wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podkarpackie / przeworski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Adamówka

Wsie

Adamówka, Bednarze, Biele, Bliźniaki, Bukowiec Mały, Bukowiec Wielki, Capłapy, Chałupki, Cieplice, Cieplice Dolne, Cieplice Górne, Dobcza, Dobropol, Dzióbanka, Folwark, Gancarze, Izabelin, Kazimierka, Koło Cerkwi, Koniowe, Końska Ulica, Kowale, Krasne, Majdan Sieniawski, Misany, Nowiny, Osówka Dolna, Osówka Górna, Pawłowa, Pawłowa/leśnictwo/, Pod Kotelnią, Pod Piwnem, Przyimek, Pustki, Szegdy, Szuliki, Walaszki, Wiry, Wołczaste, Zapolek
Gmina Gać

Wsie

Białoboki, Chałupki, Dębów, Gać, Górki, Jawornik, Jaworznik, Mała Wolica, Mikulice, Ostrów, Przedmieście, Wielka Wolica, Wojciechówka, Wolica
Gmina Jawornik Polski

Wsie

Barć, Bazary, Chałupki, Dolny Koniec, Dział, Górni Koniec, Górny Koniec, Grabnik, Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Hucisko Jawornickie, Jamrozy, Jawornik Polski, Jawornik-Przedmieście, Kociuba, Kołczówka, Kurzy Dział, Łazy, Łęgi, Manasterz, Miasto, Mijów, Młyńska Góra, Na Dziale, Niewaźka, Oblasek, Pastwiska, Pod Grabnikiem, Podedwór, Podgórze, Rzeki, Spaleniec, Świtałówka, Szałaje, Trybałówka, Turzy Potok, Widaczów, Wiedne, Wólka, Zadział, Zagórze, Zakościół, Zalesie, Zapady, Zawada
Gmina Kańczuga

Wsie

Bóbrka Kańczucka, Budy, Chodakówka, Dział, Folwark, Gaj, Górka, Górki, Groble, Jaz, Kłapówka, Koło Kobyłki, Koło Zagórza, Kopalina, Krzeczowice, Kucze, Lipnik, Łopuszka Mała, Łopuszka Wielka, Medynia Kańczucka, Mijów, Młyn, Niżatyce, Olchowy Pniak, Pantalowice, Pantalowice Dolne, Pantalowice Górne, Potoki, Psi Młynek, Rączyna, Siedleczka, Sietesz, Sietesz Dolna, Sietesz Górna, Wola Rzeplińska, Wygoda, Zagrody, Żuklin
Gmina Przeworsk

Wsie

Budy Przeworskie, Cesin, Chałupki, Dziady, Folwark, Góra, Gorliczyna, Górówka, Grzęska, Gwizdaj, Jatki, Kąt, Kąty, Kruhel, Łazy, Marynów, Mirocin, Młyniska, Nowosielce, Parcelacja, Plebanka, Pod Sośniną, Pod Wisłokiem, Podgrzęszcze, Podkopanie, Podlas, Rozbórz, Studzian, Świętoniowa, Szewnia, Szwaby, Ujezna, Urzejowice, Wojciechówka, Zagrody, Zagrody Drugie, Zagrody Pierwsze, Zarudzie
Gmina Sieniawa

Wsie

Biedaczów, Borki, Buniowskie, Byki, Cedyły, Ceglaki, Chatały, Chodanie, Ciupiki, Ciurki, Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Drzewieckie, Dybków, Franusie, Gajdy, Głażyna, Górki, Iwanki, Kaplińskie, Kępa, Kliny, Kostrzaki, Koszary, Kotowskie, Koty, Krawce, Króle, Krupki, Leżachów, Leżachowiec, Mazury, Myszkówka, Nieściory, Ożgi, Paluchy, Parcelacja, Pigany, Pod Lupą, Poręby, Przyjmy, Przymiarki, Rudka, Sławgóra, Słoty, Sochy, Szczury, Szmule, Twarde, Wylewa, Za Niwą, Zagóra, Zarada, Zarzeczne
Gmina Tryńcza

Wsie

Białobrzeżki-Gajówka, Borki, Cierpisze, Ćwierć, Do Dworu, Drzystki, Dudki, Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Gościniec, Gwizdów, Ilki, Jagiełła, Kaspry, Koło Stacji, Koło Szkoły, Kraszaki, Kubraki, Łazy, Machówka, Małe Zawisłocze, Mały Ubieszyn, Niechciałka, Nowa Wieś, Piaski, Piekło, Podchodaczów, Podlas, Podłuże, Podwólcze, Poręby, Przyrwa, Sieniawka, Stare Wisłoczysko, Tryńcza, Ubieszyn, Ujście, Wątok, Wielkie Zawisłocze, Wólka Małkowa, Wólka Ogryzkowa, Zadworze, Zakręcie, Załuże, Zasanie, Zawisłocze, Żurawiec
Gmina Zarzecze

Wsie

Cegielnia, Kamienica, Kisielów, Koło Kościoła, Koło Młyna, Kucze, Łapajówka, Maćkówka, Parcelacja, Parcelacja Rożniatowska, Pełnatycze, Podłęg, Podzamcze, Potok, Rożniatów, Rutka, Siennów, Stojadła, Szwaby, Wańkowskie, Za Dworem, Zalesie, Zalesie Maćkowskie, Zarzecze, Żurawiczki


POWIAT PRZEWORSKI
(województwo podkarpackie)


Powiat przeworski zajmuje wąski pas rozciągający się od Pogórza Dynowskiego na południu aż po Płaskowyż Tarnogrodzki  na północy. Administracyjnie powiat obejmuje miasto Przeworsk, 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 6 gmin wiejskich. Powierzchnia powiatu zajmuje 697 km2, a zamieszkuje go 78,6 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosi 113 osób na 1 km2 i jest nieco niższa niż średnia dla województwa (118 osób na 1 km2). Przyrost naturalny jest jednym z niższych w województwie, wyniósł on 0,8 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym jest wyższy niż w województwie i wynosi 60,7 (w województwie 56,7).
Jest to obszar rolniczy ze słabo rozwiniętym przemysłem. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 70,4% powierzchni powiatu, a lasy tylko 23,4%. Rolnicy zajmują się hodowlą bydła i trzody chlewnej oraz uprawą zbóż, buraków cukrowych i ziemniaków. Na tych terenach istnieją też tradycje sadownicze. W powiecie zarejestrowanych jest 3985 podmiotów gospodarczych, tj. 2,7% wszystkich jednostek zarejestrowanych w województwie, z czego zaledwie 1% to jednostki o liczbie pracujących nie mniejszej niż 50 osób. Najwięcej jednostek zarejestrowanych jest w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 1282 firm.
W budownictwie działa 491 jednostek, a w przemyśle 424. Liczba ludności pracującej w gospodarce narodowej wyniosła 10935 osób, z czego 38,4% znalazło zatrudnienie w przemyśle. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle na 1 zatrudnionego wyniosły 139942 zł, a na 1 mieszkańca 6653 zł, były o niemalże połowę niższe niż dla województwa.
Pomimo dogodnego położenia przy głównych trasach i dostępności dla przedsiębiorców i inwestorów w powiecie występuje duże bezrobocie wynoszące 17,4% (w województwie 15,5%), oddano do użytkowania niewiele mieszkań – zaledwie 128, wszystkie w budownictwie indywidualnym. Dochody na 1 mieszkańca są niższe niż średnia wojewódzka i wyniosły 762,43 zł. Mieszkańcy rejonu mogą pochwalić się dużymi zasobami mieszkaniowymi – na 1 tys. ludności przypada 288 lokali, co plasuje powiat na 4 miejscu wśród powiatów ziemskich. Posiadają też czyste powietrze, niska jest emisja zanieczyszczeń i ilość odpadów wytworzonych. Teren przyciąga miłośników historii i licznych zabytków, turystyki rowerowej i pieszej, chętnych do wędkowania i polowań.
(GUS)

 

GUS
Powiat Przeworski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej