wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Chodel

Wsie

Adelina, Antonówka, Borek, Borów, Borów-Kolonia, Brzeziny, Budzyń, Budzyń-Kolonia, Chodel, Cychów, Felin, Fryszerka, Godów, Grądy, Granice, Huta Borowska, Jeżów, Kawęczyn, Kolonia Druga, Kolonia Pierwsza, Kolonia Trzecia, Kożuchówka, Książ, Lasek, Lipiny, Majdan Borowski, Nowa Góra, Osiny, Ostra Górka, Przydatki, Przytyki, Radlin, Radlin-Kolonia, Ratoszyn Drugi, Ratoszyn Pierwszy, Siewalka, Stasin, Świdno, Świdno-Kolonia, Tarniny, Trzciniec, Wiktoria, Wincentówka, Wodące, Zadole, Zastawki, Zosinek
Gmina Józefów nad Wisłą

Wsie

Basonia, Boiska-Kolonia, Bór, Cegłówka, Chruślanki Józefowskie, Chruślanki Małe, Chruślanki Mazanowskie, Chruślina, Chruślina-Kolonia, Dębniak, Graniczna, Idalin, Józefów nad Wisłą, Kaliszany-Kolonia, Kolczyn, Kolonia Nieszawa, Krasne, Kurzajka, Łopoczno, Mała Graniczna, Mariampol, Mazanów, Michałów, Miłoszówka, Niesiołowice, Nieszawa, Nietrzeba, Owczarnia, Pielgrzymka, Pocześle, Prawno, Przedmieście, Rybitwy, Spławy, Stare Boiska, Stare Kaliszany, Stasin, Stefanówka, Studnisko, Ugory, Wałowice, Wałowice-Kolonia, Wólka Kolczyńska, Wymysłów, Zaborcze, Zakącie
Gmina Karczmiska

Wsie

Bielsko, Chodlik, Głusko Duże, Głusko Duże-Kolonia, Głusko Małe, Górki, Jaworce, Karczmiska, Karczmiska Drugie, Karczmiska Pierwsze, Kąty, Kobyla Góra, Mieczysławka, Młyny, Noworąblów, Owczarnia, Podlesie, Rejtmanówka, Słotwiny, Słotwiny Lipki-Kolonia, Słotwiny Pniaki-Kolonia, Słotwiny-Czerwone Łąki, Solec, Uściąż, Uściąż-Kolonia, Wolica, Wolica-Kolonia, Wymysłów, Zaborze, Zaborze-Kolonia, Zagajdzie, Zajączków
Gmina Łaziska

Wsie

Braciejowice, Ćwiętalka, Dąbrówka, Dół Okrągły, Gibiele, Głodno, Grabowiec, Janiszów, Janiszów-Kolonia, Jarętowice, Jatki, Kamień, Kamień-Kolonia, Kępa Gostecka, Kępa Piotrawińska, Kępa Solecka, Kolonia Głodno, Kolonia Łaziska, Koło, Kopanina Kaliszańska, Kopanina Kamieńska, Kosiorów, Las, Las Dębowy, Łaziska, Łaziska-Majątek, Majorat, Nieciecz, Niedźwiada Duża, Niedźwiada Mała, Opas, Piotrawin, Piotrawin-Kolonia, Płaskie, Półanki, Przykopki, Socha, Średnie Łaziska, Stara Nieciecz, Stare Głodno, Stary Zakrzów, Trzciniec, Wojciechów, Wrzelów, Wylągi, Zakrzów, Załasze, Zgoda
Gmina Opole Lubelskie

Wsie

Baba, Białowoda, Ćwiętalka, Dąbrowa Godowska, Darowne, Dębiny, Elżbieta, Elżbieta-Kolonia, Emilcin, Górna Owczarnia, Góry Kluczkowickie, Góry Opolskie, Grabówka, Grobla, Huta, Jankowa, Kamionka, Kazimierzów, Kierzki, Kleniewo, Kliny, Kluczkowice, Kluczkowice-Osiedle, Kopce, Kręciszówka, Kulig, Leonin, Leszczyniec, Linia, Lipniak, Ludwików, Majdan Trzebieski, Nowe Komaszyce, Nowy Franciszków, Ożarów Drugi, Ożarów Pierwszy, Podlesie, Pomorze, Przytyki, Pustelnia, Puszno Godowskie, Puszno Skokowskie, Rozalin, Ruda Godowska, Ruda Maciejowska, Ruda Opolska, Sewerynówka, Skoków, Skoków-Kolonia, Stanisławów, Stare Komaszyce, Stary Franciszków, Świdry, Tarniny, Truszków, Trzebiesza, Trzy Słupki, Wandalin, Widły, Wola Rudzka, Wólka Komaszycka, Wrzelowiec, Wrzelowiec Mały, Wymysłów, Zadole, Zajączków, Zofiówka, Zosin
Gmina Poniatowa

Wsie

Borek, Dąbrowa Wronowska, Fiodorówka, Henin, Klin Ratoszyński, Kocianów, Kowala Druga, Kowala Pierwsza, Kraczewice Prywatne, Kraczewice Rządowe, Kresy, Kudlak, Łubinów, Młynki Wronowskie, Niezabitów, Niezabitów-Kolonia, Nogawica, Obliźniak, Pachanki, Plizin, Poniatowa-Kolonia, Spławy, Stoczki, Szczuczki-Kolonia, Wólka Łubkowska, Zajączków, Zofianka
Gmina Wilków

Wsie

Brzozowa, Czupel, Dąbrówka-Kolonia, Dobre, Drągi, Dratów, Kąty, Kępa Chotecka, Kijasków, Kłodnica, Kolonia Wrzelów, Kosiorów, Lubomirka, Machów, Majdany, Małe Dobre, Ogrody-Kolonia, Podgórz, Polanówka, Rogów, Rogów-Kolonia, Rybaki, Szczekarków, Szczekarków-Kolonia, Szkuciska, Urządków, Wilków, Wilków-Kolonia, Wólka Polanowska, Zagłoba, Zarudki, Zastów Karczmiski, Zastów Polanowski, Żmijowiska
 • Prezydent Anfdrzej Duda w Kopaninie
 • Sad
 • Uprawa Chmielu
 • Kopanina Kaliszańska
 • Kopanina Kaliszańska
 • Kopanina Kaliszańska
 • Kopanina Kaliszańska
 • Kopanina Kaliszańska
 • Kopanina Kaliszańska
 • Kopanina Kaliszańska
 • Wjazd do wsi
 • Wjazd do wsi


POWIAT OPOLSKI
(województwo lubelskie)


Powiat opolski położony jest na Powiślu Lubelskim, w zachodniej części województwa lubelskiego. Od wschodu graniczy z powiatem lubelskim, od północy z puławskim, a od południa z kraśnickim. Według podziału fizyczno-geograficznego powiat opolski niemal w całości należy do regionu Wyżyny Lubelskiej.
Powiat opolski zajmuje powierzchnię 810,0 km2. Na koniec 2009 r. zamieszkiwało w nim blisko 62,1 tys. mieszkańców. Obejmuje 7 gmin, w tym dwie miejsko-wiejskie. Ponad 70% ludności powiatu to mieszkańcy wsi. Gęstość zaludnienia była niższa w stosunku do średniej w województwie lubelskim. Na 1 km2 przypadało 77 osób, zaś średnia w województwie wyniosła 86. Użytki rolne zlokalizowane na tym terenie zajmowały 72,5% ogólnej powierzchni gminy, a 22,5% to grunty leśne.
W powiecie notowano jedną z najwyższych stóp bezrobocia na Lubelszczyźnie. W końcu 2009 r. wyniosła ona 16,8%.
W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu dominowały jednostki zatrudniające do 9 osób (74,1%). Z ogółu podmiotów najwięcej działało w sekcji Handel i naprawy (38%).
Od 2000 r. powiat opolski odnotowuje ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności również przybierał wielkości ujemne, zanotowany w 2009 roku wyniósł minus 2,1. W wyniku tych niekorzystnych tendencji liczba ludności zmniejszyła się o 3,7%.
Obszar powiatu posiada niecodzienne walory turystyczne, jednak nie są one odpowiednio eksponowane. W granicach powiatu znajdowały się tylko 3 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, co lokowało go dopiero na 20 pozycji. Na terenie powiatu znajdowało się 21 pomników przyrody, a obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły 43,6% powierzchni powiatu.
(GUS)

 

GUS
Powiat Opolski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki