wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / nowotomyski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Kuślin

Wsie

Chraplewo, Dąbrowa, Dąbrowa Nowa, Gierkowo, Głuponie, Krystianowo, Kuślin, Łaz, Michorzewko, Michorzewo, Śliwno, Tomaszewo, Trzcianka, Trzcianka Zachodnia, Turkowo, Wąsówko, Wąsowo, Wydory, Wymysłowo
Gmina Lwówek

Wsie

Bródki, Brody, Chmielinko, Grońsko, Grudzianka, Huby, Józefowo, Komorowice, Komorowo, Konin, Krzywy Las, Linie, Lipka Wielka, Marszewo, Mokre Ogrody, Pakosław, Paryżewo, Pawłówek, Podlesie, Polesie, Posadówek, Posadowo, Smug, Tarnowiec, Władysławowo, Wymyślanka, Zębówko, Zębowo, Zgierzynka, Zygmuntowo
Gmina Miedzichowo

Wsie

Błaki, Bolewice, Bolewicko, Glinki, Grudna, Hamrzycko, Helowskie, Jabłonka Stara, Królewiec, Leśny Folwark, Lewiczynek, Lubień, Łęczno, Miedzichowo, Miedzichowo Czarne, Modrzewina, Nowy Młyn, Odbudowa, Osetna-Młyn, Pąchy, Pęga, Piotry, Prądówka, Sępolno, Silna Nowa, Smolarnia, Stary Folwark, Szklarka Trzcielska, Toczeń, Trzciel-Odbudowa, Trzy Tonie, Węgielnia, Zachodzko, Zawada
Gmina Nowy Tomyśl

Wsie

Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Bukowiec, Chojniki, Cicha Góra, Glinno, Glińskie Góry, Grubsko, Jastrzębsko, Kozie Laski, Mała Lipka, Mniszek, Nowa Róża, Ochabica, Paproć, Przyłęk, Róża, Sątopy, Sękowo, Stary Tomyśl, Szarki, Trzy Dęby, Wytomyśl
Gmina Opalenica

Wsie

Dąbrowa, Dakowy Mokre, Drapak, Jastrzębniki, Kopanki, Kozłowo, Łagwy, Łęczyce, Niegolewo, Porażyn, Rudniki, Sielinko, Stary Bukowiec, Terespotockie, Troszczyn, Urbanowo, Uścięcice, Wojnowice
Gmina Zbąszyń

Wsie

Chrośnica, Czerwony Dwór, Dąbrowa, Edmundowo, Ernestynowo, Kąty, Kopce, Leśne Domki, Łomnica, Morgi, Nądnia, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zbąska, Nowe Czeskie, Nowe Jastrzębsko, Nowy Dwór, Nowy Świat, Perzyny, Piaski, Poświętne, Przychodzko, Przyprostynia, Stare Czeskie, Stefanowice, Stefanowo, Strzyżewo, Szklana Huta, Zakrzewko
 • IMG_3209 (HS) - st.pomp gazu ziemnego z odwiertu w Sękowie
 • 017-21.VI.2010 (HS) - zabudowa z k.XX w.
 • 4149-30.X.2011(HS) - zagroda olęderska
 • 026 -X.1999 (HS) - nad Jez. Sękowskim
 • 4791-8.VI.2012(HS)
 • 0085-25.12.2008 (HS) - fragm. Jez. Sękowskiego
 • 0084-25.12.2008 (HS) - fragm. Jez. Sękowskiego
 • 004a (HS) - cmentarz ev. osadników olęderskich
 • Herb Sękowa
 • 001 - mapka wsi olęderskiej Sękowo
 • IMG_6566
 • IMG_6117
 • IMG_6536
 • IMG_6543
 • IMG_6315
 • IMG_6532
 • IMG_6527
 • IMG_6521
 • IMG_2193a
 • IMG_3204
 • IMG_2962a
 • IMG_2958a
 • IMG_2205a
 • IMG_2176a

Herb

POWIAT NOWOTOMYSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat nowotomyski leży w zachodniej części województwa wielkopolskiego, sąsiadując z powiatami województwa lubuskiego. Przez jego tereny przebiegają ważne, międzynarodowe, drogowe i kolejowe szlaki komunikacyjne linii wschód-zachód, w tym autostrada A2. Powiat zajmuje obszar 1014 km2 i administracyjnie obejmuje 4 gminy miejsko-wiejskie (Lwówek, Nowy Tomyśl, Opalenica i Zbąszyń) oraz 2 gminy wiejskie (Kuślin i Miedzichowo). Wszystkie gminy łącznie są podzielone na 92 sołectwa. Powiat nowotomyski zamieszkuje 72,7 tys. osób osiedlonych w 4 miastach i 126 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 72 mieszkańców. Najgęściej zaludniona jest gmina Nowy Tomyśl (133 osoby/km2, w tym miasto 2888 osób/km2), natomiast najmniejsze zaludnienie charakteryzuje gminę Miedzichowo (18 osób/km2). W całym powiecie nowotomyskim liczebnie przeważają kobiety. Przeciętnie na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65% ogólnej liczby mieszkańców powiatu, a współczynnik obciążenia demograficznego kształtuje się na takim samym poziomie jak w województwie (54 osoby w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym).
Krajobraz terenów powiatu nowotomyskiego został ukształtowany w okresie tzw. zlodowacenia bałtyckiego. Pomimo że powiat ten leży na Pojezierzu Wielkopolskim, występuje tu stosunkowo niewiele jezior, głównie w części zachodniej. Lasy stanowią 38,0% całkowitej powierzchni powiatu, a w gminie Miedzichowo wskaźnik lesistości sięga 70%. Ważnym elementem geograficznym Powiatu nowotomyskiego są również występujące tu surowce i złoża naturalne. Należą do nich: gaz ziemny, ropa naftowa, torf oraz żwir. Na szczególne podkreślenie zasługują bogate złoża gazu ziemnego, eksploatowane przez nowoczesne i w pełni zautomatyzowane kopalnie.
Według rejestru REGON, w końcu 2009 r. na terenie powiatu nowotomyskiego działalność gospodarczą prowadziło 7285 podmiotów gospodarki narodowej (bez indywidualnych gospodarstw rolnych), wśród których przeważały jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w końcu 2009 r. w powiecie nowotomyskim pracowały 16793 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 231, tj. o 12 osób niższy od zanotowanego w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, według stanu w końcu 2009 r., wyniosła 1969 osób, a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 6,7% i była niższa od średniej wojewódzkiej i od wskaźnika krajowego.
(GUS)

 

GUS
Powiat Nowotomyski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej