wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / przysuski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Borkowice

Wsie

Bolęcin, Borkowice, Bryzgów, Folwark, Górka, Goworek, Gródek, Kalapatów, Kawy, Kochanów, Krasna Góra, Lusztyk, Ninków, Niska Jabłonica, Nowinki, Ostrówek, Pałąki, Pod Dąbrową, Pod Lasem, Politów, Radestów, Rudno, Rusinów, Ruszkowice, Rzuców, Smagów, Tadeuszówka Duża, Tadeuszówka Mała, Wandów, Wola Kuraszowa, Wymysłów, Za Gajem, Za Olszowcem, Zdonków
Gmina Gielniów

Wsie

Alfredów, Antoniów, Bieliny, Bochenka, Bród, Brzezinki, Budy, Chonowa, Drynia, Gałki, Gawęda, Gielniów, Gościniec, Góźdź, Goździków, Huta, Jastrząb, Kluczowa, Kotfin, Lelitek, Łazienki, Marysin, Mechlin, Piaski, Pod Chonową, Pod Kluczową, Rożek, Rozwady, Snarki, Sołtysy, Stawina, Stoczki, Stoki, Tartak, Wygoda, Wywóz, Zawały, Zielonka, Zygmuntów
Gmina Klwów

Wsie

Błota, Borowa Wola, Brzeski, Dobra Wola, Drążno, Głuszyna, Górna Droga, Jaskółki, Kadź, Kamienne Działki, Kierkut, Klwów, Klwowska Wola, Klwowski Gaj, Kłudno, Kolonia Ulów, Ligęzów, Lipowe, Łysa Góra, Mokotów, Nowy Świat, Ośniki, Pakulanka, Pod Bąkowem, Podczasza Wola, Podniedźwiedzie, Podwólka, Przystałowice Duże, Przystałowice Duże-Kolonia, Sady-Kolonia, Smużyk, Sulgostów, Trzcianka, Ulów, Winnica, Wólka Ulowska, Żebrak
Gmina Odrzywół

Wsie

Badulki, Błońszcze, Ceteń, Choinki, Dąbrowa, Dębowa Góra, Emilianów, Gać, Gajówka, Gęsia Niwa, Janówek, Jelonek, Kamienna Wola, Kłonna, Kłonna-Kolonia, Kolonia Ossa, Królówka, Las Kamiennowolski, Leśniczówka, Lipiny, Łęgonice Małe, Myślakowice, Myślakowice-Kolonia, Odrzywół, Ossa, Piaski, Pod Domasznem, Podebdziach, Różanna, Stanisławów, Walerianów, Wandzinów, Wielkopole, Wysokin
Gmina Potworów

Wsie

Borki, Dąbrowa Goszczewicka, Długie, Dłuska Wola, Dworskie, Grabowa, Grabowska Wola, Jamki, Kacperków, Kamyki, Korczonek, Kozieniec, Łojków, Marysin, Mokrzec, Nowy Wir-Kolonia, Olszany, Olszyna, Pieńki, Pod Rzeką, Pod Wirowską Drogą, Podgóry, Pola, Pólka, Potworów, Potworówek, Przerwa, Rdzów, Rdzuchów, Rdzuchów-Kolonia, Sady, Szydłówek, Wir, Wymysłów, Wypaleniska, Żabia Wólka, Zachatka
Gmina Przysucha

Wsie

Beźnik, Bociany, Dębiny, Dębiny-Kolonia, Długa Brzezina, Drutarnia, Dworskie, Fryszerka, Gaj, Gajówka, Gąsiorów, Gliniec, Głęboka Droga, Górnisko, Gwarek, Hucisko, Jakubów, Janików, Janów, Januchta, Kolonia, Kolonia Szczerbacka, Koniczek, Kozłowiec, Krajów, Kuźnica, Lipno, Mariówka, Młyn-Zbożenna, Nowa Kolonia, Podłąki, Pomyków, Puszcza, Rawicz, Rożek, Rudków, Rudnik, Ruski Bród, Secin, Skrzyńsko, Smogorzów, Stajków, Stanisławów-Kolonia, Stefanów, Stefanów-Kolonia, Stefanówka, Suchodół, Tamta Wieś, Teklinów, Wawrzynów, Wistka, Wola Więcierzowa, Za Doły, Za Torem, Zajezierze, Zapniów, Zawada, Zbożenna, Zbróżki
Gmina Rusinów

Wsie

Bąków, Bąków-Kolonia, Bierce, Brogowa, Dołki, Gałki, Grabowa, Grabowa-Kolonia, Jabłonna, Janki, Karczówka, Klonowa, Krzesławice, Krzesławice-Okęcie, Nieznamierowice, Olszowiec, Piaski, Pod Choinką, Pod Karczówką, Przystałowice Małe, Rusinów, Władysławów, Wola Gałecka, Zalesie Janikowskie, Zastawie, Żurawiniec, Zychorzyn, Zychorzyn-Kolonia
Gmina Wieniawa

Wsie

Błotka, Brudnów, Brzozowica, Glinianki, Głogów, Górka, Góry, Jabłonica, Kaleń, Kamień Duży, Kamień Mały, Kaukaz, Kłudno, Kochanów Wieniawski, Komorów, Komorów-Gajówka, Konary, Koryciska, Osiny, Plec, Pod Rogową, Pod Skrzynnem, Pogroszyn, Romualdów, Ryków, Skrzynno, Sokolniki Mokre, Sokolniki Suche, Stajków, Wieniawa, Wola Brudnowska, Wydrzyn, Za Bugiem, Za Górami, Zadąbrów, Zagórze, Zawady, Żuków
 • Zdjęcie satelitarne
 • Mapa rastrowa okolicy
 • Mapa rastrowa okolicy
 • Gałki
 • Ks. Józef Wójcik
 • Msza uroczysta
 • Masza uroczysta
 • Pomnik pomordowanych mieszkańców wsi
 • Mjr. Henryk Dobrzański - Hubal
 • Obelisk poległych Partyzantów
 • Pomnik
 • Kwatera Partyzantów 25 PPAK poległych pod Nowinkami
 • Tablica pamiątkowa
 • Tablica pamiątkowa
 • Mogiła powstańców z 1863 r.
 • Kościół
 • Smogorzów
 • Msza polowa 25 Pułku Piechoty AK
 • Zwiad konny 25 PP AK
 • Plan bitwy pod Nowinkami
 • Chałupa w Nowinkach -obraz autorstwa Barbary Głuch
 • Pomnik w Nowinkach
 • Wejście do "tajemnego przejścia"
 • Alejka


POWIAT PRZYSUSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat przysuski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 8 gmin o łącznej powierzchni 801 km2 (2,3% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 1 miasto (Przysucha) i 195 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 43,1 tys., tj. 0,8% ludności województwa; w mieście mieszka 6,2 tys. osób (14,3%), a na obszarach wiejskich - 36,9 tys. (85,7%). W wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 2,0 tys. (o 4,4%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) - o 16,4%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) - o 3,0%.
Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 62,2% powierzchni, grunty leśne - 33,2%, zurbanizowane i zabudowane - 2,8%, a pod wodami - 1,0%. Wskaźnik lesistości należy do najwyższych wśród powiatów województwa. Ponad 40% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 43,9% (gm. Wieniawa) do 85,5% (gm. Odrzywół), a korzystających z kanalizacji - od 9,5% (gm. Borkowice) do 58,8% (gm. Przysucha); gm. Klwów i gm. Rusinów nie są skanalizowane. W żadnej gminie powiatu mieszkańcy nie korzystali z sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 2567 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 596 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (34,5%), budownictwem (17,4%) oraz przetwórstwem przemysłowym (9,0%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 69% ogółu pracujących*, w usługach - 21%, a w przemyśle i budownictwie - 10%. Stopa bezrobocia wynosiła 23,8% (w 2009 r.) i była wyższa o 14,8 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 986 zł i są wyższe o 214 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 6 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski - 1168 zł, a ostatnie siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Przysuski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki