wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

opolskie / opolski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Chrząstowice

Wsie

Chrząstowice, Dąbrowice, Daniec, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice, Kamionka, Kolonia, Lędziny, Niwki, Suchy Bór, Zbicko
Gmina Dąbrowa

Wsie

Brzezina, Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Dobrosław, Jemielin, Karczów, Lesiec, Lipowa, Mechnice, Narocka Kolonia, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Odrzyca, Odrzysko, Poręby, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Sławice, Sokolniki, Turzak, Wrzoski, Wyrębiny, Żelazna
Gmina Dobrzeń Wielki

Wsie

Ameryka, Babi Las, Borki, Brody, Brzezie, Buczki, Chróścice, Czarnowąsy, Dąbrowa, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Gajówka, Kąty, Kłapacz, Krzanowice, Krzyże, Kup, Kwaśno, Ług, Młyn, Ostrówek, Otok, Podlesie Lewe, Podlesie Prawe, Stara Droga, Świerkle, Wiatraki, Wolny, Żaba, Żabia Górka, Zapłocie
Gmina Komprachcice

Wsie

Chmielowice, Domecka Kuźnia, Domecko, Dziekaństwo, Gąsów, Komprachcice, Ochodze, Osiedle, Osiny, Palecznica, Polska Nowa Wieś, Pucnik, Wawelno, Żerkowice
Gmina Łubniany

Wsie

Biadacz, Borek, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Dębina, Grabie, Gróbek, Groble, Jełowa, Jeżów-Ług, Kąt, Kępa, Kobylno, Kolanowice, Kosowiec, Krzyżowski Folwark, Krzyżula, Luboszyce, Łączysko, Łubniany, Martynie, Masów, Młynek, Niwa, Podgórze, Podlesie, Surowina, Wojtyle
Gmina Murów

Wsie

Bożejów, Bukowo, Czarna Woda, Dębiniec, Grabczok, Grabice, Kały, Kęszyce, Kopiec, Kupilas, Mańczok, Młodnik, Morcinek, Murów, Nowe Budkowice, Okoły, Podkraje, Radomierowice, Stare Budkowice, Święciny, Wojszyn, Wygnaniec, Zagwiździe
Gmina Niemodlin

Wsie

Brzęczkowice, Góra, Gościejowice, Gościejowice Małe, Gościejowiczki, Grabin, Gracze, Grodziec, Grodziec Drugi, Jaczowice, Jakubowice, Kolonia Leśna, Kolonia Robotnicza, Krasna Góra, Ligota, Lipno, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Mała Góra, Marszów, Michałówek, Molestowice, Pielgrzymowice, Piotrowa, Radoszowice, Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie, Sosnówka, Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby, Wydrowice
Gmina Ozimek

Wsie

Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Jedlice, Kopalnia, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Kuziory, Michalanka, Mnichus, Myślina, Nieznowice, Niwa Schodzieńska, Nowa Schodnia, Paliwoda, Potasznia, Pustków, Schodnia, Szczedrzyk, Wydzieracz, Zamoście
Gmina Popielów

Wsie

Biedaszka, Kabachy, Kaniów, Karłowice, Karłowiczki, Kobylice, Kurznie, Kuźnica Katowska, Leśniczówka Kabachy, Lewandówka, Lipie Laski, Lubienia, Nowe Siołkowice, Odłogi, Olszak, Osiedle, Popielów, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, Stare Siołkowice, Stobrawa, Wielopole, Zawada
Gmina Prószków

Wsie

Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, Droździce, Folwark, Górki, Jaśkowice, Kącka Śluza, Kolonia Jaśkowice, Kolonia Przysiecka, Leśniki, Ligota Prószkowska, Nowa Kuźnia, Osiny, Przysiecz, Pulów, Smolnik, Winów, Wolskie, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Źlinice, Złotniki
Gmina Tarnów Opolski

Wsie

Białoń, Kąty Opolskie, Kosorowice, Łowiecko, Miedziana, Nakło, Przywory, Raszowa, Tarnów Opolski, Walidrogi
Gmina Tułowice

Wsie

Goszczowice, Ligota Tułowicka, Skarbiszowice, Szydłów, Tułowice, Tułowice Małe
Gmina Turawa

Wsie

Bierdzańska Kolonia, Bierdzany, Borek, Chocimierz, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota Turawska, Łącz, Marszałki, Niwa, Osowiec Śląski, Osowiec-Osiedle, Ostrów, Piła, Pociecha, Pod Borem, Rosocha, Rzędzów, Trzęsin, Turawa, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada
 • Wnętrze kościoła pw.św Rocha
 • Wnętrze kościoła pw.św Rocha
 • Kościół Matki Bożej Królowej i św. Antoniego
 • Zabytkowy, ponad stuletni budynek stacji PKP
 • Samochód OSP Bukowo
 • Majówka Rodzinna do leśniczówki "Krystyna"
 • Ołtarz w kościele
 • Wiata biesiadna
 • Boisko piłkarskie
 • Klomb przy stacji PKP
 • Stacja
 • Delegacja Sołectwa Bukowo
 • Ołtarz przed remizą OSP w święto Bożego Ciała
 • Sklep w centrum wsi
 • Pomnik św.Jana Pawła II
 • Odsłonięcie pomnika św.Jana Pawła II
 • Kapliczka
 • Wieś
 • Kościół pw. św. Rocha
 • Kościół pw. św. Rocha
 • Ołtarz w święto Bożego Ciała
 • Wieś
 • Stobrawski Park Krajobrazowy, świt na stawach
 • Stobrawski Park Krajobrazowy


POWIAT OPOLSKI
(województwo opolskie)


 

Powiat opolski obejmuje 13 gmin o łącznej powierzchni 1587 km2. Na koniec 2009 r. powiat zamieszkiwało 135,0 tys. osób. Liczba ludności w wieku mobilnym (18–44 lata) ukształtowała się na poziomie 57,3 tys., tj. 63,4% ludności w wieku produkcyjnym. W końcu 2009 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 49 osób w wieku nieprodukcyjnym. W przeliczeniu na 1000 ludności w 2009 r. odnotowano dodatnie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały 2,92.Na koniec grudnia 2009 r. odnotowano 11,6% stopę bezrobocia rejestrowanego, co uplasowało powiat na 5 miejscu w skali województwa. W sektorze przemysłowym na koniec 2009 r. pracowało 55,2%, a w rolniczym 3,2% ogółu pracujących. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2009 r. w przeliczeniu na 10 tys. osób wyniosła 21,3 (3 lokata w województwie). W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu na koniec 2009 r. dominowały jednostki działające w sekcji handel i naprawy. Wydatki budżetu powiatu w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 435,97 zł (12 miejsce w województwie). Wśród wydatków budżetu powiatu 30,1% środków przeznaczono na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (2 miejsce w województwie), 25,5% stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (11 lokata w województwie), natomiast wydatki na transport i łączność kształtowały się na poziomie 17,9% ogółu wydatków budżetu powiatu (2 miejsce w województwie). W okresie styczeń-grudzień 2009 r. na 1 km2 wytworzono 62,2 ton odpadów, a udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniósł 91,4% (6 lokata w województwie). Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych osiągnęła poziom 796,7 tys. ton gazów. Na koniec 2009 r. w powiecie funkcjonowało 48 zakładów opieki zdrowotnej. W 2009 r. na 1 mieszkańca powiatu przypadało 4,6 udzielonych porad, co plasowało powiat na 11 miejscu w województwie. W granicach powiatu na koniec lipca 2009 r. działało 14 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, lokując go na 3 pozycji w województwie.
(GUS)


LINKI:
Starostwo Powiatowe w Opolu - strona urzędu

 

GUS Powiat Opolski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki