wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Bolesław

Wsie

Bolesław, Cegielnia, Ćmielówka, Dąbrówka, Dołek, Dziurka, Górka, Hutki, Kantorostwo, Karna, Kleparz, Kolonia, Koło Remizy, Krążek, Krze, Krzykawa, Krzykawa Nowa, Krzykawka, Laski, Leśniczówka, Małobądz, Międzygórze, Ogranicznik, Pniaki, Pod Kościołem, Podlipie, Posada, Reczkowe, Sitkowizna, Sołtysie, Stara Wieś, Ujków Górny, Ujków Nowy, Ujków Stary, Walcownia, Za Browarem, Za Górą, Zięby
Gmina Klucze

Wsie

Bagno, Bogucin Duży, Borek, Bydlin, Chechło, Cieślin, Dwór, Glinianki, Godawica, Golczowice, Góry Bydlińskie, Hucisko, Hucisko Kwaśniowskie, Jaroszowiec, Kąty, Klucze, Klucze-Osada, Kobylica, Kobyliniec, Kolbark, Kresy, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Laski, Lidwinówka, Łężcze, Młyny, Na Bagnie, Na Dole, Na Górze, Nawsie, Ostra Górka, Pod Krzyżem, Pod Lasem, Przełajka, Pustki, Pustkowie, Radacka Ulica, Rodaki, Ryczówek, Rzeka, Sikorka, Skałczański Koniec, Stoki, Świniuszka, Tarnówka, Żabiniec, Zakrzacze, Zalesie Golczowskie, Zarole, Zawadka
Gmina Olkusz

Wsie

Bogucin Mały, Braciejówka, Czarny Las, Do Baraków, Do Chogna, Dół, Druga Kolonia, Dworskie, Działy, Góra, Gorenice, Gościniec, Kasprzyki, Kąt, Kochman, Kogutek, Kolonia Zimkówka, Kosmolów, Łazy, Mokradła, Na Dole, Na Górze, Na Pastwie, Na Wsi, Nawsie, Niesułowice, Olewin, Osiek, Pasieka, Pastwa, Pazurek, Pierwsza Kolonia, Pod Kadzielnią, Pod Lasem, Pod Witańcem, Podgaj, Podlesie, Rabsztyn, Sieniczno, Stradomie, Szczygłów Tartak, Troks, Trzecia Kolonia, U Granic, Wiśliczka, Witeradów, Za Górą, Żabi Port, Zadole, Zadole Kosmolowskie, Zagórcze, Zalas, Zawada, Zawada Druga, Zawada Pierwsza, Zawsie, Zederman, Zimnodół, Żurada
Gmina Trzyciąż

Wsie

Cieplice, Dolna Kolonia, Dolna Parcela, Glanów, Gołębia Góra, Górna Kolonia, Imbramowice, Jangrot, Jangrot Poduchowny, Kolonia, Kolonia Dolna, Kolonia Glanowska, Kolonia Górna, Kolonia Północna, Kolonia Południowa, Kolonia Szkolna, Kosmolów, Krechowa, Kresy, Krzemionka, Mały Koniec, Małyszyce, Michałówka, Milonki, Na Brzegu, Nawsie, Ostrysz, Parcela, Parcela Północna, Parcela Południowa, Piaski, Pod Lasem, Pod Michałówką, Pod Szosą, Pod Tarnawą, Pod Zagajem, Pod Zagórową, Podchybie, Podjangrocie, Podkrzewie, Podwrzosie, Porąbka, Ściborzyce, Skałki, Skotnica, Stara Wieś, Stroniczki, Studzianki, Sucha, Suska Górka, Tarnawa, Trzyciąż, Wielki Dół, Zadroże, Zagaje, Zagórowa
Gmina Wolbrom

Wsie

Barcelówka, Blok, Boża Wola, Brzeg, Brzezina, Brzozówka, Buczyna, Budzyń, Cerkiewska Góra, Chełm, Chrząstowice, Cieplanka, Dębiniec, Dłużec, Dół, Dołki, Domaniewice, Domiarki, Druga Kolonia, Drzewie, Dworskie, Działka, Działki, Dziubdzielowska Góra, Gajówka, Gołaczewy, Góra, Gościniec, Grabie, Grabowiec, Iły, Jeżówka, Kaliś, Kamienna Góra, Kamionki, Kąpiele Wielkie, Kąpiołki, Kąty, Kolonia, Kolonia Chełmska, Kolonia Kąpielowska, Kolonia Suska, Kopaniny, Lgota Leśna, Lgota Wielka, Lgota Wolbromska, Lgota-Wieś, Lizak, Łobzów, Łupnik, Majorat, Mamlochy, Marianów, Marusowska Góra, Miechówka, Na Górach, Na Pagórach, Nademłynie, Nadmłynie, Nowa Łąka, Nowa Wieś, Okupniki, Opłotki, Piaski, Piekło, Pierwsza Kolonia, Pod Chliną, Podlesice Drugie, Podolec, Poduchowne, Poręba Dzierżna, Poręba Górna, Powodnik, Przebój, Przecinka, Przeczna Droga, Przykopa, Psiarskie, Radocha, Razusowska Góra, Rędziny, Rogatki, Rogoniowska Góra, Rozdarta Wrona, Sadziska, Sarnie Doły, Sieradzkie, Skałka, Skoroszowy, Sośliny, Środkowa Wieś, Stara Wieś, Stasiurowska Góra, Strzegowa, Studniska, Studzianki, Sulisławice, Syber, Szpital, Szwajcary, Warszawa, Wierzchowisko, Wygon, Wymysłów, Wysiołek, Zabagnie, Żabiniec, Załęże, Zaogrodzie, Zapilniki, Zarzecze, Zasępiec, Zaskale, Zielona
 • Kapliczka przy ul. Sosnowej
 • Wnętrze kościoła pw. św. Małgorzaty
 • Wnętrze kościoła pw. św. Małgorzaty
 • Kosciół pw. św. Małgorzaty
 • Miniatura dawnego zamku
 • Kaplica cmentarna pw. NMP Pocieszenia
 • Pomnik-krzyż legionistów na cmentarzu
 • Dokument nadanie odpustu z XIII w
 • Budynek byłej szkoły po remoncie (2009)
 • Budynek szkoły klasztornej przed remontem (1996)
 • Budynek szkoły klasztornej przed remontem (1996)
 • Dziewczęta z symbolami Męki Pańskiej
 • Siostry w rozmównicy za kratą klauzury.
 • Relikwie Kolumny Biczowania
 • Certyfikat autentyczności Relikwii Kolumny Biczowania
 • Relikwie Drzewa Krzyża Świetego
 • Certyfikat autentyczności Relikwii Drzewa Krzyża Św.
 • Obraz Pana Jezusa Cierpiącego
 • Dom rekolekcyjny, widok strony wschodniej
 • Klasztor zimą
 • Wnętrze kościoła klasztornego
 • Samotni we dwoje
 • Panorama wsi
 • Brama cmentarna


POWIAT OKULSKI
(województwo małopolskie)


Powiat olkuski o powierzchni 618 km2, w którym mieszka blisko 113,9 tys. osób, obejmuje łącznie 6 gmin. W jego skład wchodzą: 1 gmina miejska, 3 gminy wiejskie oraz 2 gminy miejsko-wiejskie. Na 1 km2 powierzchni przypadają 184 osoby. Stopa bezrobocia rejestrowanego na obszarze powiatu wynosiła 13,6% (18 miejsce) i wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2,6 punktu procentowego. Sytuacja ta może mieć wpływ na ujemne saldo migracji na 1000 ludności wynoszące -1,7.
W 2008 r. 42,5% pracujących w powiecie olkuskim zatrudnionych było w przemyśle, 37% w sektorze usług. Najmniej osób zatrudnionych było w rolnictwie – 20,5%. Pod względem produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca (24 773 zł) – powiat olkuski zajął 3 miejsce w województwie. Również liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności – wynosząca 1024 pozwoliła zająć jedno z czołowych miejsc (4). Liczba mieszkań oddanych do użytku na 10 tys. mieszkańców wyniosła 18,7 i była jedną z najniższych wśród powiatów ziemskich (18 miejsce). Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 osobę wyniosła 24,5 m2 (11 lokata w województwie).
Powiat olkuski charakteryzuje się korzystnym położeniem geograficznym i komunikacyjnym. Infrastruktura drogowa jest dobrze rozwinięta – na 100 km2 przypada 61 km dróg publicznych o nawierzchni twardej, jednak problem stanowi mała przepustowość dróg, szczególnie drogi krajowej nr 94 między Olkuszem a Krakowem. Na terenie powiatu, znajduje się Pustynia Błędowska (unikalna osobowość przyrodnicza), Szlak Orlich Gniazd – bliskość Ojcowskiego Parku Narodowego oraz położenie w obrębie Jury Krakowsko – Częstochowskiej – sprzyjają turystyce i aktywnemu spędzaniu czasu na obszarze powiatu, szczególnie przez mieszkańców Małopolski i Śląska. Sytuacja ta, jednak nie znajduje przełożenia w liczbie turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania (13), a szczególnie w liczbie udzielonych noclegów – nieco ponad 34 tys. (18 miejsce).
(GUS)

 

GUS
Powiat Okulski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »