wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Białośliwie

Wsie

Białośliwie, Cielechówko, Dębówko Nowe, Dębówko Stare, Dworzakowo, Jańczyn, Kocik-Młyn, Krostkowo, Mietnica, Nieżychówko, Nieżychowo, Notecko, Otylin, Pobórka Mała, Pobórka Wielka, Różnowo, Tomaszewo, Wymysłowo
Gmina Kaczory

Wsie

Brodna, Byszewice, Dziembówko, Dziembowo, Garncarsko, Jachna, Jaracz, Jeziorki, Kaczory, Kalina, Krzewina, Morzewo, Prawomyśl, Równopole, Rzadkowo, Śmiłowo, Żabostowo, Zelgniewo
Gmina Łobżenica

Wsie

Biegodzin, Chlebno, Dębno, Dziegciarnia, Dziunin, Dźwierszno Małe, Dźwierszno Wielkie, Fanianowo, Ferdynandowo, Górka Klasztorna, Izdebki, Józefinowo, Klasztorna Osada, Kościerzyn Mały, Kruszki, Kunowo, Lipki, Liszkowo, Luchowo, Łobżonka, Młynowo, Nowina, Piesno, Puszczka, Rataje, Stebionek, Szczerbin, Topola, Trzeboń, Walentynowo, Wiktorówko, Witrogoszcz, Witrogoszcz-Kolonia, Witrogoszcz-Osada, Zawada, Zdroje
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Wsie

Arentowo, Brzostowice, Brzostowo, Grabionna, Grabówno, Kocewo, Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko-Huby, Okaliniec, Solnówek, Wolsko
Gmina Szydłowo

Wsie

Bryś-Folwark, Coch, Cyk, Czaplino, Dąbrowa, Dobrzyca, Dolaszewo, Furman, Gądek, Jaraczewo, Klęśnik, Kłoda, Kotuń, Krępsko, Leżenica, Leżenica-Kolonia, Nowa Łubianka, Nowy Dwór, Pluty, Płytnica, Pokrzywnica, Róża Mała, Róża Wielka, Różanka, Skrobek, Skrzatusz, Stara Łubianka, Szydłowo, Tarnowo, Wildek, Zabrodzie, Zawada
Gmina Ujście

Wsie

Bronisławki, Byszki, Chrustowo, Jabłonówko, Jabłonowo, Jabłonowo za Torem, Kąciany, Kasztanowa, Kruszewo, Ługi Ujskie, Malinka, Mirosław, Nowa Wieś, Nowa Wieś Ujska, Nowie, Pod Bukami, Rachetki, Śluza Nowe, Stara Wieś, Tartak, Węglewo, Wiatrak, Wiśniowa, Wybudowanie Kruszewskie
Gmina Wyrzysk

Wsie

Anusin, Auguścin, Bagdad, Bąkowo, Dąbki, Dobrzyniewo, Falmierowo, Glesno, Gleszczonek, Gromadno, Karolewo, Klawek, Komorowo, Konstantynowo, Kościerzyn Wielki, Kosztowo, Marynka, Masłowo, Młotkówko, Nowe Bielawy, Osiek nad Notecią, Ostrówek, Polanowo, Polinowo, Pracz, Ruda, Rzęszkowo, Stanowiska, Stefanowo, Wiernowo, Wyciąg, Wyrzysk Skarbowy, Żelazno, Zielona Góra, Żuławka
Gmina Wysoka

Wsie

Bądecz, Czajcze, Gmurowo, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, Kostrzynek, Młotkowo, Mościska, Mościska-Kolonia, Nowa Rudna, Rudna, Sędziniec, Stare, Tłukomy, Wysoczka, Wysoka Mała, Wysoka Wielka
 • Sanktuarium
 • Widok na Sanktuarium
 • Widok na Sanktuarium
 • Misterium Męki Pańskiej 2013
 • Sanktuarium
 • Skrzatusz z lotu ptaka
 • Skrzatusz z lotu ptaka
 • Sanktuarium, ołtarz
 • Sanktuarium, organy
 • Sanktuarium
 • Skrzatusz z lotu ptaka
 • Skrzatusz z lotu ptaka
 • Skrzatusz z lotu ptaka
 • Skrzatusz, sanktuarium
 • Sanktuarium, figura Matki Bożej
 • Skrzatusz z lotu ptaka
 • Śmiłowo, uroczystości kościelne
 • Śmiłowo ferma
 • Śmiłowo, okres międzywojenny
 • Śmiłowo budynek LZS
 • Restauracja
 • Kościół pw. św. Małgorzaty i Matki Boskiej Szkaplerznej
 • Kościół pw. św. Małgorzaty i Matki Boskiej Szkaplerznej
 • Śmiłowo z lotu ptaka

Herb

POWIAT PILSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat pilski usytuowany jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 1268 km2 i administracyjnie obejmuje 9 gmin, w tym 1 gminę miejską (Piła) i 4 miejsko-wiejskie (Łobżenica, Ujście, Wyrzysk i Wysoka). Gminy są podzielone na 107 sołectw.
Powiat pilski zamieszkuje 137,6 tys. osób osiedlonych w 5 miastach i 157 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 108 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejską Piła (727 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Szydłowo (30 osób/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (105 na 100 mężczyzn), w 4 gminach więcej jest mężczyzn niż kobiet, a w 2 występuje równowaga płci. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 53 osoby w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 1 osobę mniej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Powiat pilski obejmuje fragmenty Pojezierza Krajeńskiego i Doliny Gwdy oraz Dolinę Środkowej Noteci. Rzeźba terenu jest efektem działania lądolodu skandynawskiego. W krajobrazie wyraźnie zaznaczają się rozległe pola sandrowe porozcinane dolinami rzecznymi Gwdy i Łobżonki oraz obniżenie pradoliny Noteci. Wzdłuż północnego skraju pradoliny ciągną się wzgórza morenowe. Na terenie powiatu znajdują się jeziora, m. in.: Sławianowskie, Wapińskie, Stryjewo, Falmierowskie i Ostrowite. Obszary leśne zajmują około 29% powierzchni. Do najciekawszych przyrodniczo terenów należą obszary chronionego krajobrazu: Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy, Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie oraz Dolina Noteci. Atrakcję przyrodniczą stanowią również: rezerwat krajobrazowy „Kuźnik”, rezerwat leśny „Zielona Góra” oraz rezerwaty torfowiskowe „Torfowiska Kaczory” i „Smolary”. Na terenie powiatu zlokalizowano 150 pomników przyrody.
Powiat pilski poza miastem Piła ma charakter typowo rolniczy. Ważne miejsce w gospodarce powiatu zajmuje także leśnictwo. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujęte były 11853 podmioty gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowane w powiecie pilskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe, a także obsługi nieruchomości i firm oraz budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie pilskim pracowało 33571 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 244, przy 243 w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 5974 osoby, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 10,6% i była wyższa od średniej wojewódzkiej.
(GUS)

 

GUS
Powiat Pilski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej