wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubelskie / parczewski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Dębowa Kłoda

Wsie

Bednarzówka, Białka, Borki, Chałupne, Chmielów, Czortówka, Dębowa Kłoda, Hanów, Kodeniec, Korona, Krzywowierzba-Kolonia, Leitnie, Lubiczyn, Makoszka, Marianówka, Nietiahy, Pachole, Plebania Wola, Rudniki, Smolarz, Stępków, Uhnin, Uhnin Białkowski, Uhnin Ścienny, Uhnin Sosnowski, Wyhalew, Zadębie, Żmiarki
Gmina Jabłoń

Wsie

Dawidy, Gęś, Holendernia, Jabłoń, Kalinka, Kolano, Kolano-Kolonia, Kudry, Łubno, Paszenki, Puchowa Góra, Sewerynówka, Wantopol
Gmina Milanów

Wsie

Cichostów, Czarny Las, Czeberaki, Góry Brzeziny, Kobylak, Kopina, Kostry, Kostry Wąskie, Leonówka, Milanów, Milanów-Kolonia, Mogiłki, Okalew, Omeliny, Pieńki, Radcze, Rudno, Rudno Drugie, Rudno Pierwsze, Rudno Trzecie, Rudzieniec, Wandopol, Zabłocie, Zieleniec
Gmina Parczew

Wsie

Babianka, Brudno, Buradów, Jasionka, Jasionka Druga, Jasionka Pierwsza, Jasionka Trzecia, Jedlanka, Koczergi, Komarne, Królewski Dwór, Laski, Mariampol, Michałówka, Pohulanka, Prokop, Przewłoka, Sarnów, Siedliki, Sowin, Szytki, Tyśmienica, Welin, Wierzbówka, Wola Przewłocka, Zaniówka
Gmina Podedwórze

Wsie

Antopol, Bojary, Feliksów, Grabówka, Hołowno, Horodyszczan, Kaniuki, Leoncin, Mosty, Niecielin, Nowe Mosty, Opole, Ostrów, Ostrówki, Piechy, Podedwórze, Przednie, Rusiły, Szelemin, Szerokie, Szlubów, Wąskie, Zadnie, Zaliszcze, Załawie
Gmina Siemień

Wsie

Amelin, Augustówka, Barwinów, Działyń, Glinny Stok, Gródek Szlachecki, Jezioro, Juliopol, Juliopol-Kolonia, Łubka, Miłków, Miłków-Kolonia, Nadzieja, Nowe Wierzchowiny, Podlasie, Pomyków, Sewerynówka, Siemień, Siemień-Kolonia, Stare Wierzchowiny, Szatamanka, Tulniki, Wierzchowiny, Władysławów, Wola Tulnicka, Wólka Siemieńska, Żminne
Gmina Sosnowica

Wsie

Bohutyn, Czerniów, Czołoma, Górki, Hołodyska, Izabelin, Janówka, Karolin, Komarówka, Kropiwki, Lejno, Libiszów, Lipniak, Mościska, Nowy Orzechów, Olchówka, Pasieka, Pieszowola, Sosnowica, Sosnowica-Dwór, Stary Orzechów, Turno, Walerianów, Zacisze, Zamłyniec, Zbójno, Zienki
 • Święto Muxyki i Kultury Regionu w Milanowie
 • Święto Muxyki i Kultury Regionu w Milanowie
 • Widok na cmentarz w Milanowie
 • Widok na Milanów
 • Widok na Milanów
 • Widok na Milanów
 • Widok na Milanów
 • Widok na Milanów
 • Widok na Milanów
 • Kościół w Milanowie
 • Ołtarz
 • Ołtarz w kościele
 • Kościół w Milanowie
 • Kościół w Milanowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 • Tablice pamiątkowe w Zespole Szkół
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej


POWIAT PARCZEWSKI
(województwo lubelskie)


Powiat parczewski położony jest w północno-wschodniej części województwa lubelskiego. W skład powiatu wchodzi 7 gmin, z tego 6 wiejskich oraz jedna miejsko-wiejska. W obrębie powiatu znajduje się jedno miasto Parczew. Powiat zajmuje powierzchnię 952,2 km2 i zamieszkuje go 35,9 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosi 38 osób na 1 km2. Powiat odnotowuje ujemny przyrost naturalny. W strukturze ludności wg wieku dominuje ludność w wieku produkcyjnym (61,7%), 19,7% stanowi ludność w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% to ludność w wieku poprodukcyjnym.
Pracujący w zakładach o liczbie pracujących powyżej 9 osób stanowią ok. 12% ogółu ludności powiatu. Stopa bezrobocia na koniec 2009 r. wynosiła 13,5%.
Powiat parczewski ma charakter typowo rolniczy i jednocześnie wykorzystuje walory krajobrazowo-przyrodnicze do rozwoju turystyki i wypoczynku na swoim terenie. Użytki rolne zajmują ok. 67% ogólnej powierzchni powiatu natomiast tereny leśne ok. 26% i stanowią cenny turystycznie element krajobrazu i ekosystemu. Dosyć zróżnicwane jakościowo gleby powiatu stanowią podstawę głównie do uprawy zbóż oraz coraz częściej ziół (rumianek, mięta, kozłek). W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne (63%) oraz trwałe użytki zielone (30%).
W 2009 r. w powiecie parczewskim do rejestru REGON było wpisanych 2159 podmiotów gospodarczych, w tym 2043 należy do sektora prywatnego. Osoby fizyczne to 1600 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą głównie w branży handlowej, budowlanej, transportowej, produkcyjno-usługowej (przetwórstwo przemysłowe).
Obszar powiatu wyróżnia się niezwykłymi walorami krajobrazowymi. Niemal 16% powiatu stanowią obszary chronionego krajobrazu, wystepują też pomniki przyrody (40). Na południu powiatu znajduje się część Poleskiego Parku Narodowego, który obejmuje rozległe obszary łąk, lasotundry i torfowisk. Teren powiatu charakteryzuje się licznymi zbiornikami wodnymi należącymi do Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Ze względu na czyste środowisko i mało przekształcony krajobraz panują tu dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji oraz produkcji zdrowej żywności. Atrakcją turystyczną są również zachowane zabytki: kościoły, dworki i pałace oraz dawne cerkwie unickie.
(GUS)

 

GUS
Powiat Parczewski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki