wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Chełmno

Wsie

Ameryka, Babie Błota, Babska, Bieńkówka, Borówno, Dolne Wymiary, Dolny Kałdus, Dołki, Dorposz Chełmiński, Górne Wymiary, Górny Kałdus, Granica, Grzępa, Gutlin, Kałdus, Klamry, Kolenki, Kolno, Las, Litwa, Łąki, Łęg, Madera, Małe Łunawy, Nad Gminną Drogą, Nad Szosą, Nowawieś Chełmińska, Nowe Dobra, Osnowo, Ostatni Rząd, Ostrów Świecki, Panieński Ostrów, Piachy, Piaski, Podwiesk, Różnowo, Środkowy Rząd, Starogród, Starogród Dolny, Szukaj, Uść, Wichylewa, Wielkie Łunawy, Wybudowanie, Za Górami, Za Jeziorem, Żaki
Gmina Kijewo Królewskie

Wsie

Bągart, Bajerze, Brzozowo, Dorposz Szlachecki, Forty, Kiełp, Kijewo Królewskie, Kijewo Szlacheckie, Kosowizna, Lęda, Marianki, Nad Szosą, Napole, Płutowo, Pod Dorposz, Pod Napole, Pod Szymborno, Sztokowo, Szymborno, Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlachecki, Trzebczyk, Warszawa, Watorowo, Za Torem, Zaroślak, Zofijki
Gmina Lisewo

Wsie

Bartlewo, Błachta, Buczkowizna, Chrusty, Drzonowo, Golgota, Kamlarki, Klasztor, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Majątek, Malankowo, Mgoszcz, Nad Jeziorem, Nad Torem, Parcele, Piątkowo, Pniewite, Pod Błachtę, Pod Drzonowo, Pod Dubielno, Pod Kamlarki, Pod Kobyły, Pod Krusin, Pod Linowiec, Pod Obory, Pod Piątkowo, Pod Strucfoń, Pod Wabcz, Pod Wierzbowo, Sepety, Strucfoń, Tytlewo, Wierzbowo, Wybudowanie
Gmina Papowo Biskupie

Wsie

Bucmanówka, Dubielno, Falęcin, Firlus, Folgowo, Jeleniec, Kucborek, Młyńsk, Niemczyk, Nowy Dwór Królewski, Papowo Biskupie, Pod Bajerze, Pod Kijewo, Pod Las, Pod Papowo, Przy Szosie, Sarnowo, Staw, Storlus, Wrocławki, Wybudowanie, Zegartowice, Żygląd
Gmina Stolno

Wsie

Cepno, Gorzuchowo, Grubno, Klęczkowo, Kobyły, Łyniec, Małe Czyste, Nałęcz, Obory, Paparzyn, Parowy, Pilewice, Robakowo, Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebiełuch, Wabcz, Wabcz-Kolonia, Wichorze, Wielkie Czyste, Zakrzewo, Zalesie
Gmina Unisław

Wsie

Błoto, Bobak, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Chiny, Duże Kokocko, Garwolin, Głażewo, Gołoty, Grzybno, Kokocko, Korea, Małe Kokocko, Nowe Stablewice, Pod Głażewo, Pod Siemion, Pod Unisław, Przed Szosą, Raciniewo, Stablewice, Unisław, Wybudowanie, Za Szosą, Za Wałem
 • Koza w lesie
 • Cmentarz
 • łąka
 • Jezioro
 • Przyroda
 • Krajobraz
 • Cmentarz
 • Wisła
 • Łabędzie
 • ;D
 • Wisła
 • :)
 • ...
 • Widok
 • Jesienny las
 • Droga w lesie
 • Paśnik w Nowowiejskim lesie
 • Pomnik
 • Malownicza droga do lasu
 • Koza na tle pola
 • Zima 2010r.
 • Krajobraz

Herb

POWIAT CHEŁMIŃSKI
(województwo kujawsko-pomorskie)


Powiat chełmiński położony jest na Pojezierzu Chełmińskim na prawym brzegu Wisły, obejmuje powierzchnię 527 km2. W jego skład wchodzi gmina miejska Chełmno oraz 6 gmin wiejskich. W 2009 r. zamieszkiwało go prawie 51,5 tys. osób. Powiat chełmiński jest jednym z najmniejszych w województwie ― 17 lokata wśród powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Gęstość zaludnienia kształtowała się na poziomie 98 osób na 1 km2 (7 lokata).
W końcu 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było ponad 3,4 tys. podmiotów, w tym 75% stanowiły osoby  fizyczne. Działalność gospodarcza w powiecie to głównie mała przedsiębiorczość, 94% podmiotów zatrudnia do 9 osób. Dominującymi sekcjami są: handel; naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. W 2008 r. w sektorze rolniczym pracowało prawie 38% osób. W 2009 r. użytki rolne stanowiły 83% całkowitej powierzchni powiatu. Lokalni przedsiębiorcy współpracują z rolnikami indywidualnymi, zagospodarowując wytworzone przez nich płody rolne.
Infrastruktura komunalna rozbudowana jest nie tylko w mieście Chełmno, ale również na obszarach wiejskich powiatu chełmińskiego. W 2008 r. sieć wodociągowa na 100 km2 wynosiła 134,5 km, a kanalizacyjna ― 31,2 km.
Powiat chełmiński to obszar wyjątkowo atrakcyjny pod względem cennych obiektów zabytkowych i osobliwości przyrodniczych. Do jego walorów należą: urozmaicone licznymi jeziorami tereny nizinne, a także obszary prawnie chronione, których powierzchnia w 2009 r. wynosiła 21 tys. ha (40% powierzchni powiatu), z czego obszary chronionego krajobrazu zajmowały 150 ha. Na terenie powiatu istniało 137 pomników przyrody. Takie uwarunkowania stwarzają warunki do rozwoju bazy turystycznej. W 2009 r. na terenie powiatu działało 7 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono ponad 19 tys. noclegów, w tym ponad 4 tys. turystom zagranicznym. Najlepiej zagospodarowane turystycznie jezioro Starogrodzkie to miejsce wypoczynku nie tylko dla mieszkańców powiatu, ale również gości. Perłę powiatu chełmińskiego stanowi miasto Chełmno liczące 20 tys. mieszkańców, malowniczo położone na Skarpie Wiślanej z zachowaną sylwetką grodu średniowiecznego.
(GUS)

 

GUS
Powiat Chełmiński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki