wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

śląskie / raciborski (Czytaj więcej)
 • Ołtarz główny w kościele w Krowiarkach
 • Mauzoleum Donnersmarcków
 • Widok na pałac od strony parku
 • Pałac na starych widokówkach
 • Pałac na starych widokówkach
 • Widok na park
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła podstawowa
 • Pałac w Krowiarkach
 • Pałac w Krowiarkach
 • Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 • Pałac
 • Sw. Jan Nepomucen
 • Opactwo w Rudach
 • Ambona w bazylice
 • Prezbiterium bazyliki
 • Kaplica maryjna z obrazem Matki Boskiej Pokornej
 • Obraz Matki Boskiej Pokornej
 • Kaplica maryjna z obrazem Matki Boskiej Pokornej
 • Bazylika Matki Bożej Pokornej
 • Zespół Klasztorno-Pałacowy
 • Zespół Klasztorno-Pałacowy
 • Bazylika Matki Bożej Pokornej
 • Bazylika Matki Bożej Pokornej

Herb

POWIAT RACIBORSKI
(województwo śląskie)


   Powiat raciborski położony jest w zachodniej części województwa śląskiego. Jego powierzchnia wynosi 543,8 km2, a liczba mieszkańców 110,5 tys., co na tym obszarze daje gęstość zaludnienia 203 osoby na 1 km2. Od strony południowo-zachodniej powiat graniczy bezpośrednio z Republiką Czeską, od strony zachodniej z 2 powiatami województwa opolskiego (głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim), a od wschodniej z 3 powiatami województwa śląskiego (gliwickim, rybnickim i wodzisławskim). Od północnego-wschodu graniczy z miastem Rybnik. Kluczową gminą w powiecie jest miasto Racibórz, w którym mieszka 51% ludności całego powiatu.
  Powiat raciborski jest obszarem przemysłowo-rolniczym. W powiecie odnotowano w ostatnich latach systematyczny wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej. W końcu 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 7842 podmioty gospodarki narodowej, z czego prawie 94% stanowiły jednostki sektora prywatnego. W końcu 2009 r. w powiecie pracowało 21,6 tys. osób, najwięcej w przetwórstwie przemysłowym – ponad 29%. Przebiegające przez obszar powiatu drogi wojewódzkie i krajowe oraz rozbudowana sieć kolejowa przyczyniają się do jego dostępności komunikacyjnej. Powiat raciborski leży w pobliżu autostrady A4 (wschód-zachód) i budowanej autostrady A1 (północ-południe).
   Na terenie powiatu raciborskiego znaczną powierzchnię zajmują parki krajobrazowe (36% ogólnej powierzchni powiatu). Część terenu wchodzi w skład Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. W Raciborzu znajduje się Arboretum Bramy Morawskiej o unikatowych walorach przyrodniczych oraz część rezerwatu przyrody „Łężczok”, który rozciąga się w sąsiadującej gminie Nędza. W powiecie raciborskim znajdują się 52 pomniki przyrody.
(GUS)


LINKI:
Starostwo Powiatowe w Raciborzu  - strona urzędu

 

GUS
Powiat Raciborski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki