wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Bojanowo

Wsie

Czechnów, Gierłachowo, Giżyn, Golina Wielka, Golinka, Gołaszyn, Gościejewice, Karolewo, Kawcze, Kawcze-Kolonia, Kłapowo, Lambertowo, Pakówka, Parłowice, Potrzebowo, Sowiny, Sułów Mały, Szmezdrowo, Tarchalin, Trzebosz, Trzebosz Dolny, Trzebosz Górny, Wydartowo Drugie, Wydartowo Pierwsze, Wydartowo-Charta, Zaborowice
Gmina Jutrosin

Wsie

Bartoszewice, Bielawy, Bonowo, Dębina, Domaradzice, Domaradzice-Borek, Dubin, Grąbkowo, Huby, Janowo, Jeziora, Jutrosin-Odbudowa, Katarzynowo, Lisia Jama, Nad Stawem, Nowy Sielec, Ochłoda, Ostoje, Pawłowo, Piskarnia, Płaczkowo, Rogożewo, Śląskowo, Stary Sielec, Stasin, Szkaradowo, Szymonki, Wielki Bór, Zaborowo, Żbiki, Zmysłowo, Żydowski Bród, Zygmuntowo
Gmina Miejska Górka

Wsie

Annopol, Antoniewo, Chojawy, Dąbrowa, Dłoń, Goruszki, Gostkowo, Hallerowo, Huby Drugie, Huby Pierwsze, Jagodnia, Karolinki, Kołaczkowice, Konary, Korea, Melanowo, Niemarzyn, Oczkowice, Piaski, Rogatki, Roszkówko, Roszkowo, Rozstępniewo, Rozstępniewo-Cegielnia, Rzyczkowo, Sobiałkowo, Sobiałkowo Górne, Sobiałkowo Wielkie, Topólka, Wasanowo, Woszczkowo, Zakrzewo, Zalesie, Zapłocie Drugie, Zapłocie Duże, Zapłocie Małe, Zapłocie Pierwsze, Zmysłowo, Zwierzęcina
Gmina Pakosław

Wsie

Baranowo, Białykał, Chojno, Dębionka, Drogi, Dwór, Gać, Golejewko, Golejewo, Góreczki Wielkie, Góry Pakosławskie, Góry Zaorlińskie, Halin, Huby Drugie, Huby Pierwsze, Kubeczki, Niedźwiadki, Nowa Kolonia, Olbina, Osiek, Ostrobudki, Ostrobudki-Folwark, Pakosław, Pakosławiec, Podborowo, Pomocno, Skrzyptowo, Sowy, Stara Wieś, Sworowo, Zaorle, Zapłocie, Zielony Dąb
Gmina Rawicz

Wsie

Dąbrówka, Dębno, Dębno Polskie, Dolina Świętojańska, Folusz, Folwark, Izbice, Karolew, Kąty, Konarzewo, Kowaliki, Krasnolipki, Krystynki, Łąkta, Łaszczyn, Masłowo, Masłowo-Kolonia, Olendry, Sierakowo, Sikorzyn, Słupia Kapitulna, Stwolno, Szymanowo, Ugoda, Warszewko, Wydawy, Załęcze, Zapłocie, Zawady, Zielona Wieś, Żołędnica, Żydowskie Góry, Żylice
 • MAPA
 • Otwrcie placu zabaw 1
 • klomb przy świetlicy wiejsk
 • REMONT SWIETLICY
 • REMONT SWIETLICY
 • REMONT SWIETLICY
 • REMONT SWIETLICY
 • REMONT SWIETLICY
 • REMONT SWIETLICY
 • REMONT SWIETLICY
 • GRILOWANIE 2010
 • GRILOWANIE 2010
 • GRILOWANIE 2010
 • GRILOWANIE 2010
 • GRILOWANIE 2010
 • GRILOWANIE 2010
 • GRILOWANIE 2010
 • GRILOWANIE 2010
 • GRILOWANIE 2010
 • MUCHOWSKA KOSA 25.07.2010.
 • MUCHOWSKA KOSA 25.07.2010.
 • MUCHOWSKA KOSA 25.07.2010.
 • MUCHOWSKA KOSA 25.07.2010.
 • MUCHOWSKA KOSA 25.07.2010.

Herb

POWIAT RAWICKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat rawicki leży na południowo-zachodnich krańcach województwa wielkopolskiego, od południa sąsiadując z powiatami województwa dolnośląskiego. Jest obszarowo najmniejszym powiatem w Wielkopolsce i zajmuje obszar 554 km2. Administracyjnie powiat rawicki obejmuje 4 gminy miejsko-wiejskie (Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka i Rawicz) oraz 1 gminę wiejską (Pakosław). Wszystkie gminy łącznie są podzielone na 90 sołectw. Powiat rawicki zamieszkuje 59,8 tys. osób osiedlonych w 4 miastach i 123 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 w powiecie rawickim przypada przeciętnie 108 mieszkańców. Najgęściej zaludniona jest gmina miejsko-wiejska Rawicz (222 osoby/km2), natomiast najmniejsze zaludnienie charakteryzuje gminy Pakosław (61 osób/km2) i Jutrosin 62 osoby/km2). Ogólnie w powiecie jest więcej kobiet niż mężczyzn, ale o wielkości współczynnika feminizacji decyduje przewaga występująca w gminie Rawicz. W pozostałych gminach powiatu rawickiego jest zachowana równowaga płci lub mężczyzn jest więcej niż kobiet. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 64% ogólnej liczby mieszkańców powiatu, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada tu 56 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 2 osoby więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Lasy w powiecie rawickim zajmują 15% powierzchni. Najbardziej zalesiona jest gmina Pakosław, gdzie wskaźnik lesistości przekracza 20%, natomiast najmniej obszarów leśnych znajduje się w rejonie Miejskiej Górki, gdzie lasy stanowią zaledwie 3,3% powierzchni gminy. Przez teren powiatu rawickiego przebiega sieć dróg turystycznych (w tym stanowiących fragment szlaków o zasięgu międzynarodowym). Na trasie szlaków pieszych, rowerowych czy konnych znajduje się wiele miejsc i terenów rekreacyjnych oraz wartych zwiedzenia zabytków.
Powiat rawicki jest obszarem typowo rolniczym, nastawionym przede wszystkim na hodowlę trzody chlewnej i bydła. Użytki rolne zajmują trzy czwarte powierzchni powiatu. Według rejestru REGON, w końcu 2009 r. działalność gospodarczą prowadziło 4738 podmiotów gospodarki narodowej, zlokalizowanych na terenie powiatu rawickiego (nie licząc indywidualnych gospodarstw rolnych), wśród których przeważały jednostki handlowe. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w powiecie rawickim w 2009 r. pracowały 13962 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 233, tj. o 10 osób niższy od notowanego w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu, według stanu w końcu 2009 r., wynosiła 3172 osoby, a stopa bezrobocia sięgała 11,8% i była wyższa od średniej wojewódzkiej, a zbliżona do wskaźnika krajowego.
(GUS)

 

GUS
Powiat Rawicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej