wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubelskie / radzyński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Borki

Wsie

Borki, Borowe, Brondzin, Filipina, Hektary, Krasew, Krzywie, Laski, Łan, Maków, Maruszewiec, Maruszewiec Pofolwarczny, Nowiny, Olszewnica, Osowno, Pasieka, Pasmugi, Poddąbrowa, Podlasie, Przymiarki, Ruda, Sachalin, Sitno, Skrzynka, Stara Wieś, Starowieś, Tchórzew, Tchórzew-Kolonia, Tchórzewek, Wola Chomejowa, Wola Osowińska, Wrzosów, Zosin
Gmina Czemierniki

Wsie

Awuls, Bełcząc, Branka, Brzeziny, Czemierniki, Lichty, Niewęgłosz, Podlas, Rozwil, Skoki, Skruda, Stara Wieś, Stoczek, Stójka, Wygnanów
Gmina Kąkolewnica Wschodnia

Wsie

Anielki, Blachowa, Brzozowica Duża, Brzozowica Mała, Dziaduchy, Folwark, Gatne, Grabowiec, Grądek, Jurki, Kąkolewnica Północna, Kąkolewnica Południowa, Kąkolewnica Wschodnia, Kobylak, Kock, Kołpinka, Krawiecka, Krętawki, Kruszyny, Lipniaki, Mała Olszewnica, Miłolas, Młynowe, Mościska, Niwki, Olszewnica, Olszynkowe, Pasieki, Podgrabowiec, Podkołpinka, Pogorzel, Polskowola, Pożary, Przejazd, Rąbierze, Rudnik, Sokule, Sosnowiec, Środkowa, Stara Wieś, Starowieś, Szmulowizna, Turów, Ustronie, Wygnanka, Zadębita, Zagościniec, Zagrodne, Żakowola Poprzeczna, Żakowola Radzyńska, Żakowola Stara, Zarowie, Zawierzcholas, Zazdrój, Zgórek, Zosinowo
Gmina Komarówka Podlaska

Wsie

Bagna, Brzeziny, Brzozowy Kąt, Derewiczna, Elizin, Folwark, Gradowiec, Kamienne, Kolembrody, Komarówka Podlaska, Kurhany, Martynów, Nowa Komarówka, Ochodnik, Parcele, Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Sajbudy, Starowieś, Szmulowizna, Uprawy, Walinna, Wiski, Wólka Komarowska, Woroniec, Zagumienie, Zakanał, Zamurówka, Zasumińskie, Zawieś, Zawsiowa, Żelizna, Żulinki
Gmina Radzyń Podlaski

Wsie

Adamki, Antonin, Bedlno, Bedlno Radzyńskie, Biała, Białka, Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Brzostówiec, Cegielnia, Dwór, Folwark, Główne, Grąd, Jaski, Józefów, Kępa, Kępista, Kolonia Amerykańska, Kolonia Paszkowska, Marynin, Paszki Duże, Paszki Małe, Płudy, Radowiec, Siedlanów, Starowieś, Stasinów, Ustrzesz, Zabiele, Żabików, Zarutki, Zbulitów Duży, Zgórkowa
Gmina Ulan-Majorat

Wsie

Andrzejów, Dąbrówka, Domaszewnica, Domaszki, Gąsiory, Józefów, Kępki, Klębów, Kolonia Domaszewnica, Kolonia Domaszewska, Kolonia Kępki, Kolonia Sobole, Koło Kościoła, Kozły, Ludwików, Nowe Pole, Paskudy, Podlasie, Podpaskudy, Rozwadów, Sętki, Skrzyszew, Sobole, Stanisławów, Starowieś, Stok, Stok-Kolonia, Ulan Duży, Ulan Kościelny, Ulan Mały, Ulan-Majorat, Wesołówka, Wierzchowiny, Za Koleją, Zakrzew, Zarzec Ulański, Żyłki
Gmina Wohyń

Wsie

Barania Szyja, Bezwola, Bliższa, Bojanówka, Bójków, Branica Suchowolska, Branica-Kolonia, Chmielińskie, Dąbrowa, Dalsza, Dołbów, Droga Główna, Dzieleńków, Folwark, Górne, Góry, Gradowiec, Iski, Jaźwiny, Kolonia Bojanowska, Kolonie Ustrzeskie, Kozłówka, Kuraszew, Lądy, Latczyna, Lipiec, Lisiowólka, Łysa Góra, Niwy, Nowinki, Nowiny, Nowozielona, Ogrody, Ossowa, Ostrówki, Piszczyny, Planta, Podbraniczne, Podlasie, Przeciętka, Przymiarki, Pszonka, Rokosz, Starowieś, Stasiewizna, Suchowola, Świerże, Wohyń, Wólka Zdunkówka, Wygnanka, Wygon, Wymyśle, Zalesie, Zaleszcze, Zapoprzeczne, Zawoinka, Zbulitów Mały


POWIAT RADZYŃSKI
(województwo lubelskie)


Powiat radzyński znajduje się w północnej części województwa lubelskiego. W skład powiatu wchodzi 8 gmin: 7 gmin wiejskich i jedna miejska. Powiat zajmuje powierzchnię 965,1 km2 i w 2009 r. zamieszkiwało go 60,9 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosi 63 osoby na km2. Przyrost naturalny byłdodatni i wyniósł 0,8 na 1000 mieszkańców. W strukturze ludności wg wieku dominuje ludność w wieku produkcyjnym 61,4%, 21,9% stanowi ludność w wieku przedprodukcyjnym oraz 16,8% to ludność w wieku poprodukcyjnym.
Powiat radzyński ma charakter wybitnie rolniczy. Użytki rolne zajmują, tj. 74,2% ogólnej powierzchni powiatu.
Lasy stanowią ok. 21% oraz grunty pozostałe ok. 4%. Jakość gleb powiatu jest mocno zróżnicowana; w części północno-zachodniej gleby słabe (kl. IV-V), w części południowo-wschodniej znacznie lepsze (kl. bonit. II-III).
Najczęściej uprawianymi rośłinami są: zboża, ziemniaki i rośliny pastewne. W produkcji zwierzęcej dominuje chów i hodowla trzody chlewnej oraz bydła. Niewielkie skażenie terenu sprzyja produkcji zdrowej żywności oraz dalszemu rozwojowi przetwórstwa rolno-spożywczego.
Liczba pracujących (bez podmiotów małych) w powiecie wyniosła 7641 osób, tj. 12,5% ogólnej liczby ludności. Stopa bezrobocia w 2009 r. wyniosła 13,4%. W 2009 roku w powiecie radzyńskim do rejestru REGON było wpisanych 3522 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 3361 sektora prywatnego i 161 publicznego.
Powiat jest bardzo ciekawy pod względem przyrodniczym. Główną rzeką jest Tyśmienica (prawy dopływ Wieprza), z licznymi starorzeczami, doskonała do uprawiania wędkarstwa oraz spływów. Występujące lasy obfitują w stare 100-200-letnie drzewostany. Dominują bory mieszane i sosnowe, na obszarach podmokłych występują olsy, w południowej części zaś lasy grądowe. Na terenie powiatu znajduje się 45 pomników przyrody, obszary chronionego krajobrazu (650 ha) oraz rezerwaty przyrody (15,5 ha).
(GUS)

 

GUS
Powiat Radzyński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki