wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Biskupiec

Wsie

Babalice, Bielice, Biskupiec, Biskupiec Pomorski, Buczek, Czachówki, Cztery Włóki, Dębieniec, Dębno, Dura, Fitowo, Frycka, Gaj, Gajówka, Głodowo, Granica, Hermanowo, Iwanki, Kaługa, Kamienny Most, Kamionka, Krotoszyny, Krzyżówka, Kuczwały, Leszczyniak, Lipinki, Lipińskie Wybudowanie, Łąkorek, Łąkorz, Mała Wólka, Mec, Mierzyn, Mirakowo, Młyn Rota, Mnich, Mrowiska, Na Odłogach, Nowiny, Olszak, Osetno, Osówko, Ostrowite, Papiernia, Parcele, Piotrowice, Piotrowice Małe, Piotrowiczki, Podlasek, Podlasek Mały, Podwólka, Rudawki, Rutka, Rybakówka, Ryga, Rywałdzik, Rywałdzik Górny, Sędzice, Słupnica, Sumin, Suminek, Świniarek, Szmeltrowizna, Szmeltry Dolne, Szmeltry Górne, Sztremlarowo, Szwarcenowo, Wąkop, Wardęgówko, Wardęgowo, Wąsale, Wesołkowo, Wichertowo, Wielgrób, Wielka Tymawa, Wielka Wólka, Wonna, Wronka, Wybudowanie Sumińskie, Wydzierki, Zacharka, Zawada
Gmina Grodziczno

Wsie

Białobłoty, Blumbernia, Boleszyn, Buchnowo, Dubiele, Filipowo, Grodziczno, Gruchacz, Iwanki, Jakubkowo, Janowo, Katarzynki, Katlewo, Kielerowo, Kociołki, Kolonia nad Bagnem, Kowaliki, Krakus, Kuligi, Linowiec, Linowskie Wybudowanie, Lorki, Lorki Mortęskie, Lorki-Młyn, Meksyk, Montowo, Mrockie Budy, Mroczenko, Mroczno, Na Górach, Na Mecu, Na Stację, Nad Jeziorem, Nad Strugą, Nad Torem, Nowe Grodziczno, Nowe Zajączkowo, Ostaszewo, Peckowizna, Piaski, Piecki, Plebanka, Pod Dubiele, Pod Leżno, Pod Mątowo, Podlas, Pólko, Przy Kamieniu, Rybakówka, Rynek, Skowronkowo, Stare Grodziczno, Stare Zajączkowo, Straszewy-Leśniczówka, Świniarc, Tama, Tama za Wodą, Trzcin, Trzech Króli, Wąs, Wenecja, Wesołowo, Wólka, Wybudowanie Kowalickie, Wybudowanie Mątowskie, Za Jeziorem, Za Strugą, Za Wlewem, Zajączkowo, Zwiniarz
Gmina Kurzętnik

Wsie

Biedaszek, Borek Królewski, Bratuszewo, Brzoziak, Brzozie Lubawskie, Chajdak, Dębno, Dunajki, Gdynia, Glinki, Jarzębowo, Kąciki, Kacze Bagno, Kaługa, Kamionka, Krzemieniewo, Kurzętnik, Kurzętnik Dolny, Kurzętnik Górny, Lipowiec, Lipowy Dwór, Mała Osówka, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Mścin, Murawki, Na Cegielnię, Na Gruntach, Na Liboszce, Nad Stawem, Nad Szosą, Nielbark, Nowe Osiedle, Okop, Ostrówki, Otręba, Parowa, Pod Bałówki, Pod Cmentarzem, Pod Kąciki, Pod Kaługi, Pod Kamionkę, Pod Lipowiec, Pod Mścin, Pod Nowe Miasto, Pod Polskie Brzozie, Pod Szafarnię, Pod Tomaszewo, Podzamcze, Rabusiewo, Romanowo, Rygiel, Śluzka, Sugajenko, Świniarnia, Szafarnia, Szurowo, Taborowizna, Tereszewo, Tomaszewo, Wawrowice, Wielka Osówka, Wielkie Bałówki, Wieś Kościelna
Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Wsie

Adrianka, Bagno, Berchynek, Berkienek, Berlinek, Bratian, Brzeziny, Chrośle, Cymbałowo, Egipt, Gaciarze, Gdynia, Góralszczyzna, Gryźliny, Gwiździnki, Gwiździny, Jamielnik, Jezioraki, Kaczek, Lekarty, Łąki Bratiańskie, Majkowizna, Mała Nawra, Młyn na Kaczku, Mszanowo, Nad Torem, Nawra, Nowy Dwór Bratiański, Nowy Skarlin, Orłowo, Ostrzywilk, Pacółtowo, Pod Gwiździny, Pod Las, Pod Lekarty, Pod Nowe Miasto, Pod Nowy Dwór, Pod Skarlin, Podlaszewo, Pręgowizna, Pustki, Radomno, Repetajka, Rojewo, Ruda, Seperunek, Skarlin, Studa, Sybir, Szaleniec, Szulcowizna, Tabory, Torfniaki, Tylice, Tyliczki, Werder, Wybudowanie Nawrzańskie, Wybudowanie Tylickie
  • Orkiestra dęta
  • Mapa rastrowa okolicy
  • Zdjęcie satelitarne
  • Jesioro Skarlińskie
  • Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja
  • kościół p.w. św. Kazimierza zbudowany w latach 1896-1897
  • kościół p.w. św. Kazimierza
  • Widok na jezioro Gryźliny
  • Jesioro Skarlińskie


POWIAT NOWOMIEJSKI
(województwo warmińsko-mazurskie)


Powiat nowomiejski o powierzchni 693,9 km2 leży w południowo-zachodniej części województwa. Na obszarze powiatu znajduje się 35 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 242,1 km2, a lasy 115,0 km2.
W latach 2000-2009 liczba ludności powiatu zwiększyła się o 1,5%, w 2009 r. w powiecie nowomiejskim mieszkało 43749 osób. Spośród mieszkańców powiatu 23,1% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 62,5% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,4% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 60 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).
Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 2,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym 95,6% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w powiecie była niższa (625) niż w województwie (805). Najwięcej podmiotów działało w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych (25,6%), budownictwo (16,0%) i przetwórstwo przemysłowe (11,2%). Powiat charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, która w 2009 r. wyniosła 19,3%. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z przedziału wiekowego 24 lata i mniej (28,2%), kolejną osoby w wieku 25-34 lata (28,1%).
Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 18 zakładów opieki zdrowotnej i 4 praktyki lekarskie. W 2009 r. w powiecie udzielono 287,7 tys. porad lekarskich i 44,4 tys. porad stomatologicznych. Liczba łóżek szpitalnych, w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej, w 2008 r. w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła 32 (w województwie 43).
Powiat dysponuje 2 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznym) z 63 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z miejsc noclegowych skorzystało 2,1 tys. osób, w tym 71 obcokrajowców. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w powiecie wyniósł 11,3%, w województwie 29,6%.
Długość sieci dróg powiatowych o twardej nawierzchni w powiecie nowomiejskim w 2008r. wyniosła 226,6 km. Na 100 km2 powierzchni przypadało 32,7 km dróg (w województwie 28,9 km). W powiecie w 2009 r. zarejestrowanych było 28,5 tys. pojazdów samochodowych i ciągników, spośród których samochody osobowe stanowiły 69,5%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Nowomiejski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki