wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / piaseczyński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Góra Kalwaria

Wsie

Aleksandrów, Baniocha, Borki, Brześce, Brzumin, Buczynów, Budki Moczydłowskie, Cendrowice, Coniew, Czachówek, Czaplin, Czaplinek, Czarny Las, Czersk, Dębówka, Dobiesz, Dobiesz-Parcela, Julianów, Kalwaryjka, Karolina, Kąty, Kępa Radwankowska, Kiełbaska, Kolonia Sobików, Królewski Las, Krzaki Czaplinkowskie, Krzymów, Linin, Lininek, Łubna, Ługówka, Mikówiec, Moczydłów, Naddawki, Obręb, Osiedle Brześce, Ostrówik, Pęcław, Podgóra, Podłęcze, Podłęcze Brzeskie, Podłęcze Wólczyńskie, Podosowa, Potycz, Sierzchów, Sobików, Solec, Szpruch Górny, Szymanów, Tatary, Tomice, Walewice, Wilczynek, Wincentów, Wojciechowice, Wola Dobieska, Wólka Dworska, Wólka Załęska, Zalesie
Gmina Konstancin-Jeziorna

Wsie

Bielawa, Borek, Borowina, Cieciszew, Ciszyca, Czarnów, Czernidła, Dębina, Dębówka, Gassy, Gassy-Kopyty, Głodny Kawenczynek, Goździe, Habdzin, Habdzinek, Imielin, Kawęczyn, Kawęczynek, Kępa Falenicka, Kępa Oborska, Kępa Okrzewska, Kierszek, Kierszek pod Lasem, Kliczyn, Koło, Łęg, Łyczyn, Nowy Czarnów, Obórki, Obory, Okrzeszyn, Opacz, Parcela-Obory, Piaski, Słomczyn, Turowice, Wierzbówka
Gmina Lesznowola

Wsie

Borowina, Derdy, Garbatka, Jabłonowo, Janczewice, Jastrzębiec, Jazgarzewszczyzna, Kolonia Lesznowola, Kolonia Mrokowska, Kolonia Warszawska, Kosów, Kossot-Leszczynka, Lesznowola, Lesznowola-Pole, Łazy, Łoziska, Magdalenka, Marysin, Mroków, Mroków-Kolonia, Mysiadło, Nowa Iwiczna, Nowa Wola, Podolszyn, Stachowo, Stara Iwiczna, Stefanowo, Warszawianka, Wilcza Góra, Władysławów, Wola Mrokowska, Wólka Kosowska, Wygoda, Zamienie, Zgorzała
Gmina Piaseczno

Wsie

Antoninów, Bąkówka, Baszkówka, Bobrowiec, Bogatki, Chojnów, Chylice, Chylice-Pólko, Domanka, Głosków, Głosków-Letnisko, Głosków-Zielone, Gołków, Gołków-Cegielnia, Grochowa, Henryków-Urocze, Jastrzębie, Jazgarzew, Jesówka, Józefosław, Julianów, Kamionka, Karolin, Kuleszówka, Leśniczówka Na Zielonym, Leśnik, Łbiska, Mieszkowo, Nowinki, Orzeszyn, Pęchery, Pilawa, Robercin, Runów, Siedliska, Stefanów, Struga, Szczaki, Urocze, Wola Gołkowska, Wólka Kozodawska, Wólka Pęcherska, Wólka Pracka, Wrzosy, Wyżyny, Żabieniec, Zalesie Górne, Zalesie-Dwór, Zawady, Złotokłos
Gmina Prażmów

Wsie

Aleksandrów, Biały Ług, Błonie, Bronisławów, Chosna, Czachówek Południowy, Dobrzenica, Edwardów, Gabrylin, Jaroszowa Wola, Jeziórko, Kaczorówek, Kamionka, Kędzierówka, Kolonia Gościeńczyce, Kolonia Krępa, Koryta, Krępa, Krupia Wólka, Ksawerów, Ludwików, Ławki, Łoś, Michałów, Nowe Uwieliny, Nowe Wągrodno, Nowinki, Nowy Prażmów, Piskórka, Prażmów, Rybno, Słonawka, Stanisławów, Stara Cegielnia, Ustanów, Ustanówek, Uwieliny, Uwieliny Poduchowne, Uwieliny Szlacheckie, Uwieliny-Konopka, Uwieliny-Parcela, Wągrodno, Wilcza Wólka, Wola Prażmowska, Wola Wągrodzka, Wysoczyn, Zaborówek, Zadębie, Zawodne, Żelisławów
Gmina Tarczyn

Wsie

Borowiec, Brominy, Bystrzanów, Cieśle, Drozdy, Duki, Gąski, Gładków, Grzędy, Janówek, Jeżewice, Jeziorzany, Józefowice, Julianów, Kawęczyn, Komorniki, Kopana, Korzeniówka, Kotorydz, Księżak, Księżowola, Leśna Polana, Many, Marianka, Marylka, Nosy, Nowe Racibory, Pamiątka, Pawłowice, Popielarze, Prace Duże, Prace Małe, Przypki, Racibory, Rembertów, Ruda, Skrzeczeniec, Stara Kopana, Stefanówka, Suchodół, Suchostruga, Świętochów, Werdun, Wola Przypkowska, Wólka Jeżewska, Wylezin
 • Spotkanie Opłatkowe
 • Wielkanocne pisankowanie
 • zachód słońca nad Borowiną
 • Szkoła
 • Dziki z lasu chojnowskiego
 • Przyroda
 • Nowy ośrodek zdrowia w Prażmowie
 • Dworek Ryxów
 • Ul. Fr. Ryxa w Prażmowie
 • Urząd Gminy
 • Kościól p.w. Św. Fr. z Asyżu
 • Łąki prażmowskie
 • Jeziorka
 • Stacja kolejki wąskotorowej
 • Urząd Gminy w Prażmowie
 • Kaścóił parafialny w Prażmowie
 • Kapliczka Św. Heleny
 • Dwór Ryxów w Prażmowie
 • Izabella Ryx (1844-1904) właścicielka Prażmowa
 • Bronisław Ryx(1837-1914) właściciel Prażmowa
 • Łoś na bramie
 • Łoś w Łosiu
 • Łoś ośrodek jeżdziecki
 • Łoś ul. Lipowa


POWIAT PIASECZYŃSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat piaseczyński jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 6 gmin o łącznej powierzchni 621,0 km2 (1,7% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzą 4 miasta (Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Tarczyn) i 215 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 157,4 tys., tj. 3,0% ludności województwa; w mieście mieszka 73,4 tys. osób (46,6%), a na obszarach wiejskich  84,0 tys. (53,4%). W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego i dodatniego salda migracji oraz zmian administracyjnych liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 38,5 tys. (o 32,4%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat)  o 21,9%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej)  o 29,9%.
Powiat ma charakter usługowo-przemysłowy; użytki rolne stanowią 65,0% powierzchni, grunty leśne  21,8%, zurbanizowane i zabudowane  9,6%, a pod wodami  2,5%. Wskaźnik lesistości wynosi 18,1%. Ponad 52% powierzchni to (w 2008 r.) obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych. Chojnowski Park Krajobrazowy, uzdrowisko w Konstancinie, zamek w Czersku  to miejsca, które predestynują obszar do wypełniania funkcji rekreacyjno-turystycznej.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 46,6% (gm. Konstancin-Jeziorna) do 96,0% (gm. Tarczyn), a korzystających z kanalizacji  od 32,6% (gm. Góra Kalwaria) do 63,2% (gm. Piaseczno); gm. Prażmów nie jest skanalizowana. Najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Piaseczno (85,4%), a najmniej w gm. Prażmów (8,2%).
Na terenie powiatu ma siedzibę 22109 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1405 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 71,1% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,8%) oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną (11,9%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 8% ogółu pracujących*, w przemyśle i budownictwie  34%, a w usługach  57%. Stopa bezrobocia wynosiła 7,4% (w 2009 r.) i była niższa o 1,6 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 1063 zł i są wyższe o 291 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 2 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski — 1168 zł, a ostatnie siedlecki — 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Piaseczyński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki