wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

łódzkie / opoczyński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Białaczów

Wsie

Barańcówka, Białaczów, Brzeziny, Dzielna, Górki, Ilińsko, Kliny, Kowalów, Kowalszczyzna, Kuraszków, Ludwików, Łuby, Małachów, Miedzna Drewniana, Miedzna Drewniana-Kolonia, Na Górach, Na Podłężu, Oska, Ossa, Parczów, Parczów-Kopalnia, Parczówek, Petrykozy, Petrykozy-Cegielnia, Petrykozy-Tartak, Piaski, Płaczków, Pod Górkami, Podlas, Radwan, Sędów, Skronina, Sobień, Stanisławów, Stara Wieś, Stare Pole, Trzebany, Wąglany, Wąglany-Kolonia, Wólka Dobromirowa, Wygnanów, Zakrzów, Żelazowice, Żelazowice-Kolonia
Gmina Drzewica

Wsie

Augustów, Brzustowiec, Brzustowiec-Kolonia, Brzuza, Brzuza-Kolonia, Carki, Choinki, Dąbrówka, Dąbrówka-Kolonia, Doły, Domaszno, Domaszno-Kolonia, Dział, Giełzów, Górki, Grabiny, Idzikowice, Jabłonny, Jelnia, Kamyków, Kolonia, Komorniki, Krzczonów, Krzczonów-Kolonia, Letnisko, Malinie, Miedzka, Piaski, Podbrzóza, Podchoiny, Podgościniec, Podlipów, Poręby, Przedewś, Przydziałki, Radzice Duże, Radzice Małe, Radzice-Kolonia, Smugi, Stara Wieś, Strzegoszcz, Strzeszkowice, Strzyżów, Świerczyna, Trzebina, Werówka, Zakościele, Zalesie, Zaopłotki, Żardki, Żardki-Gajówka, Żardki-Kolonia, Żdżary
Gmina Mniszków

Wsie

Błogie Rządowe, Błogie Szlacheckie, Bukowiec nad Pilicą, Duży Potok, Gajówka Trzebiatów, Gajówka Zajączków, Górki Potockie, Góry Trzebiatowskie, Grabowa, Grabowa-Kolonia, Holendry Grabowskie, Jawor, Jawor-Kolonia, Józefów, Józefówek, Julianów, Kazimierzów, Konstantynów, Leśniczówka Prucheńsko, Leśniczówka Trzebiatów, Małe Końskie, Mały Potok, Marianka, Mikułowice, Mniszków, Na Górce, Nadzieja, Nowe Błogie, Obarzanków-Strugi, Olimpiów, Owczary, Pieńki, Plebanka, Połać, Prucheńsko Duże, Prucheńsko Małe, Przepórka, Radonia, Radonia-Kolonia, Sasy, Smugi, Stare Błogie, Stefanów, Stoczki, Stok, Stok-Kolonia, Strzelce, Świeciechów, Syski, Trzebiatów, Warszawianka, Więckówka, Władysławów, Wydraków, Wygwizdów, Za Kanałem, Zajączków, Zakanał, Zarzęcin, Zarzęcin Mały
Gmina Opoczno

Wsie

Adamów, Antoniów, Bielowice, Borki, Brzuśnia, Brzustówek, Brzustówek-Kolonia, Budki, Bugaj, Bukowiec Opoczyński, Dębinki, Działy, Dzielna, Góry, Hektary, Inowłódz, Janów Karwicki, Karwice, Kępy, Kliny, Kłonna, Komorniki, Kraśnica, Kraszków, Kruszewiec, Kruszewiec-Kolonia, Krzaki, Libiszów, Libiszów-Kolonia, Ług, Międzybórz, Modrzew, Modrzewek, Mroczków Duży, Mroczków Gościnny, Mroczków-Kopalnia, Na Popławach, Nad Strugą, Nadestrugi, Ogonowice, Orginiów, Ostrów, Pawłówka, Piachy, Piaski, Pod Adamowem, Pod Gościńcem, Pod Olszyną, Pod Sielcem, Pod Zameczkiem, Podlesie, Poręba Mroczkowska, Rowy, Różanna, Sielec, Sikornik, Sitowa, Sobawiny, Sołek, Stara Wieś, Stużno, Stużno-Kolonia, Stużno-Kolonia Północna, Stużno-Kolonia Południowa, Świerczyna, Świnna, Trzęsawica, U Górnej Drogi, W Lasku, W Lesie, Wola Załężna, Wólka Dobromirowa, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka-Kolonia, Wygnanów, Wygoda, Za Koleją, Za Porębami, Zameczek, Ziębów, Żłoby
Gmina Paradyż

Wsie

Adamów, Alfonsów, Bogusławy, Dąbrówka, Daleszewice, Daleszewice-Kolonia Druga, Daleszewice-Kolonia Pierwsza, Daleszewice-Kolonia Trzecia, Dorobna Wola, Feliksów, Gościniec, Grzymałów, Honoratów, Irenów, Jedlonka Wójcińska, Joaniów, Józefów, Kazimierzów, Kłopotów, Krasik, Mariampol, Paradyż, Pępków, Piaski, Podgaj, Popławy-Kolonia, Przyłęk, Sokołów, Solec, Stanisławów, Stasin, Stawowice, Stawowice-Kolonia, Stawowiczki, Strzałków, Sylwerynów, Wielka Wola, Wójcin, Wójcin A, Wójcin B
Gmina Poświętne

Wsie

Anielin, Baranicha, Bielawy, Brudzewice, Brudzewice-Kolonia, Buczek, Buczek-Kolonia, Ceteń, Dęba, Dęborzeczka, Dwór, Działy, Fryszerka, Gapinin, Gapinin-Kolonia, Grabiny, Iły, Jaźwiny, Kępa Mysiakowska, Kozłowiec, Lubieniec, Małoszyce, Migówka, Młyńczysko, Mysiakowiec, Niwa, Piaski, Płóski, Podlesie, Podwietrak, Pomyków, Ponikła, Poręby, Poświętne, Stara Wieś, Stefanów, Studzianna, Wólka Kuligowska, Wysmyk, Wytoka, Za Olszyną, Zalesie, Zanart, Zapowiedź
Gmina Sławno

Wsie

Antoninów, Antoniówka, Benignów, Bratków, Brzezinki, Budy Bratkowskie, Budy Kamieńskie, Celestynów, Dąbrowa, Dąbrówka, Dęborzyczka, Gawrony, Góry, Grążowice, Grudzeń-Kolonia, Grudzeń-Las, Horomanów, Huta, Janków, Józefów, Kalinówka, Kamień, Kamilówka, Kolonia Kuniczki, Kolonijka, Kotynówka, Kozenin, Książ, Kunice, Ludwinów, Łokietka, Młyn-Kolonia, Modrzew, Murzynek, Olszewice, Olszowiec, Olszowiec-Kolonia, Ostrożna, Owadów, Podgaj, Popławy, Prymusowa Wola, Psary, Sepno-Radonia, Skórkówka, Sławno, Sławno-Kolonia, Stara Wieś, Szadkowice, Tomaszówek, Trojanów, Unewel, Unewel-Gajówka, Unewel-Kolonia, Wincentynów, Władysławów, Wygnanów, Zachorzów, Zachorzów-Kolonia, Zaolzie
Gmina Żarnów

Wsie

Adamów, Afryka, Antoniów, Bronów, Budków, Chełsty, Chorzew, Czersko, Dąbie, Dłużniewice, Dwór, Emilin, Fryszerka, Gajówka Marcinków, Gajówka Myślibórz, Górki, Górki Niemojowskie, Górna Kolonia, Górna Wieś, Grębenice, Jasion, Kamieniec, Klew, Klew-Kolonia, Ławki, Łysa Góra, Malenie, Malków, Marcinków, Miedzna Bankowa, Miedzna Murowana, Młynek, Myślibórz, Nadole, Niemojowice, Niemojowice-Kolonia, Niwa, Nowa Góra, Odrowąż, Olszyna, Paszkowice, Piaski, Pilichowice, Pod Górami, Pod Lasem, Pod Modrzewiną, Podgaje, Poręba, Ruszenice, Ruszenice-Kolonia, Siedlów, Sielec, Sikorszczyzna, Skórkowice, Skumros, Soczówki, Straszowa Wola, Tomaszów, Topolice, Trojanowice, Widuch, Wierzchowisko, Zalesie, Żarnów, Zdyszewice

Herb

POWIAT OPOCZYŃSKI
(województwo łódzkie)


Powiat Opoczyński obejmuje 8 gmin o łącznej powierzchni 1040 km2
(5,7% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzą 2 miasta (Drzewica, Opoczno) i 239 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 78,4 tys.,
tj. 3,1% ludności województwa; w miastach mieszka 26,7 tys. osób (34,1%),
a na obszarach wiejskich 51,7 tys. (65,9%). W wyniku przewagi ubytku migracyjnego (-2007 osób) nad dodatnim przyrostem naturalnym (+264 osoby) liczba ludności
w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,6%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 25,7% do 21,8%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 16,1% do 16,6%.
Użytki rolne stanowią 64,0% powierzchni, tereny zurbanizowane
i zabudowane 3,4%, a pod wodami 0,8%. Wskaźnik lesistości przewyższa wartość wojewódzką (21,0%) i wynosi 30,1%. Na terenie powiatu znajdują się obszary
o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, które zajmują 14,4% powierzchni powiatu.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosi od 64,6% (gm. Żarnów)
do 87,5% (gm. Poświętne), a korzystających z kanalizacji od 8,3% (gm. Paradyż)
do 64,3% (gm. Drzewica); gm. Sławno nie jest skanalizowana.
Na terenie powiatu ma siedzibę 4,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 587 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 94,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (37,6%) oraz budownictwem (13,0%).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 50,2% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie 25,1%, a w usługach 24,7%. Stopa bezrobocia wynosiła 16,2%
(w 2009 r.) i była wyższa o 4,6 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 635 zł (2008 r.) i są niższe o 90 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich
w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje
w województwie 15 lokatę.
Rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej powiatu sprzyjają walory przyrodnicze - rezerwaty przyrody i łowiska wędkarskie jak i liczne zabytki. Powiat dysponuje dobrze rozwiniętą bazą noclegowo-gastronomiczną.
(GUS)

 

GUS
Powiat Opoczyński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki