wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Nowe Skalmierzyce

Wsie

Biskupice, Biskupice Ołoboczne, Boczków, Chotów, Cierniak, Czachory, Droszew, Eliżanki, Fabianów, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Glapiniec, Głóski, Gniazdów, Gostyczyna, Kościuszków, Kotowiecko, Kowalówek, Kurów, Kwiatkówek, Leziona, Mączniki, Miedzianów, Miedzianówek, Ociąż, Osiek, Pawłów, Pawłówek, Skalmierzyce, Śliwniki, Śmiłów, Strzegowa, Trkusów, Węgry, Zabłocko, Zabory, Żakowice, Zakrzewki
Gmina Odolanów

Wsie

Baby, Bałamącek, Biadaszki, Boników, Chałupki, Garki, Gliśnica, Gorzyce Małe, Gorzyczki, Grochowiska, Harych, Huta, Kaczory, Karłowice, Kuroch, Lipiny, Mogiłka, Mościska, Nabyszyce, Nadstawki, Papiernia, Raczyce, Ściegna, Świeca, Szmata, Tarchały Małe, Tarchały Wielkie, Trzcieliny, Uciechów, Wierzbno, Wisławka, Zawidza, Żuraw
Gmina Ostrów Wielkopolski

Wsie

Baby, Bagatela, Będzieszyn, Biłgoraje, Biniew, Borowiec, Borowina, Cegły, Chruszczyny, Czekanów, Daniszyn, Fabryka, Franklinów, Górzenko, Górzno, Gorzyce Wielkie, Gręblów, Gutów, Jamy, Kąkolewo, Kamionka, Karski, Kawetczyzna, Kołątajew, Kwiatków, Lamki, Lewków, Lewkowiec, Łąkociny, Mazury, Michałków, Młynów, Nowe Kamienice, Onęber, Palczew, Radziwiłłów, Rejtanów, Sadowie, Słaborowice, Smardowskie Olendry, Sobczyna, Sobótka, Stary Staw, Świeligów, Szczury, Topola Mała, Trąba, Warszty, Wtórek, Wysocko Wielkie, Zacharzew, Zalesie
Gmina Przygodzice

Wsie

Antonin, Bażantarnia, Bogufałów, Chynowa, Czarnylas, Dębnica, Hetmanów, Janków Przygodzki, Jezioro, Katarzynów, Klady, Kocięba, Krzyżaki, Laski, Ludwików, Pardalin, Popłomyk, Przygodzice, Przygodziczki, Smardów, Strugi, Tarchalskie, Topola Wielka, Topola-Osiedle, Trzcieliny, Wysocko Małe, Zawidzyn
Gmina Raszków

Wsie

Bieganin, Bieganinek, Bugaj, Drogosław, Florek, Głogowa, Grudzielec, Grudzielec Nowy, Janków Zaleśny, Jaskółki, Jelitów, Józefów, Koryta, Korytnica, Ligota, Majchry, Moszczanka, Niemojewiec, Nychy, Pogrzybów, Przybysławice, Rąbczyn, Radłów, Raszkówek, Skrzebowa, Sulisław, Szczurawice, Walentynów
Gmina Sieroszewice

Wsie

Bibianki, Biernacice, Bilczew, Biskupice, Fidela, Górski Młyn, Ilski Młyn, Kaliszkowice, Kania, Kęszyce, Kowalew, Latowice, Małolepsza, Masanów, Miłaszka, Młynik, Namysłaki, Ołobok, Parczew, Piaski, Psary, Rachuta, Raduchów, Rososzyca, Sieroszewice, Sławin, Spalony, Stara Wieś, Strzyżew, Strzyżewek, Urban, Westrza, Wielowieś, Wydarta, Wygoda, Zamość, Zawicki, Zmyślona
Gmina Sośnie

Wsie

Bogdaj, Bronisławka, Chojnik, Cieszyn, Czesławice, Dobrzec, Granowiec, Janisławice, Jarnostów, Jerzówka, Kałkowskie, Kąty Śląskie, Kocina, Konradów, Kopalina, Krzyżne, Kuźnica Kącka, Łachów, Mariak, Młynik, Moja Wola, Możdżanów, Niwki Książęce, Pawłów, Piła, Smugi, Sośnie, Starza, Surmin, Szklarka Śląska, Wielbin, Wrzesina

Herb

POWIAT OSTROWSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat ostrowski usytuowany jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 1160 km2 i administracyjnie obejmuje 8 gmin (1 miejską, 3 miejsko-wiejskie i 4 wiejskie) podzielonych na 148 sołectw. Zamieszkuje go 159,3 tys. osób osiedlonych w 4 miastach i 209 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 137 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejską Ostrów Wielkopolski (1728 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Sośnie (35 osób/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (105 na 100 mężczyzn), w 5 gminach więcej jest kobiet niż mężczyzn, w 2 więcej jest mężczyzn niż kobiet, a w 1 utrzymuje się stan równowagi płci. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 64,8% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego ukształtował się tu na poziomie podobnym jak w województwie.
Ze względu na warunki przyrodnicze na terenie powiatu ostrowskiego utworzono Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”. Znajdują się tu siedliska ptaków lęgowych i przelotnych, a cała dolina Baryczy uznana została za ostoję ptaków o randze europejskiej. Na uwagę zasługują okazy dębów znajdujące się w okolicach miejscowości Antonin. Ich wiek szacowany jest na 300 lat, a obwody osiągają 7 metrów. Częściowo na terenie powiatu usytuowane są Obszary Chronionego Krajobrazu: Dolina rzeki Prosny i Kotliny Grabowskiej, Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska oraz Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy. W powicie ostrowskim znajduje się 147 pomników przyrody. Można tu znaleźć m.in.: aleję dębową w Raduchowie, aleję brzozową przy trasie Ołobok-Wielowieś oraz zabytkowe założenia parkowe w miejscowości Moja Wola.
Gospodarka powiatu ostrowskiego ma charakter rolniczo-przemysłowy, użytki rolne stanowią ponad 60% powierzchni ogółem. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujętych było 14640 podmiotów gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowanych w powiecie ostrowskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie ostrowskim pracowało 32377 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 203, tj. mniejszy niż w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 8167 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 12,9%.
(GUS)

GUS

Powiat Ostrowski - Statystyczny portret terytorium


Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej