wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / ostrzeszowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Czajków

Wsie

Basie, Brzazgały, Czajków, Dubisy, Dziwińskie, Gałki, Kędzie, Klon, Kopna, Kosmale, Krośla, Krzyżowiec, Łuszczki, Marki, Michałów, Mielcuchy, Mielcuchy Pierwsze, Muchy, Niedźwiedzie, Niemce, Opłotki, Poddubisie, Pólka, Salamony, Śniegule, Studziańskie, Wałaszki, Wróble, Wyrwasy, Wysoty, Zadki, Załomskie, Zgórniak
Gmina Doruchów

Wsie

Babiniec, Dąbrówka, Doruchów, Emilianów, Godziętowy, Gruszków, Huby, Jadwiżka, Kałuża, Kozaki, Majory, Mieleszówka, Morawin, Oświęcim, Piaski, Pieczyska, Plugawice, Przytocznica, Psia Górka, Pyki, Rudniczysko, Skarydzew, Skiera, Stara Kuźnica, Stary Pan, Tokarzew, Tonia, Torzeniec, Wrzosy, Wygoda Plugawska, Wygoda Tokarska, Zalesie
Gmina Grabów nad Prosną

Wsie

Akacyjki, Biady, Bieliny, Bobrowniki, Bukownica, Bułowe, Chlewo, Dębicze, Fidele, Giżyce, Grabów-Pustkowie, Grabów-Wójtostwo, Hanobry, Huby Małe, Huby Wielkie, Huby za Torem, Jeziorki, Kamola, Karolew, Kiełpin, Klapki, Kolebki, Kopaniny, Kopeć, Książenice, Kuźnica Bobrowska, Marczykowskie, Marszałki, Nowy Dwór, Palaty, Podgrabów, Sęki, Siekierzyn, Skrzynki, Smolniki, Wirginy, Wygoda, Zamysły, Zawady, Żurawiniec
Gmina Kobyla Góra

Wsie

Bałdowice, Bierzów, Blewąska, Dąbrowa, Frużów, Guderla, Gwiździele, Hanobry, Hurna, Ignaców, Jawor, Jezioro, Kamionka, Kobyla Góra, Kuźnica Myślniewska, Latarnia, Ligota, Lipnik, Mąkoszyce, Marcinki, Młyn Jary, Mostki, Mroczek, Myślniew, Onufry, Osiny, Parzynów, Piaski, Pisarzowice, Portki, Pustki, Rybin, Smolarze, Sójka, Stary Folwark, Stepna, Święconka, Trzy Kamienie, Wesoła, Wilcze Oko, Witnia, Zmyślona Ligocka, Zmyślona Parzynowska
Gmina Kraszewice

Wsie

Bigosy, Dymarka, Folusz, Głuszyna, Głuszyna-Podlas, Jajaki, Jaźwiny, Jelenie, Jeziorki, Kraszewice, Kuźnica Grabowska, Łękawki, Mączniki, Nieszkodna, Nowy Staw, Piaski, Podkuźnica, Podlas, Podrenta, Poduchowne, Pustkowie, Racławice, Renta, Smolarnia, Tułazy
Gmina Mikstat

Wsie

Biskupice Zabaryczne, Dąbrowa, Dąbrówka, Drabenty, Drożdżyny, Dwór, Góry, Hanobry, Helenów, Jaźwiny, Kabaś, Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Kędziory, Kobyle, Komorów, Komorów Pustkowie, Kotłów, Kozaki, Mikstat-Pustkowie, Niewrzędzkie, Paza, Piaski, Piwonie, Polaki, Przedborów, Pustkowie, Rekińce, Roguszna, Wanda, Wąstry, Westna, Wygony, Wywozy, Zagórze
Gmina Ostrzeszów

Wsie

Aniołki, Antoniewo, Bledzianów, Bugaj, Celinka, Dąbrówka, Dobra, Folwark, Garbacze, Gęstwa, Górki, Hanobry, Huby Siedlikowskie, Jesiona, Jezioro, Kochłowy, Korpysy, Kotowskie, Kozły, Królewskie, Krupa, Kuźniki, Lubeszczyk, Łazy, Łopaty, Malinów, Marydół, Marydół-Huta, Meszyny, Myje, Najmów, Niedźwiedź, Okole, Olszyna, Omieciny, Ostrzeszów-Pustkowie, Potaśnia, Pustkowie, Radunki, Rejmanka, Rogaszyce, Rojów, Siedlików, Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka, Taborek, Turze, Wiązownia, Wysoki Grunt, Zajączki, Zawada, Źródelnia, Żyrów
  • Widok z lotu ptaka
  • Kościół pw. św. Stanisława Kostki
  • Pałac
  • Kościół pw. św. Stanisława Kostki
  • Bpisko sportowe
  • Hala gimnastyczna

Herb

POWIAT OSTRZESZOWSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat ostrzeszowski usytuowany jest w południowej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 773 km2 i administracyjnie obejmuje 7 gmin (3 miejsko-wiejskie i 4 wiejskie) podzielonych na 84 sołectwa. Zamieszkuje go 55,0 tys. osób osiedlonych w 3 miastach i 127 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 71 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejsko-wiejską Ostrzeszów (126 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Kobyla Góra (46 osób/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (103 na 100 mężczyzn), w 2 gminach więcej jest kobiet niż mężczyzn, w 3 więcej jest mężczyzn niż kobiet, a w 2 utrzymuje się stan równowagi płci. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 63,9% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 56 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 2 osoby więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Na terenie powiatu ostrzeszowskiego znajdują się dwa Obszary Chronionego Krajobrazu tj. Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska oraz Dolina rzeki Prosny i Kotlina Grabowska. Usytuowane są tu także dwa rezerwaty przyrody. Rezerwat „Jodły Ostrzeszowskie” został utworzony w celu ochrony boru mieszanego z jodłą pospolitą, natomiast na obszarze rezerwatu „Pieczyska” ochronie podlega las mieszany ze świerkiem pospolitym i jodłą oraz torfowiska zarastające brzozą i sosną. Na obszarze Wzgórz Ostrzeszowskich położone są dwa najwyższe wzniesienia Wielkopolski Kobyla Góra (284 m n.p.m.) i Bałczyna (278 m n.p.m.). Do atrakcji przyrodniczych można zaliczyć znajdujący się w gminie Kraszewice 1000-letni cis.
Gospodarka powiatu ostrzeszowskiego opiera się na dobrze rozwiniętym przemyśle ceramicznym, elektromaszynowym, budownictwie oraz przetwórstwie rolno-spożywczym. W produkcji rolniczej przeważają tu uprawy zbóż i ziemniaków. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujętych było 4559 podmiotów gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowanych w powiecie ostrzeszowskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie ostrzeszowskim pracowało 9935 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 181, tj. mniejszy niż w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 2215 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 9,5%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Ostrzeszowski- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej