wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / nowodworski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Czosnów

Wsie

Adamówek, Aleksandrów, Augustówek, Brzozówka, Cybulice, Cybulice Duże, Cybulice Małe, Cząstków Mazowiecki, Cząstków Polski, Czeczotki, Czosnów, Dąbrówka, Dębina, Dobrzyń, Izabelin-Dziekanówek, Janów-Mikołajówka, Janówek, Jesionka, Kaliszki, Kazuń Nowy, Kazuń Polski, Kazuń-Bielany, Kiścinne, Krogulec, Łomna, Łomna-Las, Łosia Wólka, Małocice, Młynisko, Palmiry, Pieńków, Pociecha, Sady, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna, Syndykowszczyzna, Truskawka, Wiersze, Wólka Czosnowska, Wrzosówka
Gmina Leoncin

Wsie

Cisowe, Gać, Głusk, Gniewniewice Folwarczne, Górki, Krubiczew, Leoncin, Mała Wieś przy Drodze, Michałów, Nowa Dąbrowa, Nowa Mała Wieś, Nowe Budy, Nowe Gniewniewice, Nowe Grochale, Nowe Polesie, Nowiny, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Ośniki, Rybitew, Secymin Polski, Secyminek, Stanisławów, Stara Dąbrowa, Stare Gniewniewice, Stare Grochale, Stare Polesie, Teofile, Wilków nad Wisłą, Wilków Polski, Wincentówek, Zamczysko, Zamość
Gmina Nasielsk

Wsie

Adamowo, Aleksandrowo, Andzin, Biłki, Borkowo, Budki, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Chlebiotki, Chrcynno, Cieksyn, Cieksynek, Czajki, Dąbrowa, Dębinki, Dobra Wola, Glice, Głodowo Małe, Głodowo Wielkie, Jackówek, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Jackowo-Oktawin, Jaskółowo, Kantor, Karasie, Kątne, Kędzierzawice, Kędzierzawice-Folwark, Kobylak, Kolonia Borkowo, Kolonia Cieksyn, Konary, Kosewo, Kosewo Dworskie, Kosewo Włościańskie, Krogule, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki-Żabiczki, Kukarzewo, Lelewo, Leonówka, Lorcin, Lubomin, Lubominek, Łyczno, Majdan, Malczyn, Mazewko, Mazewo Dworskie"A", Mazewo Dworskie"B", Mazewo Włościańskie, Miękoszyn, Miękoszynek, Młodzianowo, Mogowo, Mokrzyce Dworskie, Mokrzyce Włościańskie, Morgi, Nowa Wrona, Nowe Pieścirogi, Nowiny, Nuna, Paulinowo, Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki, Pianowo-Folwark, Pianowo-Pątki, Pieńki Psuckie, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ, Psucin, Rumunki, Ruszkowo, Siennica, Słustowo, Stare Pieścirogi, Strojec, Studzianki, Toruń Dworski, Toruń Górny, Toruń Włościański, Wągrodno, Wiktorowo, Winniki, Wolność, Wymysły, Żabiczyn, Zaborze
Gmina Pomiechówek

Wsie

Błędówko, Błędowo, Brody, Brody-Parcele, Bronisławka, Cegielnia-Kosewo, Czarnowo, Falbogi Borowe, Goławice, Goławice Drugie, Goławice Pierwsze, Kikoły, Kolonia, Kosewko, Kosewo, Nowe Orzechowo, Nowy Modlin, Pomiechówek, Pomiechowo, Pomocnia, Śniadówko, Stanisławowo, Stare Orzechowo, Szczypiorno, Wójtostwo, Wola Błędowska, Wólka Kikolska, Wymysły, Zapiecki
Gmina Zakroczym

Wsie

Błogosławie, Czarna, Emolinek, Henrysin, Janowo, Jaworowo-Trębki Stare, Mochty-Smok, Smoły, Smoszewo, Śniadowo, Strubiny, Suchodół, Swobodnia, Trębki Nowe, Trębki Stare, Wojszczyce, Wólka Smoszewska, Wygoda Smoszewska, Zaręby
 • Kapliczka-pomnik upamiętniająca poległych żołnmierzy
 • Inscenizacja Bitwy
 • Obchody 90. rocznicy bitwy
 • Obchody 90. rocznicy bitwy
 • Obchody 90. rocznicy bitwy
 • Inscenizacja Bitwy
 • Wojsko Polskie w Borkowie w 1920 r.
 • Mostna Wkrze w Borkowie
 • Borkowo z lotu ptaka
 • Borkowo z lotu ptaka
 • Borkowo i okolica z lotu ptaka
 • Rekonstrukcja Bitwy o Borkowo
 • Borkowo
 • Pomnik w Borkowie
 • Pomnik w Borkowie
 • Pomnik w Borkowie
 • Wkra pod Borkowem
 • Borkowo
 • Muzeum w Palmirach
 • Muzeum w Palmirach
 • Muzeum w Palmirach
 • Muzeum w Palmirach
 • Brama Cmentarna
 • MUZEUM - MIEJSCE PAMIĘCI PALMIRY


POWIAT NOWODWORSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat nowodworski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 6 gmin o łącznej powierzchni 695 km2 (2,0% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzą 3 miasta (Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk oraz Zakroczym) i 190 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 76,6 tys., tj. 1,5% ludności województwa; w miastach mieszka 38,5 tys. osób (50,3%), a na obszarach wiejskich  38,1 tys. (49,7%). W wyniku  przyrostu naturalnego i dodatniego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 1,6 tys. (o 2,2%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) zmniejszyła się o 14,7%, natomiast  osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) zwiększyła się o 6,7%.
Powiat ma charakter usługowo-przemysłowy; użytki rolne stanowią 60,5% powierzchni, grunty leśne — 28,3%, zurbanizowane i zabudowane — 5,4%, a pod wodami — 3,3%. Wskaźnik lesistości należy do najwyższych wśród powiatów województwa. Ponad 60% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przy czym 22,5% zajmuje Kampinoski Park Narodowy. Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 29,6% (gm. Leoncin) do 90,7% (gm. Nowy Dwór Mazowiecki), a korzystających z kanalizacji — od 10,0% (gm. Leoncin) do 78,2% (gm. Nowy Dwór Mazowiecki). Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Czosnów (39,9%), a najmniej w  gm. Nasielsk (9,5%);  w 2 gminach nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 6456 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 843 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 79,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (32,4%) oraz budownictwem (14,3%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 20% ogółu pracujących*, w przemyśle i budownictwie — 37%, a w usługach — 43%. Stopa bezrobocia wynosiła 10,2% (w 2009 r.) i była wyższa o 1,2 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 596 zł i są niższe o 175 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 35 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski  — 1168 zł, a ostatnie siedlecki — 442 zł).   
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Nowodworski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki