wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Głuchołazy

Wsie

Biskupów, Bodzanów, Burgrabice, Charbielin, Dłużnica, Gęstwina, Gierałcice, Jarnołtówek, Kletnik, Kolonia Kaszubska, Komorów, Konradów, Łączki, Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, Osiedle Pasterówka, Osiedle Pionierów, Podlesie, Pokrzywna, Polski Świętów, Przesieki, Rudawa, Skowronków, Sławniowice, Starowice, Stary Las, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie
Gmina Kamiennik

Wsie

Białowieża, Chociebórz, Cieszanowice, Goworowice, Kamiennik, Karłowice Małe, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Lipniki, Ogonów, Siodłary, Suliszów, Szklary, Tarnów, Wilemowice, Zurzyce
Gmina Korfantów

Wsie

Borek, Dobrzyków, Drewnica, Gryżów, Jegielnica, Kuropas, Kuźnica Ligocka, Ligota Ścinawska, Myszowice, Niesiebędowice, Piechocice, Pleśnica, Przechód, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Puszyna, Rączka, Rynarcice, Rzymkowice, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Smolarnia, Stara Jamka, Węża, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa, Wyrębiny
Gmina Łambinowice

Wsie

Bardno, Bielice, Budzieszowice, Drogoszów, Dworzysko, Jasienica Dolna, Lasocice, Łambinowice, Malerzowice Wielkie, Mańkowice, Okopy, Piątkowice, Sowin, Szadurczyce, Wierzbie
Gmina Nysa

Wsie

Biała Nyska, Czarkowice, Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kaplica, Kępnica, Konradowa, Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica, Piaskowa, Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rochów, Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wierzbięcice, Wyszków Śląski, Złotogłowice
Gmina Otmuchów

Wsie

Bednary, Broniszowice, Buków, Goraszowice, Grądy, Grodziszcze, Janowa, Jarnołtów, Jasienica Górna, Jodłów, Kałków, Kamienna Góra, Kijów, Krakówkowice, Kwiatków, Laskowice, Lasowice, Ligota Wielka, Lubiatów, Łąka, Maciejowice, Malerzowice Małe, Meszno, Nadziejów, Nieradowice, Pasieki, Piotrowice Nyskie, Ratnowice, Rysiowice, Sarnowice, Siedlec, Śliwice, Starowice, Suszkowice, Ulanowice, Wierzbno, Wójcice, Zawsie, Zwanowice, Zwierzyniec
Gmina Paczków

Wsie

Dziewiętlice, Frydrychów, Gościce, Kamienica, Kozielno, Książę, Lisie Kąty, Ścibórz, Stary Paczków, Trzeboszowice, Ujeździec, Unikowice, Wilamowa
Gmina Pakosławice

Wsie

Biechów, Bykowice, Frączków, Godkowice, Goszowice, Korzekwice, Naczków, Nowaki, Pakosławice, Prusinowice, Radowice, Reńska Wieś, Rzymiany, Słupice, Śmiłowice, Smolice, Spiny, Strobice
Gmina Skoroszyce

Wsie

Brzeziny, Chróścina, Czarnolas, Giełczyce, Łanów, Makowice, Mroczkowa, Pniewie, Sidzina, Skoroszyce, Stary Grodków, Zacisze
 • Pomnik poświęcony Mikołajowi Kopernikowi
 • Wiejskim Domu Kultury, świetlica po remoncie, 2013 r
 • Wystawa w świetlicy, 2013 r.
 • Kopernickie pierniki
 • Otwarcie świetlicy wiejskiej w 2013 r.
 • Dom Pomocy Społecznej pw. Zmartwychwstania Pańskiego
 • Dom Pomocy Społecznej pw. Zmartwychwstania Pańskiego
 • Dom Pomocy Społecznej pw. Zmartwychwstania Pańskiego
 • Widok na kościół pw.św. Mikołaja
 • Zawody w szkole
 • Cmentarz
 • Cmentarz
 • Kościół pw.św. Mikołaja
 • Koperniki na starej fotografii
 • Koperniki
 • Pomnik nagrobny Aleksandra Kołzakowa
 • Festyn przy kościele
 • Tablica pamiątkowa poświęcona św. Janowi Pawłowi II
 • Rekolekcje w kościele pw.św. Mikołaja
 • Kościół pw.św. Mikołaja
 • Brama kościelna
 • Kościół pw.św. Mikołaja
 • Msza Święta w kościele pw.św. Mikołaja
 • Wnętrze kościoła pw.św. Mikołaja


POWIAT NYSKI
(województwo opolskie)


Powiat nyski obejmuje 9 gmin o łącznej powierzchni 1224 km2. Na koniec 2009 r. powiat zamieszkiwało 143,9 tys. osób. Liczba ludności w wieku mobilnym (18–44 lata) ukształtowała się na poziomie 57,1 tys., tj. 60,6% ludności w wieku produkcyjnym. W końcu 2009 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 52 osoby w wieku nieprodukcyjnym. W przeliczeniu na 1000 ludności w 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały Na koniec grudnia 2009 r. odnotowano 17,7 % stopę bezrobocia rejestrowanego, co uplasowało powiat na 11 miejscu w skali województwa. W sektorze przemysłowym na koniec 2009 r. pracowało 33,8%, a w rolniczym 5,8% ogółu pracujących. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2009 r. w przeliczeniu na 10 tys. osób wyniosła 13,3 (6 lokata w województwie). W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu na koniec 2009 r. dominowały jednostki działające w sekcji handel i naprawy. Wydatki budżetu powiatu w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 780,34 zł (9 miejsce w województwie). Wśród wydatków budżetu powiatu 16,3% środków przeznaczono na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (7 miejsce w województwie), 33,2% stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (8 lokata w województwie), natomiast wydatki na transport i łączność kształtowały się na poziomie 14,4% ogółu wydatków budżetu powiatu (3 miejsce w województwie). W okresie styczeń-grudzień 2009 r. na 1 km2 wytworzono 27,2 ton odpadów, a udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniósł 84,7% (8 lokata w województwie). Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych osiągnęła poziom 100,1 tys. ton gazów. Na koniec 2009 r. w powiecie funkcjonowały 53 zakłady opieki zdrowotnej. W 2009 r. na 1 mieszkańca powiatu przypadało 6,4 udzielonych porad, co plasowało powiat na 4 miejscu w województwie. W granicach powiatu na koniec lipca 2009 r. działały 34 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, lokując go na 1 pozycji w województwie.
(GUS)

 

GUS Powiat Nyski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki