wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / pułtuski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Gzy

Wsie

Begno, Borza-Przechy, Borza-Strumiany, Dębiny, Gotardy, Grochy-Imbrzyki, Grochy-Krupy, Grochy-Serwatki, Gzy, Gzy-Wisnowa, Kałęczyn, Kęsy-Pańki, Kęsy-Wypychy, Kozłówka, Kozłowo, Łady-Krajęczyno, Marcisze, Mierzeniec, Nowe Borza, Nowe Przewodowo, Nowe Skaszewo, Ołdaki, Ołdaki-Stefanowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Pańki, Ostaszewo-Włuski, Pękowo, Porzowo, Przewodowo Poduchowne, Przewodowo-Majorat, Przewodowo-Parcele, Sisice, Skaszewo Włościańskie, Słończewo, Stare Grochy, Sulnikowo, Szyszki, Szyszki Włościańskie, Szyszki-Folwark, Tąsewy, Wójty-Trojany, Wysocki, Zalesie-Grzymały, Zalesie-Lenki, Zalesie-Pacuszki, Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki, Żebry-Włosty, Żeromin Drugi
Gmina Obryte

Wsie

Bartodzieje, Bartodzieje-Gajówka, Bór, Brzeziny, Ciółkowo Małe, Ciółkowo Poduchowne, Ciółkowo Rządowe, Cygany, Działki, Gąsewszczyzna, Góry, Gostkowo, Gródek Rządowy, Kalinowo, Kosakowiec, Lutobrok-Gajówka, Lutry, Mokrus, Mroczek, Nowy Gródek, Obryte, Obryte-Leśniczówka, Pawłówek-Gajówka, Pępkowo, Placusin-Gajówka, Płusy, Podmokrusie, Ponikiew-Leśniczówka, Popławy-Gajówka, Posada, Poświętne, Psary, Psary-Gajówka, Psary-Maliki, Psary-Nowiny, Rowy, Rozdziały, Sadykierz, Sadykierz-Parcele, Skłudy, Smolarnia, Sokołowo Włościańskie, Sokołowo-Parcele, Stara Wieś, Stare Zambski, Tocznabiel, Ulaski, Wielgolas, Wielgolas-Leśniczówka, Wieraszka, Wzgórze-Leśniczówka, Zachoinie, Zambski Kościelne, Zambski-Gajówka, Zamoście, Zaolszynie, Zasadzie, Zimna Woda
Gmina Pokrzywnica

Wsie

Budy Ciepielińskie, Budy Obrębskie, Budy Pobyłkowskie, Ciepielin, Dzbanice, Dzierżenin, Gzowo, Karniewek, Kępiaste, Klaski, Klusek, Koziegłowy, Łępice, Łosewo, Łubienica, Łubienica-Superunki, Mory, Murowanka, Niestępowo Włościańskie, Nowe Niestępowo, Obręb, Obrębek, Olbrachcice, Piskornia, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe, Pogorzelec, Pokrzywnica, Pomocnia, Strzyże, Świeszewo, Trzepowo, Witki, Wólka Zaleska, Zaborze
Gmina Pułtusk

Wsie

Białowieża, Boby, Chmielewo, Dworek, Głodowo, Gnojno, Grabówiec, Gromin, Jeżewo, Kacice, Kleszewo, Kokoszka, Lipa, Lipniki Nowe, Lipniki Stare, Moszyn, Olszak, Pawłówek, Płocochowo, Ponikiew, Przemiarowo, Radzice, Rapaty, Szygówek, Trzciniec, Zakręt
Gmina Świercze

Wsie

Brodowo, Brodowo-Dębówka, Brodowo-Kuce, Bruliny, Bylice, Chmielewko, Chmielewo, Dziarno, Gaj, Gąsiorówek, Gąsiorowo, Godacze, Gołębie, Jabłeczniki, Klukówek, Klukowo, Kościesze, Kosiorowo, Kowalewice Nowe, Kowalewice Włościańskie, Malice, Ostrzeniewo, Prusinowice, Siniary, Śmietanki, Stpice, Strzegocin, Sulkowo, Świercze, Świercze-Siółki, Świerkowo, Świeszewko, Świeszewo, Wyrzyki, Wyrzyki-Pękale
Gmina Winnica

Wsie

Białe Błoto, Bielany, Błędostowo, Brodowo-Bąboły, Brodowo-Wity, Brodowo-Żyłki, Budy-Bielany, Budy-Zbroszki, Domosław, Gatka, Glinice Wielkie, Glinice-Domaniewo, Gnaty-Gromadze, Gnaty-Lewiski, Gnaty-Szczerbaki, Gnaty-Wieśniany, Gnaty-Zarazy, Golądkowo, Górka Powielińska, Górki Duże, Górki-Baćki, Górki-Witowice, Kamionna, Łachoń, Mieszki-Bursy, Mieszki-Kuligi, Mieszki-Leśniki, Mieszki-Zawady, Nowe Bulkowo, Pawłowo, Poniaty Wielkie, Poniaty-Cibory, Powielin, Rębkowo, Skarżyce, Skorosze, Skoroszki, Skórznice, Smogorzewo Pańskie, Smogorzewo Włościańskie, Stare Bulkowo, Winnica, Winniczka, Zbroszki, Zbroszki-Stanisławowo
Gmina Zatory

Wsie

Biele, Borsuki-Gajówka, Borsuki-Kolonia, Burlaki, Cieńsza, Ciski, Dębinki, Dębiny, Drwały, Gładczyn, Gładczyn Rządowy, Gładczyn Szlachecki, Holendry, Kępa Zatorska, Kępa Zatorska-Gajówka, Kopaniec, Kruczy Borek, Lemany, Lemany-Nadleśnictwo, Lutobrok, Lutobrok-Folwark, Łęcino, Malwinowo, Mierzęcin, Mystkówiec-Kalinówka, Mystkówiec-Szczucin, Nowe Borsuki, Okopy, Ostrówek, Pniewo, Pniewo-Gajówka, Pniewo-Kolonia, Pniewo-Leśniczówka, Przyłubie, Śliski, Stawinoga, Stawinoga-Leśniczówka, Stawinoga-Rybakówka, Topolnica, Werne, Wielęcin, Wiktoryn, Wólka Zatorska, Wólka Zatorska-Gajówka, Zatory


POWIAT PUŁTUSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat pułtuski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 7 gmin o łącznej powierzchni 827 km2 (2,3% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 1 miasto (Pułtusk) i 240 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 51,0 tys.,  tj. 1,0% ludności województwa; w mieście mieszka 19,2 tys. osób (37,6%), a na obszarach wiejskich  31,8 tys. (62,4%). W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 246 osób (o 0,5%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat)  o 21,3%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej)  o 1,4%.
Powiat ma charakter urolniczy; użytki rolne stanowią 74,1% powierzchni, grunty leśne — 20,0%, zurbanizowane i zabudowane — 3,1%, a pod wodami — 1,9%. Wskaźnik lesistości wynosi 18,9%. Prawie 17% powierzchni to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych. Ze względu na znaczną odległość gminy od ośrodków przemysłowych, a co za tym idzie nieskażone środowisko teren gminy sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 54,2% (gm. Świercze) do 89,2% (gm. miejsko-wiejska Pułtusk), a korzystających z kanalizacji  od 17,2% (gm. Winnica) do 60,9% (gm. miejsko-wiejska Pułtusk); gm. Gzy, gm. Pokrzywnica i gm. Świercze nie jest skanalizowana. Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. miejsko-wiejskiej Pułtusk (16,8%), a najmniej w gm. Winnica (5,4%); w 5 gminach nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 3771 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 739 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (27,4%) oraz budownictwem (17,0%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 51% ogółu pracujących*, w przemyśle i budownictwie  16%, a w usługach  33%. Stopa bezrobocia wynosiła 18,3% (w 2009 r.) i była wyższa o 9,3 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 1060 zł i są wyższe o 289 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 3 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski  — 1168 zł, a ostatnie siedlecki — 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Pułtuski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki