wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

łódzkie / pajęczański (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Działoszyn

Wsie

Błaszkowizna, Bobrowniki, Draby, Folwark, Gołębica, Grądy-Łazy, Kabały, Kapituła, Kiedosy, Kuźnica, Lisowice, Lisowice-Kolonia, Łąki, Mazurowiec, Młynki, Niżankowice, Olendry, Osiedle, Patoki Małe, Piaski, Pod Lasem, Podlesie, Posmykowizna, Raciszyn, Sadowiec, Sadowiec-Niwy, Sadowiec-Pieńki, Sadowiec-Pustki, Sadowiec-Wrzosy, Sęsów, Szczepany, Szczyty, Tasarze, Trębaczew, Trębaczew Poduchowny, Węże, Wójtostwo, Zagóra, Zalesiaki, Zalesiaki-Pieńki, Źródła
Gmina Kiełczygłów

Wsie

Beresie Duże, Beresie Małe, Brutus, Bugaj Chorzewski, Chorzew, Chruścińskie, Dąbrowa, Dąbrówka, Dryganek Duży, Dryganek Mały, Glina Duża, Glina Mała, Gumnisko, Huta, Jaworznica, Jeziorek, Józefina, Karczownia, Kiełczygłów, Kiełczygłów-Kolonia, Kiełczygłów-Okupniki, Kiełczygłówek, Kolonia Chorzew, Komorniki, Komorniki Obrowskie, Kozia Górka, Kule, Kuszyna, Lipie, Ławiana, Na Górce, Obrów, Olendry, Osina Duża, Osina Mała, Otok, Piaski, Pierzyny Duże, Pierzyny Małe, Pod Tuchaniem, Podrwinów, Skoczylasy, Sowy, Studzienica, Tuchań, Widogoszcz, Wyręba
Gmina Nowa Brzeźnica

Wsie

Borowiec, Dubidze, Dubidze-Kolonia, Dworszowice Kościelne, Dworszowice Kościelne-Kolonia, Gajówka Prusicko, Gojsc, Grzybowiec, Janów, Jedle, Kaflarnia, Kolonia Gidelska, Konstantynów, Kruplin Poduchowny, Kruplin Radomszczański, Kruplin Średni, Kruplin-Barbarówka, Kruplin-Gajówka, Kruplin-Parcela, Kruplin-Piaski, Kuźnica, Łążek, Madera, Miroszowy, Moczydła, Nowa Brzeźnica, Orczuchy, Pieńki Dubidzkie, Pieńki Dworszowskie, Płaczki, Płaszczyzna, Prusicko, Puchy, Rybaki, Rzędowie, Stacja Kolejowa, Stara Brzeźnica, Staw, Stoczki, Trzebca, Ważne Młyny, Wierzba, Wólka Prusicka, Zapole, Zimna Woda, Zychy
Gmina Pajęczno

Wsie

Barany, Czechówka, Czerkiesy, Dylów A, Dylów Rządowy, Dylów Szlachecki, Gajęcice-Gajówka, Głuszyna, Grabiec, Henryków, Janki, Krzynów, Kurze Miasto, Kurzna, Lipina, Ładzin, Łężce, Majorat, Murowaniec, Nicponie, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Niwy, Nowe Gajęcice, Okupniki, Patrzyków, Patrzyków-Garbacze, Patrzyków-Pasieki, Piekiełko, Pieńki, Podgórze, Podładzin, Podmurowaniec, Siedlec, Sierociniec, Stare Gajęcice, Tuszyn, Wistka, Wręczyca, Wydrzynów
Gmina Rząśnia

Wsie

Ameryka, Augustów, Będków, Biała, Broszęcin, Broszęcin-Kolonia, Buk, Czworaki Broszęckie, Dolna, Działy, Gawłów, Glidzin, Gołębiniec, Gonisko, Górka Rząsińska, Grabowiec, Holandia, Huby, Huby Reklowskie, Józefina, Kodrań, Kopy, Krysiaki, Krysiaki Będkowskie, Krysiaki Broszęckie, Krzyżówka, Łopaty, Marcelin, Pęciaki, Rekle, Rychłówek, Rychłowiec, Rząśnia, Rżów, Ścięgna, Środkowa, Stanisławek, Stara Wieś, Stary Ogród, Stróża, Stróża-Kolonia, Sucha, Suchowola, Trzcinica, Ugoda, Wykno, Wyrwas, Żabia Ulica, Zabrzezie, Żary, Zasusze, Zielęcin
Gmina Siemkowice

Wsie

Borki, Budki, Bugaj Lipnicki, Bugaj Radoszewicki, Delfina, Dolina Borkowa, Działy, Gołocin, Graniczno, Ignaców, Karczówki, Kasztańska Kolonia, Katarzynopole, Kije, Kmiecie, Kocia Górka, Kociełek, Kolonia Lipnik, Kopanina, Koziniec, Kurze Miasto, Laski, Lendówka, Lipnik, Ługi, Łukomierz, Łużyk, Marchewki, Mazaniec, Miedźno, Mierzanów, Miętno, Młynki, Młyńska Kolonia, Mokre, Mokry Las, Niwa, Niwy, Ożegów, Ożegówek, Papierek, Pasieka, Piaski, Pieluchy, Pieńki, Pieńki Laskowskie, Piskornik, Podgórze, Podolany, Poręby, Przydatka, Ptakowe, Pustkowie, Radoszewice, Rzykty, Siemkowice, Słomiana, Smolarnia, Smolarze, Stachurowizna, Szewczyki, Tądle, Wichernik, Zmyślona
Gmina Strzelce Wielkie

Wsie

Adamów, Andrzejów, Antonina, Anusin, Błota Kruplińskie, Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki, Dębowiec-Kolonia, Dwór, Folwark, Górki, Kontrewers, Madera, Magdalenka, Marzęcice, Michałów, Mrowisko, Piekary, Pieńki Dębowieckie, Pod Górkami, Pod Lasem, Pomiary, Praca, Przydatki, Skąpa, Stara Wieś, Strzelce Wielkie, Strzelce Wielkie-Kolonia, Wiewiec, Wiewiec Poduchowny, Wistka, Wistka-Kolonia, Wola Jankowska, Wola Wiewiecka, Za Górą, Zamoście, Zamoście-Kolonia
Gmina Sulmierzyce

Wsie

Anielów, Bieliki, Bogumiłowice, Bogumiłowice-Kolonia, Borek, Chorzenice, Dąbrowa, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Dygudaj, Eligiów, Filipowizna, Kąty, Kodrań, Ksawerów, Kuźnica, Leśna Niwa, Łęczyska, Marcinów, Markowizna, Nowa Wieś, Opalanki, Ostrołęka, Ostrówek, Patyków, Piekary, Piekary-Kolonia, Pogonka, Siwierzyzna, Stanisławów, Sulmierzyce, Sulmierzyce-Kolonia, Trzciniec, Walewice, Winek, Wiśniów, Wojewodzizna, Wola Wydrzyna, Zawodzie

Herb

POWIAT PAJĘCZAŃSKI
(województwo łódzkie)


Powiat Pajęczański obejmuje 8 gmin o łącznej powierzchni 804 km2
(4,4% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzą 2 miasta (Działoszyn, Pajęczno) i 210 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 52,8 tys.,
tj. 2,1% ludności województwa; w miastach mieszka 12,9 tys. osób (24,4%),
a na obszarach wiejskich 39,9 tys. (75,6%). W wyniku ubytku naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 3,4%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 24,0% do 20,3%,
a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 17,4% do 18,0%.
Użytki rolne stanowią 69,5% powierzchni, tereny zurbanizowane
i zabudowane 3,2%, a pod wodami 0,7%. Wskaźnik lesistości nieznacznie przewyższa wartość wojewódzką i wynosi 23,9%, a 5,4% powierzchni zajmują obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. Walory przyrodnicze, do których zaliczyć należy Załęczański Park Krajobrazowy oraz rezerwaty przyrody, wraz z zabytkami sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej powiatu.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił od 71,1%
(gm. Siemkowice) do 95,7% (gm. Pajęczno), a korzystających z kanalizacji od 6,6% (gm. Strzelce Wielkie) do 65,9% (gm. Działoszyn); gm. Kiełczygłów, gm. Siemkowice oraz gm. Nowa Brzeźnica nie są skanalizowane.
Na terenie powiatu ma siedzibę 3,5 tys podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 656 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 93,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (38,1%) oraz przetwórstwem przemysłowym (15,7%).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 53,9% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie 22,5%, a w usługach 23,6%. Stopa bezrobocia wynosiła 13,4%
(w 2009 r.) i była wyższa o 1,8 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 575 zł (2008 r.) i są niższe o 150 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich
w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje
w województwie 19 lokatę.
(GUS)

 

GUS
Powiat Pajęczański - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki