wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Oborniki

Wsie

Antonin, Bąblin, Bąblinek, Bąbliniec, Bębnikąt, Berdychowo, Bogdanowo, Chrustowo, Dąbrówka Leśna, Dobromil, Dołęga, Gołaszyn, Gołębowo, Górka, Kiszewko, Kiszewo, Kowalewko, Kowalewko-Młyn, Kowanówko, Kowanowo, Lipka, Lulin, Łukowo, Maniewo, Marszewiec, Marylówka, Mycin, Nieczajna, Niemieczkowo, Nowakowo, Nowołoskoniec, Objezierze, Ocieszyn, Osowo Nowe, Osowo Stare, Pacholewo, Papiernia, Podlesie, Popówko, Popowo, Przeciwnica, Radzim, Rożnowo, Ruks-Młyn, Sepno, Ślepuchowo, Sławienko, Słonawy, Stobnica, Świerkówki, Sycyn, Urbanie, Uścikówiec, Uścikowo, Uścikowo-Folwark, Wargowo, Wychowaniec, Wymysłowo, Wypalanki, Zagaj, Żerniki, Żukowo
Gmina Rogoźno

Wsie

Biniewo, Boguniewo, Buczyna, Budziszewko, Cieśle, Dziewcza Struga, Garbatka, Gościejewo, Grudna, Jaracz, Jaracz-Młyn, Józefinowo, Karolewo, Kaziopole, Laskowo, Marlewo, Międzylesie, Nienawiszcz, Nowy Młyn, Olszyna, Owczegłowy, Owieczki, Parkowo, Piłka-Młyn, Pruśce, Rożnowice, Ruda, Sierniki, Słomowo, Stare, Studzieniec, Szczytno, Tarnowo, Wełna, Wojciechowo, Żołędzin
Gmina Ryczywół

Wsie

Boruchowo, Chlebowo, Chmielewo, Dąbrówka Ludomska, Drzonek, Gorzewko, Gorzewo, Gościejewko, Gościejewo Leśne, Igrzyna, Krężoły, Lipa, Lipa Nowa, Lipa-Bagna, Ludomicko, Ludomki, Ludomy, Łaszczewiec, Łopiszewo, Ninino, Orłowo, Piotrowo, Połajewice, Radom, Ryczywół, Skrzetusz, Skrzetusz-Kolonia, Smolarz, Tłukawy, Trzy Góry, Wiardunki, Wiardunki Drugie, Wojciechowo, Zawady

Herb

POWIAT OBORNICKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat obornicki usytuowany jest w środkowej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 711 km2 i administracyjnie obejmuje 3 gminy, w tym 2 miejsko-wiejskie (Oborniki i Rogoźno). Gminy są podzielone na 74 sołectwa. Powiat obornicki zamieszkuje 57,0 tys. osób osiedlonych w 2 miastach i 116 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 80 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejsko-wiejską Oborniki (95 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Ryczywół (47 osób/km2). Ogółem w powiecie liczebnie nieznacznie przeważają kobiety (średnio 102 na 100 mężczyzn). Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 66% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 52 osoby w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 2 osoby mniej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Walory przyrodnicze powiatu obornickiego podkreśla obecność licznych jezior, rzek, lasów, rezerwatów i pomników przyrody. Przez teren powiatu przepływa 7 rzek: Warta, Wełna, Mała Wełna, Kończak, Flinta, Sama oraz Samica. Występują tu jeziora, m. in.: Rogozińskie, Prusieckie, Boguniewskie, Budziszewskie, Nienawiszcz, Czarne i Małe. Obszary leśne zajmują około 32% powierzchni. Do najciekawszych przyrodniczo terenów należy Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, malowniczy krajobraz dolin rzecznych, rynien i jezior polodowcowych oraz meandry i przełomy rzeki Wełny i pozostałych rzek. Atrakcję przyrodniczą stanowią również rezerwaty: „Buczyna”, „Promenada”, „Wełna”, „Słonawy”, „Dołęga”, „Bagno Chlebowo” oraz „Dolina Kończaka”. Na terenie powiatu zlokalizowano 190 pomników przyrody.
Gospodarka powiatu obornickiego oparta jest na przemyśle drzewnym, meblowym oraz metalowym. Rozwija się tu również przetwórstwo płodów rolnych oraz przetwórstwo mięsno-wędliniarskie. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujętych było 5812 podmiotów gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowanych w powiecie obornickim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe i budowlane, a także przemysłowe. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie obornickim pracowało 11606 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 204, przy 243 w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 2034 osoby, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 9,9% i była wyższa od średniej wojewódzkiej.
(GUS)

 

GUS
Powiat Obornicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej