wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / przasnyski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Chorzele

Wsie

Aleksandrowo, Annowo, Bagienice, Binduga, Bobry, Bogdany Małe, Bogdany Wielkie, Brzeski-Kołaki, Budki, Bugzy Płoskie, Bugzy-Jarki, Bugzy-Święchy, Czaplice Wielkie, Czaplice-Furmany, Czaplice-Piłaty, Czarzaste Małe, Czarzaste Wielkie, Dąbrowa, Dąbrówka Ostrowska, Duczymin, Dzierzęga-Nadbory, Gadomiec-Chrzczany, Gadomiec-Miłocięta, Gadomiec-Peronie, Grąd Rycicki, Jarzynny Kierz, Jedlinka, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Kwiatkowo, Kwiatkowo k. Duczymina, Lipowiec, Liwki, Łaz, Łazy, Mącice, Niskie Wielkie, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zarębska, Opaleniec, Opiłki Płoskie, Poścień-Wieś, Poścień-Zamion, Pruskołęka, Przątalina, Przysowy, Rapaty-Górki, Rapaty-Sulimy, Rapaty-Żachy, Raszujka, Rawki, Rembielin, Rycice, Rzodkiewnica, Ścięciel, Skuze, Sosnówek, Stara Wieś, Wasiły-Zygny, Wierzchowizna, Wólka Zdziwójska, Zagaty, Zaręby, Zdziwój Nowy, Zdziwój Stary, Zdziwój-Zdrojki
Gmina Czernice Borowe

Wsie

Borkowo-Boksy, Borkowo-Falenta, Chojnówka, Chojnowo, Chrostowo Wielkie, Chrostowo-Zalesie, Czernice Borowe, Dzielin, Górki, Grójec, Jabłonowo, Jastrzębiec, Kadzielnia, Kosmowo, Kownaty, Kuskowo, Miłoszewiec, Nałęcze, Nart, Nowe Czernice, Nowe Pawłowo, Obrębiec, Olszewiec, Ostafieje, Pawłówko, Pawłowo Kościelne, Pawłowo-Góry, Pawłowo-Poręba, Piechy, Pierzchały, Rostkowo, Skierki, Smoleń-Poluby, Szczepanki, Toki, Turowo, Węgra, Wyderka, Załogi-Cibory, Załogi-Jędrzejki, Zberoż, Żebry-Idźki, Żebry-Kordy, Żebry-Marcisze, Zembrzus Wielki
Gmina Jednorożec

Wsie

Bocianica, Budy Rządowe, Budziska, Drążdżewo Nowe, Dynak, Gątarka, Grądy, Jednorożec, Kamienica, Kobylaki-Czarzaste, Kobylaki-Konopki, Kobylaki-Korysze, Kobylaki-Wólka, Kocenki, Kurczy Lasek, Kurki, Lipa, Małowidz, Murowanka, Nakieł, Nisztalki, Nowa Wieś, Nowiny, Obórki, Olszewka, Osieczyzna, Parciaki, Parciaki-Stacja, Petrusy, Piaski, Pólka, Połoń, Przejmy, Stara Wieś, Stegna, Szczepanki, Szkopnik, Ulatowo-Dąbrówka, Ulatowo-Pogorzel, Ulatowo-Słabogóra, Ulatowo-Zarośle, Uścianek, Zadziory, Zapola, Zarazy, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Żelazna Rządowa-Gutocha
Gmina Krasne

Wsie

Augustów, Barańce, Bartołdy, Brzozowo Małe, Brzozowo Wielkie, Dąbki, Dębowa Karczma, Filipy, Godacze, Gorąca, Grabówko, Grabowo Wielkie, Grabowo-Gęsie, Grabowo-Trojany, Gustawin, Helenów, Helenowo, Iłówko, Jaźwiny, Kamienice-Ślesice, Kozin, Kraski-Ślesice, Krasne, Krasne-Elżbiecin, Kurówko, Kurowo, Łyszkowo, Milewo-Brzegędy, Milewo-Bylice, Milewo-Gawary, Milewo-Kulki, Milewo-Rączki, Milewo-Ruszczyny, Milewo-Szwejki, Milewo-Tabuły, Mosaki-Rukle, Mosaki-Stara Wieś, Niesiobędy, Nowa Wieś, Nowe Żmijewo, Nowokrasne, Pęczki-Kozłowo, Stary Janin, Szlasy Żalne, Szlasy-Leszcze, Szlasy-Umiemy, Wężewo, Zalesie, Żbiki, Żbiki-Antosy, Żbiki-Gawronki, Żbiki-Kierzki, Żbiki-Starki, Zielona, Zielonki
Gmina Krzynowłoga Mała

Wsie

Borowe-Chrzany, Borowe-Gryki, Bystre Kurzyny, Bystre-Chrzany, Chmieleń Wielki, Chmielonek, Cichowo, Czaplice-Bąki, Czaplice-Kurki, Czaplice-Miłki, Czarzaste-Błotki, Darmopychy, Gadomiec-Barany, Gadomiec-Jebieńki, Gadomiec-Jędryki, Gadomiec-Trojany, Gadomiec-Wyroki, Gąski-Wąsosze, Grabowo-Grądy, Grabowo-Padaki, Grabowo-Rżańce, Grabowo-Skorupki, Grabowo-Zawady, Kaki-Mroczki, Kawieczyno-Saksary, Kosiły, Krajewo Wielkie, Krajewo-Cepki, Krajewo-Kłódki, Krajewo-Wierciochy, Krzynowłoga Mała, Łanięta, Łoje, Marianowo, Masiak, Masiak-Las, Morawy Wielkie, Morawy-Kalisze, Morawy-Śliwki, Ostrowe-Dyle, Ostrowe-Kokacze, Ostrowe-Kopcie, Ostrowe-Przedborze, Ostrowe-Stańczyki, Ożumiech, Piastów, Plewnik, Plewnik-Grządki, Romany Górskie, Romany-Fuszki, Romany-Janki, Romany-Janowięta, Romany-Karcze, Romany-Sebory, Romany-Sędzięta, Romany-Zajki, Romany-Zalesie, Rudno Jeziorowe, Rudno Kmiece, Skierkowizna, Ślubowo, Świniary, Ulatowo-Adamy, Ulatowo-Borzuchy, Ulatowo-Czerniaki, Ulatowo-Gać, Ulatowo-Janowięta, Ulatowo-Niwka, Ulatowo-Rumunek, Ulatowo-Zalesie, Ulatowo-Żyły, Wiktorowo, Wiśniówek, Wykno Borowe, Zalesie Świniarskie, Zalesie-Golanki, Zbrochy
Gmina Przasnysz

Wsie

Annopol, Bartniki, Bogate, Brzezice, Cegielnia, Cierpigórz, Dębiny, Dobrzankowo, Emowo, Fijałkowo, Frankowo, Golany, Góry Karwackie, Gostkowo, Grabowo, Helenowo Nowe, Helenowo Stare, Helenowo-Gadomiec, Janin, Józefowo, Karbówko, Karwacz, Kijewice, Klewki, Księstwo, Kuskowo, Leszno, Lisiogóra, Łyszkowo, Mchówko, Mchowo, Mirów, Nowa Krępa, Obrąb, Oględa, Osówiec Kmiecy, Osówiec Szlachecki, Patołęka, Polny Młyn, Sątrzaska, Sierakowo, Smoleń-Brzęczki, Smoleń-Daćbogi, Smoleń-Suwino, Stara Krępa, Święte Miejsce, Szla, Szla-Góry, Trzcianka, Wandolin, Wielodróż, Wygoda, Wyrąb Karwacki, Zacisze, Zakocie, Zawadki


POWIAT PRZASNYSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat przasnyski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 7 gmin o łącznej powierzchni 1219 km2 (3,4% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzą 2 miasta (Przasnysz, Chorzele) i 244 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 52,4 tys., tj. 1,0% ludności województwa; w mieście mieszka 19,6 tys. osób (37,4%), a na obszarach wiejskich - 32,8 tys. (62,6%). W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,3 tys. (o 2,4%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) - zmniejszyła się o 12,0%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) - o 0,8%.
Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 66,5% powierzchni, grunty leśne – 29,9%, zurbanizowane i zabudowane - 2,7%, a pod wodami - 0,2%. Niewiele ponad 3% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 61,9% (gm. Chorzele) do 94,8% (miasto Przasnysz), a korzystających z kanalizacji - od 7,1% (gm. Jednorożec) do 83,4% (miasto Przasnysz); gm. Czernice Borowe i gm. Krzynowłoga Mała nie są skanalizowane. W żadnej gminie powiatu nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 3231 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 617 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,1% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,5%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (14,5%) oraz budownictwem (11,4%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 54% ogółu pracujących*, w usługach - 30%, a w przemyśle i budownictwie - 16%. Stopa bezrobocia wynosiła 15,8% (w 2009 r.) i była wyższa o 6,8 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 1168 zł i są wyższe o 396 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 1 lokatę w województwie (ostatnie miejsce ma powiat siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Przasnyski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki