Rapczycko Sędziszowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej