wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Biała Rawska

Wsie

Aleksandrów, Amirowice, Antoninów, Babsk, Biała Wieś, Białogórne, Białojanków, Błażejewice, Bronisławów, Byczki, Byki, Chodnów, Chrząszczew, Chrząszczewek, Dańków, Franklin, Franopol, Galinki, Galinki-Parcela, Galiny Duże, Gołyń, Gośliny, Grzymkowice, Janów, Jelitów, Józefów, Julianów Lesiewski, Kawęczynek, Konstantynów, Koprzywna, Krukówka, Lesiew, Marchaty, Marianów, Narty, Niemirowice, Nowe Przyłuski, Nowy Chodnów, Orla Góra, Ossa, Pachy, Pągów, Podlesie, Podsędkowice, Porady Górne, Prusso, Przyłuski, Rokszyce, Rosławowice, Rzeczków, Słupce, Stanisławów, Stara Wieś, Studzianek, Szczuki, Szwejki Małe, Teodozjów, Teresin, Tuniki, Uciąchy, Wilcze Piętki, Wola-Chojnata, Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Zakrzew, Zofianów, Zofiów, Żurawia, Żurawka
Gmina Cielądz

Wsie

Brzozówka, Cielądz, Gortatowice, Grabice, Gułki, Komorów, Kuczyzna, Łaszczyn, Mała Wieś, Mroczkowice, Niemgłowy, Nowa Mała Wieś, Nowe Sierzchowy, Nowy Komorów, Ossowice, Parolice, Sanogoszcz, Sierzchowy, Stare Niemgłowy, Stolniki, Wisówka, Wylezinek, Zuski
Gmina Rawa Mazowiecka

Wsie

Bogusławki Duże, Bogusławki Małe, Boguszyce, Boguszyce Małe, Byszewice, Chrusty, Dziurdzioły, Gaj, Garłów, Głuchówek, Helenów, Huta Wałowska, Jakubów, Janolin, Julianów, Julianów Raducki, Kaleń, Kaliszki, Konopnica, Księża Wola, Kurzeszyn, Kurzeszynek, Leopoldów, Linków, Lutkówka, Małgorzatów, Matyldów, Niwna, Nowa Rossocha, Nowa Wojska, Nowy Głuchówek, Nowy Kurzeszyn, Pasieka Wałowska, Podlas, Pokrzywna, Przewodowice, Pukinin, Rogówiec, Rossocha, Ścieki, Soszyce, Stara Rossocha, Stara Wojska, Stare Byliny, Stary Dwór, Świnice, Wałowice, Wilkowice, Wołucza, Zagórze, Zarzecze, Zawady, Zielone, Żydomice
Gmina Regnów

Wsie

Annosław, Kazimierzów, Nowy Regnów, Podskarbice Królewskie, Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Rylsk, Rylsk Duży, Rylsk Mały, Sławków, Sowidół, Wólka Strońska
Gmina Sadkowice

Wsie

Broniew, Bujały, Celinów, Gacpary, Gogolin, Jajkowice, Kaleń, Kłopoczyn, Lewin, Lipna, Lubania, Lutobory, Nowa Skarbkowa, Nowe Lutobory, Nowe Sadkowice, Nowe Szwejki, Nowy Kaleń, Nowy Kłopoczyn, Nowy Trębaczew, Olszowa Wola, Paprotnia, Pilawy, Przyłuski, Rokitnica-Kąty, Rudka, Rzymiec, Sadkowice, Skarbkowa, Studzianki, Szwejki Wielkie, Trębaczew, Turobowice, Władysławów, Zabłocie, Zaborze, Żelazna

Herb

POWIAT RAWSKI
(województwo łódzkie)


Powiat Rawski obejmuje 6 gmin o łącznej powierzchni 646 km2
(3,5% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzą 2 miasta
(Rawa Mazowiecka, Biała Rawska) i 177 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 49,1 tys., tj. 1,9% ludności województwa; w miastach mieszka 20,7 tys. osób (42,2%), a na obszarach wiejskich 28,4 tys. (57,8%). W wyniku ubytku naturalnego (-90 osób) i ujemnego salda migracji (-1178 osób) liczba ludności
w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 2,6%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 24,4% do 20,6%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 15,7% do 16,6%.
Powiat ma charakter rolniczy, a użytki rolne stanowią 83,8% powierzchni. Grunty zurbanizowane i zabudowane to 3,4%, a pod wodami 0,2%. Wskaźnik lesistości jest niższy niż średni dla województwa (21,0%) i wynosi 12,4%, 20,5% powierzchni to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. Powiat rawski jest zagłębiem sadowniczym w województwie, a nasadzenia sadownicze zajmują ponad 24% użytków rolnych.
Na terenie powiatu znajduje się podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co wpływa na wzrost inwestycji w tym regionie. Jednak powiat przyciąga nie tylko inwestorów lecz również turystów oferując wypoczynek nad zalewem oraz prezentując dobrze zachowane regionalne zabytki.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił od 47,3% (gm. Sadkowice) do 91,3% (miasto Rawa Mazowiecka), a korzystających z kanalizacji od 5,4%
(gm. wiejska Rawa Mazowiecka) do 84,0% (miasto Rawa Mazowiecka); gm. Regnów nie jest skanalizowana.
Na terenie powiatu mają siedzibę 4,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 816 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 94,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (40,7%) oraz budownictwem (11,2%).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 53,9% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie 19,4%, a w usługach 26,7%. Stopa bezrobocia wynosiła 8,8%
(w 2009 r.) i była niższa o 3,4 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 1016 zł i są wyższe o 291 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie.
Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje w województwie 2 lokatę.
(GUS)

 

GUS
Powiat Rawski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki