wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / ostrołęcki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Baranowo

Wsie

Adamczycha, Bakuła, Baranowo, Błędowo, Brodowe Łąki, Budne Sowięta, Cierpięta, Cisowy Grunt, Czarnotrzew, Czechronka, Czerwińskie, Dąbrowa, Dłutówka, Gaczyska, Gałuszczyn, Glinki, Grabownica, Gutocha, Guzowatka, Jastrząbka, Jatki, Kalisko, Kopaczyska, Kucieje, Lipowy Las, Łęgi, Majdan, Majk, Nadlesie, Oborczyska, Olkowa Kępa, Orzoł, Orzołek, Ostrówek, Ramiona, Rupin, Rycica, Seborki, Toporek, Witowy Most, Wola Błędowska, Zagrądzie, Zamoście, Zasanica, Zatorze, Zawady, Zimna Woda, Ziomek, Żołny
Gmina Czarnia

Wsie

Bandysie, Brzozowy Kąt, Chrzonek, Cupel, Cyk, Czarnia, Długie, Dunaj, Michałowo, Rutkowo, Surowe
Gmina Czerwin

Wsie

Andrzejki-Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choromany-Witnice, Chruśnice, Czerwin, Czerwin-Kolonia, Dąbek, Damiany, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Gostery, Grodzisk Duży, Grodzisk-Wieś, Gucin, Gumki, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Łady-Mans, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Piotrowo, Piski, Pomian, Seroczyn, Skarżyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Tyszki-Ciągaczki, Tyszki-Nadbory, Wiśniewo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy
Gmina Goworowo

Wsie

Borki, Brzeźno, Brzeźno-Kolonia, Brzeźno-Wieś, Cisk, Czarnowo, Czernie, Damięty, Daniłowo, Dzbądzek, Gierwaty, Gogol-Gajówka, Góry, Goworówek, Goworowo, Grabowo, Grodzisk Mały, Jawory Stare, Jawory-Podmaście, Jawory-Wielkopole, Jemieliste, Józefowo, Jurgi, Kaczka, Kobylin, Kółko, Kruszewo, Kunin, Lipianka, Ludwinowo, Michałowo, Nogawki, Pasieki, Pokrzywnica, Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Rębisze-Działy, Rębisze-Kolonia, Rębisze-Parcele, Smólnik, Struniawy, Szarłat, Szczawin, Wólka Brzezińska, Wólka Kunińska, Żabin, Zambrzyce, Zaorze
Gmina Kadzidło

Wsie

Brzozowa, Brzozówka, Chudek, Czarnia, Dylewo, Dylewo Nowe, Dylewo Stare, Gleba, Golanka, Grąd, Grale, Jazgarka, Jeglijowiec, Kadzidło, Karaska, Karaska-Leśniczówka, Kierzek, Klimki, Krobia, Kuczyńskie, Piasecznia, Podbabie, Podgatka, Podgórze, Podtatarze, Rokitówka, Rososz, Siarcza Łąka, Strzałki, Sul, Szwed, Tatary, Todzia, Wach, Wąglewo, Wykrot, Zuzanny, Zytocha
Gmina Lelis

Wsie

Adamka, Aleksandrowo, Białobiel, Dąbrowa, Dąbrówka, Długi Kąt, Durlasy, Gąski, Gibałka, Gnaty, Góry, Koźlicha, Kurpiewskie, Kurzyska, Lelis, Leśna Góra, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński, Łodziska, Małachowo, Muszyństwo, Nasiadki, Obierwia, Olszewka, Płoszyce, Podkapelonie, Przewrotna Góra, Pysklaki, Pyskły, Ropelicha, Siedliska, Siemnocha, Smoliska, Szafarczyska, Szafarnia, Szkwa, Szwendrowy Most, Walery
Gmina Łyse

Wsie

Antonia, Baba, Biele, Brzezinki, Brzeźniaki, Bycza Góra, Chaberek, Cieciorka, Cółno, Czarnia, Dąbrówki, Dawia, Dęby, Dęby Łyse, Długi Kąt, Do Budki, Dudy Puszczańskie, Dumienik, Duże Sztuki, Glutówka, Gniazdo, Górki, Grądzkie, Grzęda, Kącik, Kamrudka, Kawał, Klenkor, Kłodziny, Kruczy Borek, Lasek, Leśniczówka Warmiak, Lipniki, Łączki, Łyse, Malarz, Możdżonek, Myszano, Na Szaście, Nadlesie, Okrągłe, Piątkowizna, Pieczysko, Plewki, Pod Sól, Podczarnia, Podgórze, Podladzie, Podtyczek, Podwłoczek, Pólko, Popielicha, Popielna, Przesowa, Przymiarki, Pupkowizna, Rudne, Serafin, Siedziane, Ślepki, Stara Wieś, Staw, Struga, Szafranki, Tartak, Turzy Łeb, Tyczek, Tyczek-Nosek, Tyczek-Worek, Warmiak, Wejdo, Więcki, Worek, Wyróg, Wysiukane, Wyżega, Za Bycze, Za Grzędą, Za Gusce, Za Siasce, Zabagnie, Zabrodzie, Zagościniec, Zakadełko, Zalas, Zawądole, Zgryz, Złota Góra
Gmina Myszyniec

Wsie

Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Myszyniec Stary, Myszyniec-Koryta, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie, Zawodzie, Zdunek
Gmina Olszewo-Borki

Wsie

Antonie, Batlaki, Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy, Chojniki, Chojniki-Grądy, Dobrołęka, Drężewo, Działyń, Grabnik, Grabówek, Grabowo, Kordowo, Kruki, Łazy, Mostówek, Mostowo, Nakły, Nowa Wieś, Nożewo, Olszewo-Borki, Przyłaje, Przystań, Rataje, Rżaniec, Siarki, Skrzypek, Stepna Stara, Stepna-Michałki, Wojska Biel, Wyszel, Zabiele Wielkie, Zabiele-Piliki, Zabrodzie, Zambrzycha, Żebry-Chudek, Żebry-Ostrowy, Żebry-Perosy, Żebry-Pieczyska, Żebry-Sławki, Żebry-Stara Wieś, Żebry-Wierzchlas, Żebry-Żabin, Żerań Duży, Żerań Mały
Gmina Rzekuń

Wsie

Borawe, Czarnowiec, Daniszewo, Drwęcz, Dzbenin, Goworki, Kamianka, Korczaki, Kupniki, Laskowiec, Ławy, Nowa Wieś Leśna, Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Piotrówka, Podkoszary, Przytuły Nowe, Przytuły Stare, Rogal, Rozwory, Rzekuń, Susk Nowy, Susk Stary, Teodorowo, Tobolice, Zabiele, Zarośle
Gmina Troszyn

Wsie

Aleksandrowo, Borowce, Budne, Choromany, Chrostowo, Chrzczony, Dąbek, Dzbenin, Grucele, Janki Stare, Janochy, Kamionowo, Kleczkowo, Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Łątczyn, Mieczki-Abramy, Mieczki-Poziemaki, Mieczki-Ziemaki, Milewo Wielkie, Milewo-Łosie, Milewo-Tosie, Ojcewo, Opęchowo, Puchały, Rabędy, Radgoszcz, Repki, Rostki, Sawały, Siemiątkowo, Troszyn, Trzaski, Wysocarz, Zamość, Zapieczne, Zawady, Żmijewek Włościański, Żmijewek-Mans, Żmijewo-Zagroby, Żyźniewo

Logo powiatu Ostrołęckiego

POWIAT OSTROŁĘCKI
(województwo mazowieckie)


Powiat ostrołęcki jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 11 gmin o łącznej powierzchni 2097 km2 (5,9% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 1 miasto (Myszyniec) i 358 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 84,6 tys., tj. 1,6% ludności województwa; w mieście mieszka 3,0 tys. osób (3,5%), a na obszarach wiejskich - 81,6 tys. (96,5%). W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego i dodatniego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 1,5 tys. (o 1,8%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) - zmniejszyła się o 9,4%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) - o 0,5%.
Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 64,4% powierzchni, grunty leśne - 31,3%, zurbanizowane i zabudowane - 2,8%, a pod wodami - 0,4%. Niewielka część powierzchni (0,4% w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 0,9% (gm. Czarnia) do 61,7% (gm. Rzekuń), a korzystających z kanalizacji - od 0,9% (gm. Czarnia) do 35,3% (gm. Olszewo-Borki). Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Rzekuń (23,0%), a najmniej w gm. Baranowo (2,7%); w 4 gminach mieszkańcy nie korzystali z sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 4012 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 474 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,1%), budownictwem (15,2%) oraz przetwórstwem przemysłowym (10,4%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 70% ogółu pracujących*, w usługach - 17%, a w przemyśle i budownictwie - 13%. Stopa bezrobocia wynosiła 15,0% (w 2009 r.) i była wyższa o 6,0 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 766 zł i są niższe o 6 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 21 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski - 1168 zł, a ostatnie siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Ostrołęcki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki