wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Bałtów

Wsie

Antoniów, Antoniów Duży, Antoniów Mały, Bałtów, Bidzińszczyzna, Boguczyzna, Borcuchy, Cegielnia, Chojny, Doły, Folwark, Glina, Góra, Górki, Góry, Ignacówka, Kazimierzówka, Kopanina, Krupka, Krzeszowiec, Lemierze, Leśniczówka Potoczek, Maksymilianów, Michałów, Na Górze, Niziny, Okół, Okręglica, Olesica, Pętkowice, Pętkowice-Kolonia, Płaszczyzna, Pod Lasem, Pod Łąkami, Podkościele, Ponik, Poraj, Rudka Bałtowska, Skarbka, Skarbka Dolna, Skarbka Górna, Swoboda, Trzciany Dół, Ulów, Wólka Bałtowska, Wólka Pętkowska, Wólka Trzemecka, Wycinka, Wygnanów, Zamoście, Zarzecze
Gmina Bodzechów

Wsie

Bodzechów, Bodzechów-Folwark, Broniszowice, Brzeźniak, Cegielnia, Chmielów, Chmielówek, Dębina, Denkówek, Dolna Połać, Dunale, Dwór, Folwark, Górna Połać, Góry, Goździelin, Granica, Grelce, Gromadzice, Grzmiąca Góra, Henryków, Horodelszczyzna, Jarugi, Jędrzejów, Jędrzejowice, Jędrzejowice-Kolonie, Jelenia Góra, Jeziorko, Kąty, Kąty Leśne, Kolonia Miłkowska, Kościelec, Kosowice, Kotówka, Kozłowiec, Łączki, Madejówka, Magonie, Marianków, Marianków Bankowy, Miłków, Mirkowice, Mirkowice-Kolonia, Mirkówka, Mizeratka, Młyn, Moczydło, Mychów, Mychów Poduchowny, Mychów-Gotówki, Mychów-Kolonia, Mychów-Serwituty, Na Karczmarkach, Na Serwitucie, Na Wiatraku, Niwka, Nowa Dębowa Wola, Obręczyca-Czworaki, Olszówka, Osiedle Robotnicze, Papiernia, Piaskowy, Płatkowizna, Pod Szosą, Podlesie, Podszkodzie, Poręba, Pozorek, Praga, Przy Szosie, Przy Zofiówce, Przyborów, Romanów, Sarnówek Duży, Sarnówek Mały, Skarszyny, Sowia Góra, Stara Dębowa Wola, Stara Szewna, Stara Wieś, Stary Gościniec, Sudół, Sudół Dolny, Sudół Górny, Świrna, Świrzanki, Szewna, Szewna Górna, Szewna-Kolonia, Szwarszowice, Szwarszowice-Kolonia, Szyby, Szymanów, Urzyce, W Dołach, Widoki, Wodziradz, Wólka Bodzechowska, Woźna Góra, Woźniakówka, Wrzosy, Zagaje, Zakanale, Zamłynie, Zarzecze, Żurawka
Gmina Ćmielów

Wsie

Boria, Borownia, Brzóstowa, Buszkowice, Czarna Glina, Czarny Szosik, Czworaki, Drzenkowice, Folwark, Frankopol, Glinka, Grójec, Jastków, Jastków Poduchowny, Kamienna, Kolonia Druga, Kolonia Dworska, Kolonie Brzóstowskie, Kolonie Jastkowskie, Kolonie Krzczonowskie, Kolonie Marianowskie, Korycizna, Krasków, Krzczonowice, Kseweryn, Łysowody, Małachów-Kolonia, Marianów, Piaski Brzóstowskie, Piaski Grójeckie, Piaskowiec, Podchoinki, Podgórze, Podgrodzie, Podszosie, Przeuszyn, Przeuszyn-Kolonie, Ruda Kościelna, Smyków, Spółdzielnia, Stara Wieś, Stare Stoki, Stoki Duże, Stoki Małe, Trębanów, Wiktoryn, Władkowice, Wojnowice, Wojnowice-Kolonia, Wola Grójecka, Wólka Wojnowska, Wólka-Kolonia, Wrzawy, Wyrzykowszczyzna, Za Wodą
Gmina Kunów

Wsie

Barańszczyzna, Biechów, Biechów-Kolonie, Boksycka, Bukowie, Chocimów, Chocimów-Dwór, Długa Wieś, Doły Biskupie, Doły Opacie, Dworaki, Działki Nosowskie, Grabówka, Janik, Janik Drugi, Janik-Kolonia, Jeleniec, Kaplica, Kolonia Inwalidzka, Kolonia Piaski, Komorniki, Kozia Ulica, Kozianka, Kurzacze, Małe Jodło, Miłkowska Karczma, Miłkowska Kolonia, Nietulisko Duże, Nietulisko Fabryczne, Nietulisko Górne, Nietulisko Małe, Nowa Wieś, Od Waśniowa, Osada Fabryczna, Parcela, Podlesie, Podlubienik, Poprzeczna Wieś, Posada, Prawęcin, Prawęcin Dolny, Prawęcin Górny, Rajki, Resztówka, Rudka, Rudka-Kolonia, Sadłowizna, Serwitut Sławęcki, Średnia, Stara Rudka, Stara Wieś, Stefania, Trzecia Wieś, Udziców, Udziców Dolny, Udziców Górny, Witulin, Wojteczki, Wymysłów, Zagroda Inwalidów, Zwierzyniec
Gmina Waśniów

Wsie

Bidziny, Boksyce, Boleszyn, Boleszyn-Kolonie, Czajęcice, Czażów, Czażów-Kolonia, Dobruchna, Dwór, Folwark, Gajówka, Garbacz, Garbacz-Jeziorko, Garbacz-Skała, Górki, Gorzelnia, Grzegorzowice, Grzegorzowice-Kolonia, Jabłonka, Janowice, Jesionna, Jeżów, Jopówek, Karczma, Karpaty, Kolonia, Komorniki, Kotarszyn, Kotarszyn-Kolonia, Kowalkowice, Kozi Ogon, Kraszków, Kunin, Lipie, Łapiguz, Milejowice, Milejowice-Kolonia, Mirogonowice, Momina, Momina Poduchowna, Na Folwarku, Na Koloniach, Nagorzyce, Nosów, Nosów-Kolonie, Nowy Skoszyn, Osada Młyńska, Parcela, Pękosławice, Piotrów, Pod Brzezinami, Pod Kopcem, Pod Skałą, Podlesie, Prusinowice, Przydanki, Roztylice, Rudy, Sarnia Zwola, Sarnia Zwola-Folwark, Sławęcice, Smyków, Śnieżkowice, Stara Wieś, Stara Wieś Górna, Stary Skoszyn, Struga, Strupice, Strupice-Folwark, Strupice-Kolonia, Stryczowice, Świącie, W Łąkach, Wałsnów, Waśniów, Waśniów-Poduchowne, Wesołówka, Wielgus, Wierzbątowice, Witosławice, Wojciechowice, Wojciechowice-Kolonia, Worowice, Wronów, Zagaje Boleszyńskie, Zagaje Grzegorzowskie, Zajączkowice, Zajączkowice-Dwór
 • Zabytkowa neogotycka brama do kościoła.
 • Plebania i wikarówka
 • Widok na kościół
 • Kolonia Inwalidzka zimą
 • Kolonia Inwalidzka zimą
 • Pomnik
 • Kapliczka przedstawiająca Matkę Boską
 • Krzyż w pobliżu pętli autobusowej
 • Kapliczka Matki Boskiej
 • Kapliczka przydrożna
 • Kapliczka upamiętniająca zabójstwo wójta Waśniowa
 • Krzyż upamiętniający tragicznie zmarłego Józefa Klepacza
 • Kapliczka Matki Bożej z dzieciątkiem
 • Kolonia Inwalidzka zimą
 • Kolonia Inwalidzka zimą
 • Początek miejscowości Kolonia Inwalidzka od strony Janika
 • Początek miejscowości Kolonia Inwalidzka od strony Kunowa
 • Kolonia Inwalidzka
 • Mikołajczyk Ignacy
 • Rodzina Ciszków
 • Fotografia z rodziny Witakowskich
 • Skowron Teofil
 • Artykuł z gazety ostrowieckiej 1980
 • Artykuł z gazety ostrowieckiej 1980 strona 2

Herb

POWIAT OSTROWIECKI
(województwo świętokrzyskie)


Powiat ostrowiecki położony jest we wschodniej części województwa, w dolinie rzeki Kamiennej, na pograniczu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Podgórza Iłżeckiego. Prawie 30% powierzchni zajmują tu lasy, głównie mieszane. Ponad 73% powierzchni powiatu posiada status obszarów prawnie chronionych. Ostrowieckie ma do zaoferowania wiele ciekawych i godnych polecenia miejsc o wyjątkowo interesujących walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Bogactwo natury łączy się tu z licznymi pomnikami działalności człowieka. Bardzo znaną i cieszącą się sympatią turystów atrakcją regionu jest Bałtowski Park Jurajski.
Powiat ostrowiecki realizuje funkcje przemysłowo-rolnicze. Jest ważnym ośrodkiem przemysłu hutniczego, maszynowego, odzieżowego, ceramicznego i spożywczego. Powiat charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami glebowymi, a bliskość przemysłu nie stanowi zagrożenia dla upraw roślinnych. Nie mniej jednak ochrona środowiska powinna pozostać priorytetem. Emisja zanieczyszczeń pyłowych nie jest wysoka. W 2009 r. zainstalowane urządzenia zatrzymały ich blisko 100%. Ponad 98% ścieków przemysłowych i komunalnych poddawanych jest oczyszczaniu. Ok. 60% mieszkańców korzysta z oczyszczalni ścieków (daje to powiatowi 4 lokatę w województwie).
Powiat ostrowiecki z powierzchnią 617 km2 jest jednym z mniejszych w województwie (9 lokata). W jego skład wchodzą: 1 gmina miejska, 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 3 gminy wiejskie. W powiecie zamieszkuje 9,0% ludności województwa, a gęstość zaludnienia jest jedną z wyższych i wynosi 186 osób/km2. Ostrowieckie należy do grupy wysoko zurbanizowanych powiatów w województwie  na koniec 2009 r. ludność miejska stanowiła 68,6% co dało regionowi 3 lokatę. Region ten notuje od lat ujemny przyrost naturalny. Nie udało się ograniczyć tej niekorzystnej tendencji. Na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat współczynnik przyrostu naturalnego zmniejszył się z minus 1,3‰ do minus 1,5‰. Powiat ulega również wyludnieniu, a skala tego zjawiska wyraźnie zwiększyła się (saldo migracji pogłębiło się z minus 1,1‰ do minus 2,1‰).
Od lat poziom bezrobocia w powiecie ostrowieckim należy do wyższych w województwie. Trudniej o pracę jest tylko w powiatach: skarżyskim i koneckim. Według stanu na koniec 2008 r. sektor rolniczy koncentrował prawie 23% pracujących, przemysłowy i budowlany  niemal 33%, a sektor usługowy  nieco ponad 45%. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w rolnictwie zatrudnione były 53 osoby, w przemyśle i budownictwie  77, a w usługach rynkowych  60 i w nierynkowych  47. Na koniec 2009 r. prowadziło tu działalność ponad 10% podmiotów gospodarczych województwa (więcej zlokalizowanych było jedynie w Kielcach i powiecie kieleckim).
Połączenia drogowe sprawiają, że bez trudu można dojechać do Krakowa, Katowic, Warszawy, Lublina, Kielc czy Łodzi. Największe aglomeracje Polski znajdują się w promieniu około 200 km od stolicy powiatu - Ostrowca Świętokrzyskiego.
(GUS)

 

GUS
Powiat Ostrowiecki- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej