wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gminy

Gmina Biała Piska

Wsie

Bełcząc, Bemowo Piskie, Brzózki Małe, Cibory, Cwalinki, Cwaliny, Dąbrówka Drygalska, Danowo, Długi Kąt, Dmusy, Drygały, Giętkie, Grodzisko, Gruzy, Guzki, Idźki, Iłki, Jakuby, Kaliszki, Klarewo, Kolonia Kawałek, Kolonia Konopki, Komorowo, Konopki, Kowalewo, Kózki, Kożuchowski Młyn, Kożuchy, Kożuchy Małe, Kruszewo, Kukły, Kumielsk, Lipińskie, Lisy, Łodygowo, Mikuty, Monety, Myśliki, Myszki, Niegosy, Nitki, Nowe Drygały, Oblewo, Orłowo, Pawłocin, Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Radysy, Rakowo Małe, Rogale Wielkie, Rolki, Ruda, Skarżyn, Sokoły, Sokoły Jeziorne, Sulimy, Świdry, Świdry Kościelne, Szkody, Szkody-Kolonia, Szymki, Włosty, Wojny, Zabielne, Zalesie, Zaskwierki, Zatorze
Gmina Orzysz

Wsie

Aleksandrowo, Bogaczewo, Chmielewo, Cierzpięty, Czarne, Dąbrowa, Dąbrówka, Dąbrówka Mała, Drozdowo, Dziubiele, Dziubiele Małe, Gaudynki, Góra, Gorzekały, Grądy, Grzegorze, Kamieńskie, Kępa, Klusy, Koziaki, Koźle-Leśniczówka, Matyszczyki, Mikosze, Nowa Wieś, Nowe Guty, Odoje, Ogródek, Okartowo, Okartowo-Przystanek, Okartowo-Tartak, Osiki, Pianki, Rostki Skomackie, Rzęśniki, Stary Ogródek, Strzelniki, Suchy Róg, Sumki, Szwejkówko, Tuchlin, Ublik, Wężewo, Wierzbiny, Zastrużne, Zdęgówko, Zdęgowo
Gmina Pisz

Wsie

Anuszewo, Babrosty, Bogumiły, Borki, Ciesina, Czarny Róg, Dziadki, Górskie, Hejdyk, Imionek, Jabłoń, Jagodne, Jaśkowo, Jeglin, Jeże, Kałęczyn, Karpa, Karwik, Kocioł, Kocioł Duży, Kociołek Szlachecki, Kulik, Kwik, Lipa Przednia, Lipa Tylna, Lisie Jamy, Liski, Łupki, Łysonie, Maldanin, Maszty, Niedźwiedzie, Nowe Uściany, Pietrzyki, Pilchy, Piskorzewo, Pogobie Średnie, Pogobie Tylne, Rakowo, Rakowo Piskie, Rostki, Rybitwy, Snopki, Stare Guty, Stare Uściany, Szczechy Małe, Szczechy Wielkie, Szeroki Bór Piski, Szparki, Trzonki, Turośl, Turośl Mała, Turowo, Turowo Duże, Wądołek, Wąglik, Wąglik-Kolonia, Wiartel, Wiartel Mały, Wielki Las, Zaroślak, Zawady, Zdory, Zdunowo, Zimna
Gmina Ruciane-Nida

Wsie

Bartlewo, Borek, Gałkowo, Gąsior, Głodowo, Iwanowo, Iznota, Jeleń, Kadzidłowo, Kamień, Karwica, Kokoszka, Końcewo, Kończewo, Krzyże, Lipnik, Lisiczyn, Ładne Pole, Majdan, Maskulińskie, Niedźwiedzi Róg, Nowa Ukta, Oko, Onufryjewo, Osiniak-Piotrowo, Piaski, Pieczysko, Popielno, Pranie, Ruczaj, Śwignajno Małe, Śwignajno Wielkie, Szeroki Bór, Ukta, Warnowo, Wejsuny, Wierzba, Wojnowo, Wólka, Wygryny, Wypad, Zakątki, Zameczek, Zamordeje, Zdrużno
  • Wojnowo, molenna staroobrzędowców
  • Wojnowo, dawny klasztor staroobrzędowców
  • Cmentarz przy dawnym klasztorze staroobrzędowców
  • Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej (dawny klasztor żeński)
  • Ukta
  • Widok na Uktę
  • widok na klasztor


POWIAT PISKI
(województwo warmińsko-mazurskie)


Powiat piski o powierzchni 1774,6 km2 leży w południowo-wschodniej części województwa. Na obszarze powiatu znajduje się 129 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 1028,6 km2, a lasy 843,3 km2.
W latach 2000-2009 liczba ludności powiatu zmniejszyła się o 1,1%, w 2009 r. w powiecie piskim mieszkały 57093 osoby. Spośród mieszkańców powiatu 21,8% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,5% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,7% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 57 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).
Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 4,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym 93,7% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w powiecie była niższa (700) niż w województwie (805). Najwięcej podmiotów działało w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych (25,2%), budownictwo (11,7%) i obsługa rynku nieruchomości (9,0%). Powiat charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, która w 2009 r. wyniosła 31,2%. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z przedziału wiekowego 25-34 lata (26,4%), kolejną osoby w wieku 24 lata i mniej (23,8%).
Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 31 zakładów opieki zdrowotnej i 19 praktyk lekarskich. W 2009 r. w powiecie udzielono 270,0 tys. porad lekarskich i 34,5 tys. porad stomatologicznych. Liczba łóżek szpitalnych, w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej, w 2008 r. w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła 37 (w województwie 43).
Powiat dysponuje 38 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznym) z 3,0 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z miejsc noclegowych skorzystało 39,6 tys. osób, w tym 1,4 tys. obcokrajowców. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w powiecie wyniósł 23,8%, w województwie 29,6%.
Długość sieci dróg powiatowych o twardej nawierzchni w powiecie piskim w 2008 r. wyniosła 366,5 km. Na 100 km2 powierzchni przypadało 20,7 km dróg (w województwie 28,9 km). W powiecie w 2009 r. zarejestrowanych było 27,9 tys. pojazdów samochodowych i ciągników, spośród których samochody osobowe stanowiły 73,4%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Piski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki