wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

małopolskie / proszowicki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Koniusza

Wsie

Bania, Biórków Mały, Biórków Wielki, Błonie, Buciory, Budziejowice, Bugaj, Bykowiec, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Drożyska, Działki, Folwark, Glew, Glewiec, Gliwki, Gnatowice, Górka Jaklińska, Kaptur, Karwin, Karwin-Równia, Kąty, Kępa Dolna, Kmiecie, Kolawy, Kolonia, Kolonia Świderska, Koniusza, Kopalina, Korycizna, Kresy, Kresy Muniaczkowskie, Kresy Północne, Kresy Wschodnie, Krzyżówka, Kujawy, Łąki, Łopaty, Łyszkowice, Malina, Muniaczkowice, Nawrotka, Niegardów, Niegardów-Kolonia, Niwy, Nowa Wieś, Od Czulic, Od Igołomi, Od Szarbi, Ostrowiec, Pagórek, Parcelacja, Piaski, Piekło, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Plebanki, Poćwiercie, Pod Przesławicami, Pod Wroninem, Podgaje, Podglewie, Podgórze, Podszosie, Podżydów, Polekarcice, Polusy, Posądza, Przedżydowie, Przesławice, Przezdno, Przyłącze, Przymiarki, Rakowice, Rędzina, Rogatki, Rogozie, Rzędowice, Sachalina, Siedliska, Siedliska-Kolonia, Słotwiny, Sosnówka, Spalonka, Średnia Kolonia, Stara Wieś, Stawik, Stawiska, Stoki, Studzienki, Szarbia, Szpitalna, Ukazowe, W Kącie, Wąsów, Wierzbno, Wieś Przydworska, Wiktoryjka, Wroniec, Wronin, Wygwizdów, Wysiołek, Wysiółek Biórkowski, Za Górą, Zabagnie, Zadębowiec, Zagaje, Zakarczmie, Zalesie, Zalipie, Zarzecze, Zastodole, Zielona
Gmina Koszyce

Wsie

Biskupice, Chełmy, Dalanów, Dolany, Dolna Parcela, Doły, Federówka, Filipowice, Gajowisko, Górna Parcela, Jaksice, Jankowice, Kasin, Kąty, Kępa Sokołowska, Kolonia, Korczak, Koszyce, Książnice Małe, Książnice Wielkie, Kwandra, Łapszów, Macieczyna, Malkowice, Miodowo, Modrzany, Morsko, Obory, Parcela Dolna, Parcela Górna, Parcela-Morsko, Parcelacja, Piotrowice, Podgaje Koszyckie, Podgaje Łapszowskie, Podskale, Przedmieście, Przemyków, Rachwałowice, Radłów, Reforma, Równia, Siedliska, Siekierka, Skałka, Sokołowice, Stanisławice, Stara Wieś, Szewski Dół, Witów, Włostowice, Wojciechówka, Wroczków, Wymysłów, Zabrowarz, Zagaje Książnickie, Zaolzie
Gmina Nowe Brzesko

Wsie

Chełm, Chełmy, Daleszów, Gościniec, Grębocin, Gruszów, Hebdów, Józefów, Kacze Doły, Kamionka, Kluczówka, Kuchary, Kuchary Leśne, Majkowice, Mniszów, Mniszów-Kolonia, Pagórek, Parcelacja, Pławowice, Pokrzywka, Przybysławice, Równie, Rudno Dolne, Sierosławice, Śmiłowice, Stara Wieś, Stare Brzesko, Stary Hebdów, Szpitary, Żerkowice
Gmina Pałecznica

Wsie

Babia Góra, Besek, Biedziny, Błociska, Bolów, Czuszów, Dwór, Folwark, Folwark Pamięcki, Gacki, Gruszów, Guzie, Hektary, Ibramowice, Kolonia Nadzowska, Kołek, Korea, Kresy, Krzemieniówka, Lelowice-Kolonia, Łaszów, Nadzów, Niezwojowice, Noga, Odole, Organy, Pałecznica, Pamięcice, Parcelacja, Pieczonogi, Piwniczyska, Podgaje, Podgórze, Psi Rynek, Rynek, Samorządka, Solcza, Stara Wieś, Sudołek, Syberek, W Łąkach, Wawrzeszki, Winiary, Wnuków, Wysiołek, Wzorek, Zielona, Zosin
Gmina Proszowice

Wsie

Bobin, Ciborowice, Czajęczyce, Czarny Dół, Dalechów, Folwark, Gniazdowice, Góra, Górka Stogniowska, Gościniec, Gzichów, Hektary, Hołdowiec, Jagielnica, Jakubowice, Janów, Jazdowiczki, Kadzice, Klimontów, Kobiela, Koczanów, Kolonia, Kolonia Dolna, Kolonia Górna, Kolonia od Kuchar, Kolonia Posiłowska, Kościelec, Kowala, Kresy, Kujawki, Łaganów, Łaganówek, Makocice, Mszany, Mysławczyce, Niwy, Nowa Kolonia, Od Stacji, Ogrodziska, Opatkowice, Ostrów, Ostrowskie, Pagórek, Parszywka, Piaski, Piekary, Podbobinie, Podlesie, Podwale, Podwierzbie, Posiłów, Przezwody, Rożna, Stara Kolonia, Stara Wieś, Stogniowice, Szczytniki, Szczytniki-Kolonia, Szerzyzny, Szklana, Szreniawa, Teresin, Więckowice, Wielka Droga, Wielopole, Wojewódzka, Wolwanowice, Wołów, Wygoda, Wygwizdów, Wysiółek, Wzory, Żabiniec, Żębocin
Gmina Radziemice

Wsie

Błogocice, Dodów, Folwark, Góra, Józefin, Kaczowice, Kalisz Głęboki, Kalisz-Wysiołek, Kąty, Klasztorki, Kobiela, Kowary, Koziarkówka, Koźlica, Kresy, Lelowice, Łętkowice, Łętkowice-Kolonia, Łopatka, Nowa Wieś, Obrażejowice, Płósy, Podgaje, Podgórz, Przemęczanki, Przemęczany, Przypaść, Radocha, Radziemice, Smoniowice, Środek, Stara Wieś, Wierzbica, Wola Gruszowska, Wrocimowice, Wzorki, Za Cmentarzem, Żabiniec, Zagórze, Zakopiec, Zakrzyzie, Zarzecze, Zielenice


POWIAT PROSZOWICKI
(województwo małopolskie)


Powiat proszowicki o powierzchni 415 km2 w którym mieszka blisko 43,4 tys. osób, obejmuje łącznie 6 gmin. W jego skład wchodzą: 5 gmin wiejskich oraz 1 gmina miejsko – wiejska. Sąsiaduje on z sześcioma powiatami: tarnowskim, brzeskim, bocheńskim, krakowskim, miechowskim oraz powiatem z województwa świętokrzyskiego – kazimierskim. Charakterystyczną cechą tego powiatu, jest jego typowo rolniczy charakter – ponad 84% powierzchni zajmują użytki rolne. Jednocześnie jest to powiat o zdecydowanie najmniejszym obszarze lasów i terenów zielonych, które stanowią 1,5% powierzchni. Na 1 km2 przypada 105 osób, co jest jedną z najniższych wartości w województwie (niższą posiada tylko powiat miechowski – 73 osoby).
W 2008 r. w sektorze rolnictwa zatrudnionych było 72% ogółu pracujących. W usługach zatrudnienie znalazło 22%, w przemyśle tylko 6% pracujących. Sytuacja ta znalazła przełożenie na wynik produkcji sprzedanej przemysłu, w której powiat zajmuje 20 miejsce (2 364 zł). Również liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, wynosząca 655– jest 13 wynikiem wśród powiatów ziemskich. Na uwagę zasługuje fakt, że mimo typowo rolniczego charakteru powiatu stopa bezrobocia rejestrowanego na jego obszarze wynosiła 9,7 i była jedną z niższych w regionie (7 miejsce) oraz wzrosła o 1,9 punktu procentowego w porównaniu do 2008 r.
Powiat proszowicki cechuje dodatnie saldo migracji (1,43) – 5 miejsce w województwie. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 10 tys. mieszkańców wynosiła 22,1 (16 miejsce), natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę była jedną z wyższych i wynosiła 27,4 m2 (4 miejsce). Sieć dróg o powierzchni twardej w powiecie na 100 km2 wynosi 61,7 km i jest 7 wynikiem w województwie. Powiat proszowicki, mimo swych walorów turystycznych nie posiada najlepiej rozwiniętej bazy turystycznej, o czym świadczyć może liczba obiektów zbiorowego turystycznego zakwaterowania – 3 oraz liczba udzielony noclegów 3 746 (odpowiednio 19 i 20 miejsce w województwie).
(GUS)

 

GUS
Powiat Proszowicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »