wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Dobrodzień

Wsie

Bąki, Błachów, Bzinica Nowa, Bzinica Stara, Bzionków, Dąbrowica, Główczyce, Gosławice, Klekotna, Kocury, Kolejka, Kolonia Pluderska, Kopina, Kwierucie, Ligota Dobrodzieńska, Liszczok, Lubojańskie, Ługi, Makowczyce, Malichów, Marzatka, Murków, Myślina, Pietraszów, Piła, Pludry, Rędzina, Rzędowice, Świerkle, Szemrowice, Turza, Turza Kolejowa, Warłów, Wilimownia, Wygoda, Wystrzyca, Zwóz
Gmina Gorzów Śląski

Wsie

Brody, Buczak, Budzów, Czerwone Osiedle, Dębina, Dęby, Duców, Dziesiątki, Goła, Jamy, Jastrzygowice, Karłowice, Karnów-Uszyce, Karpaty, Kobyla Góra, Kolonia Gola, Kolonia Uszyce, Kosowice-Uszyce, Kozłowice, Krzyżanowice, Morgi, Nędza, Nowa Wieś, Ownia, Pakoszów, Pawłowice, Pawłowicki Folwark, Piaseczna, Podlesie, Prosna, Przymiarki, Przytoczna, Siwe Osiedle, Skrońsko, Szklarnia Pawłowicka, Tęczynów, Uszyce, Uszyce Górne, Zarzyska, Zawady, Zdziechowice, Zdziechowice Dolne, Zdziechowice Górne
Gmina Olesno

Wsie

Ameryka, Bodzanowice, Borki, Borki Małe, Borki Wielkie, Boroszów, Broniec, Brynica, Cegielnia, Chomącko, Czarny Las, Dąbrowa, Flaki, Florczyzna, Gajdownia, Gajek, Granicznik, Grodzisko, Kamień, Kiki, Kolonia Łomnicka, Korzonki, Krzczonowice, Kucoby, Kuźnica, Kuźnica Borecka, Leśna, Ligęzów, Łomnica, Łowoszów, Ługi, Nowy Wachów, Obłąki, Osiedle Wojciechów, Paprotna, Piaski, Pustki, Pustkowie, Pyki, Rosocha, Smolarki, Sobisz, Sowczyce, Stara Chudoba, Stare Kuczoby, Stare Olesno, Stare Olesno-Roszarnia, Stary Folwark, Świercze, Wachów, Wachowice, Wojciechów, Wydzieracz, Wygoda, Wysoka, Zdunów
Gmina Praszka

Wsie

Aleksandrów, Brzeziny, Gana, Gawroniec, Grabówka, Grudzieczyzna, Jesionka, Kiczmachów, Kik, Kolonia Praszka, Kolonia Trzecia, Komorniki, Kowale, Kowale-Parcela, Kozieł, Kuźniczka, Lachowskie, Marki, Orsztyn, Poduchowne, Prosna, Przedmość, Rosochy, Rozterk, Skotnica, Śmiałki, Sołtysy, Sołtysy-Osada Leśna, Stanisławów, Strojec, Szyszków, Tokary, Trakt Ożarowski, Trakt Wieluński, Wierzbie, Wygiełdów, Zawisna-Parcela, Żubrówka
Gmina Radłów

Wsie

Biskupice, Biskupskie Drogi, Brzozówka, Chałupki, Dąbrówka, Diabli Młynek, Flaki, Goniszów, Kolonia Biskupska, Kołpnica, Kościeliska, Ligota Oleska, Milęcin, Nowe Karmonki, Psurów, Pustkowie, Radłów, Ruda, Smuga, Stare Karmonki, Stary Folwark, Sternalice, Świerkle, Wichrów, Wojtków, Wolęcin, Wytoka
Gmina Rudniki

Wsie

Banasiówka, Bliźniaki, Błonie, Bobrowa, Borek, Brzeziny, Chwiły, Cieciułów, Dalachów, Dziadownia, Faustianka, Folwark, Glinki, Góry, Hajdamaki, Ignachy, Janinów, Jawor, Jaworek, Jaworzno, Jaworzno Bankowe, Jelonki, Julianpol, Julianpol nad Szosą, Julianpol pod Lasem, Kąty, Korea, Kurków, Kuźnica, Kuźnica Żytniowska, Łazy, Melanków, Mirowszczyzna, Młyny, Mostki, Nowy Bugaj, Odcinek, Parkiecie, Pieńki, Piskara, Poduchowne-Kolonia, Polesie, Porąbki, Rogatki, Rudniki, Skotnica, Słowików, Słowików Szlachecki, Stary Bugaj, Stawki Cieciułowskie, Stawki Żytniowskie, Teodorówka, Wręczyca, Wytoka, Żurawie, Żytniów
Gmina Zębowice

Wsie

Bąkownia, Borowiany, Borownica, Draganie, Kadłub Wolny, Knieja, Kopalina, Kosice, Łąka, Łąki, Malinów, Młynek, Nowa Wieś, Osiecko, Osina, Piłat, Poczołków, Prusków, Radawie, Radawka, Rosocha, Siedliska, Sośnie, Wierzchowina, Wypychów, Zawada, Zębowice
 • Bodzanowice, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 • Bodzanowice
 • Bodzanowice
 • Szopka w klasztorze
 • Szopka w klasztorze
 • Szopka w klasztorze
 • Ośrodek jeździecki
 • Ośrodek jeździecki
 • Ośrodek jeździecki
 • Okolice wsi
 • Ośrodek jeździecki
 • Ośrodek jeździecki
 • Klasztor Franciszkanów, obłóczyny
 • Msza święta przy ołtarzu głównym
 • Klasztor Franciszkanów, obłóczyny
 • Klasztor Franciszkanów
 • Borki Wielkie, Dom Pomocy Społecznej
 • Borki Wielkie
 • Kościół cmentacny i cmentarz
 • Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu
 • Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu
 • Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu
 • Borki Wielkie
 • Borki Wielkie, strażnik wsi


POWIAT OLESKI
(województwo opolskie)


Powiat oleski obejmuje 7 gmin o łącznej powierzchni 973 km2. Na koniec 2009 r. powiat zamieszkiwało 67,2 tys. osób. Liczba ludności w wieku mobilnym (18–44 lata) ukształtowała się na poziomie 27,3 tys., tj. 62,2% ludności w wieku produkcyjnym. W końcu 2009 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 53 osoby w wieku nieprodukcyjnym. W przeliczeniu na 1000 ludności w 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (–2,59).Na koniec grudnia 2009 r. odnotowano 8,2% stopę bezrobocia rejestrowanego, co uplasowało powiat na 2 miejscu w skali województwa. W sektorze przemysłowym na koniec 2009 r. pracowało 50,3%, a w rolniczym 2,2% ogółu pracujących. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2009 r. w przeliczeniu na 10 tys. osób wyniosła 7,6 (8 lokata w województwie). W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu na koniec 2009 r. dominowały jednostki działające w sekcji handel i naprawy. Wydatki budżetu powiatu w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 752,91 zł (10 miejsce w województwie). Wśród wydatków budżetu powiatu 12,8% środków przeznaczono na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (10 miejsce w województwie), 44,9% stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (1 lokata w województwie), natomiast wydatki na transport i łączność kształtowały się na poziomie 10,0% ogółu wydatków budżetu powiatu (8 miejsce w województwie). W okresie styczeń-grudzień 2009 r. na 1 km2 wytworzono 1,3 ton odpadów, a udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniósł 100,0% (1 lokata w województwie). Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych osiągnęła poziom 10,6 tys. ton gazów. Na koniec 2009 r. w powiecie funkcjonowało 19 zakładów opieki zdrowotnej. W 2009 r. na 1 mieszkańca powiatu przypadało 6,0 udzielonych porad, co plasowało powiat na 9 miejscu w województwie. W granicach powiatu na koniec lipca 2009 r. działało 8 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, lokując go na 4 pozycji w województwie.
(GUS)

 

GUS Powiat Oleski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki