wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podkarpackie / brzozowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Brzozów

Wsie

Baniówka, Baranówka, Bazelówka, Białówka, Bielówka, Buczkówka, Budy, Bukowskie Góry, Dół, Duża Strona, Dziki Gaj, Folwark, Futówka, Gołaszówka, Góra, Górki, Góry, Grabiec, Graboniówka, Grabownica Starzeńska, Humniska, Jajkówka, Jakla Duża, Jasek, Kijowiec, Korea, Ksawerów, Łazy, Mała Strona, Mazurówka, Miasteczko, Mikosiówka, Nowiny, Obojówka, Obszar, Oleńskie, Ostrowiec, Pańska Góra, Pasterniki, Pietrykówka, Podgóra, Podgórze, Polana, Poręby, Przysietnica, Rębówka, Równie, Rygłówka, Rzepkówka, Ściborówka, Skokówka, Stara Wieś, Statki, Terchówka, Turze Pole, Widły, Wieliwiszczyzna, Wola, Wola Górecka, Wolajnówka, Wygon, Zagroda, Zalas, Zmiennica, Zublówka
Gmina Domaradz

Wsie

Barycz, Biała Woda, Bobrówka, Budzisz, Cichówka, Debrza, Doboszówka, Dół, Domaradz, Drykowa, Dziedzicówka, Filipówka, Golcowa, Góra, Górka, Grządzielówka, Hadamówka, Jahońka, Jasna Góra, Jastrzębówka, Kozubówka, Krzywa, Kudłówka, Magierów, Miasteczko, Miasto, Nowiny, Obszar, Pańska Góra, Pilchówka, Płosina, Początkówka, Podhyb, Podlas, Podmagierów, Półanek, Porąbki, Poręby, Potok, Role, Ropa, Różanka, Rynki, Ryta Górka, Śmiałkówka, Śmiglówka, Sowówka, Stanclówka, Stańkówka, Stecówka, Wanicówka, Wójcikówka, Wolanówka, Zakarczma, Zakościół, Zatyle
Gmina Dydnia

Wsie

Babińskie, Bośnia, Bucznik, Dół, Dydnia, Dział, Dzilec, Folwark, Góra, Grabówka, Hroszówka, Huty, Jabłonica Ruska, Jabłonka, Kamieniec, Kąty, Kiczórki, Końskie, Kopaniska, Krzemienna, Krzywe, Łaz, Łazy, Magierów, Mała Strona, Niebocko, Niewistka, Obarzym, Od Folwarku, Od Lalina, Poddoliny, Popodwał, Poręba, Poręby, Potoki, Przedmieście, Przylaski, Rzeka, Rzeki, Rzeki nad Sanem, Rzeki pod Mordaniem, Szum, Temeszów, Ulucz, Wielka Strona, Witryłów, Wola Dydyńska, Wydrna, Wypchaj, Za Chomem, Zaciepłe
Gmina Haczów

Wsie

Budy, Budzyń, Buków, Bukowskie Góry, Czekaj, Dębina, Dół, Góra, Grabiec, Haczów, Hektary, Jabłonica Polska, Jasionów, Koźliniec, Łęg, Malinówka, Miasteczko, Mogiły, Morawa, Niebylec, Nowa Wieś, Paniczówka, Plac, Podole, Różanka, Ruda, Sicina, Tłoki, Trześniów, Trześniówka, Wygoda, Wytrząska, Wzdów
Gmina Jasienica Rosielna

Wsie

Blizne, Błędna, Brzezianka, Budy, Czarna Górka, Czerwonki, Czubówka, Dół, Drożdżalówka, Dudki, Dwór, Fiejdaszówka, Góra, Góra Druga, Góra Pierwsza, Górka, Jakowiec, Jasienica Rosielna, Jasionka, Kaczmarówka, Kozia Górka, Krzemionka, Kuflowa Górka, Łąki, Matejówka, Miasteczko, Moczarze, Niebylec, Nowa Wieś, Orzechówka, Pańskie Pola, Pańskie Pole, Płosina Dolna, Płosina Górna, Podlas, Podlesie, Poprawka, Potoki, Role, Stara Poczta, Stawiska, Sznajdrówka, Widlacz, Wola Jasienicka, Wola Orzechowska, Wygon, Zagórze, Zapolany, Zastawie
Gmina Nozdrzec

Wsie

Banachówka, Baranów, Baranówki, Barszczówki, Berskie, Chomieńskie, Dolina, Dół, Dział, Dżyłówka, Filówka, Gacówki, Gdyczyna, Góralówka, Górka, Grabnik, Herb, Hłudno, Horb, Huta Poręby, Izdebki, Jama, Jantoniówka, Jasionów, Jaszcz, Kamieniec, Krąg, Kruhel, Lemciówka, Łąka, Łapajówka, Łucówka, Magierów, Mistakówka, Nad Borsukami, Niemcówki, Nozdrzec, Olszańce, Perczówka, Pierogówka, Pilasówka, Podchełm, Poddąb, Podlesie, Podolszyna, Politówka, Półanki, Poręby, Potok, Potoki, Psiarnia, Rosochy, Rudawiec, Rymarczyna, Ryta Górka, Rzeki, Rzeki Hłudzieńskie, Seniusiówka, Siedliska, Skała, Smorogówka, Stadnikówka, Stawki, Tarnki, Turoniówka, Ujazdy, Uryciówka, Wara, Warszawa, Warzyce, Wesoła, Widacz, Wołodź, Zakopiec, Żurawiec
 • Ks. Władysław Gurgacz. Zdjęcie propagandowe WUBP w Krakowie.
 • Ks. Władysław Gurgacz "Sem" i Stanisław Szajna "Orzeł".
 • Ks. Władysław Gurgacz, 1942 r.
 • Ksiądz Władysław Gurgacz z oddziałem "Żandarmeria"
 • Uroczystość przekazania OSP samochodu pożarniczego
 • Kościół pw.Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
 • Mapa rastrowa wsi
 • Mapa rastrowa okolicy
 • Kościół w Jabłonicy
 • Jabłonica z lotu ptaka
 • Jabłonica z lotu ptaka
 • Jabłonica z lotu ptaka
 • Jabłonica z lotu ptaka
 • Jabłonica z lotu ptaka
 • Szkoła w Jabłonicy
 • Widok z wierzy kościoła
 • Widok z wierzy kościoła
 • Widok z wierzy kościoła
 • Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP
 • Widok na kościół
 • Widok na kościół
 • Widok na kościół
 • OSP Stara Wieś
 • Cudowny Obraz


POWIAT BRZOZOWSKI
(województwo podkarpackie)


Powiat brzozowski leży w środkowej części województwa podkarpackiego, w obrębie Pogórza Dynowskiego, na obszarze pomiędzy rzekami San, Stobnica i Wisłok. Powiat o powierzchni 539,3 km2 zamieszkuje 65253 osoby. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie brzozowskim wynosi 121 osób na 1 km2 i kształtuje się na poziomie nieco wyższym niż w województwie. W strukturze wiekowej największy udział ma ludność w wieku produkcyjnym 61,7%, na kolejnym miejscu ludność w wieku przedprodukcyjnym 22,3%, a po niej ludność w wieku poprodukcyjnym 16,0%. Ludność w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym charakteryzuje się większym odsetkiem w powiecie niż w województwie, udział ostatniej grupy ma mniejszy udział w powiecie niż w województwie. Powiat brzozowski tworzy 5 gmin wiejskich: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec i jedna gmina miejsko-wiejska Brzozów. Powiat brzozowski, jest powiatem o najwyższej stopie bezrobocia w województwie – 24,8%, obok powiatu leskiego i powiatu bieszczadzkiego.
Powiat brzozowski ma dobrą infrastrukturę komunikacyjną. Przebiegają tędy drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Powiat jest regionem rolniczo-przemysłowym. Dominującą rolę odgrywają małe gospodarstwa rolne o średniej powierzchni 2,35 ha oraz drobne zakłady produkcyjno-usługowe i handlowe. W 2009 r. w powiecie brzozowskim było zarejestrowanych 3.454 podmioty gospodarcze ogółem. Wśród nich było 10 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego co świadczy o mniejszej atrakcyjności inwestycyjnej i zarazem słabszej konkurencyjności powiatu Zdecydowanie najwięcej jest firm małych, zatrudniających 9 osób i mniej, stanowią one 94% ogółu podmiotów gospodarczych w powiecie. Przeważa sektor prywatny, który stanowi 95% ogółu podmiotów. Znaczenie dla funkcjonowania gospodarki powiatu odgrywa działalność Nadleśnictwa Brzozów, które organizuje giełdy bardzo wysokiej jakości drewna, z udziałem przedstawicieli wielu państw Europy.
Na terenie powiatu znajdują się bogate złoża leczniczych wód solankowych. Odbywa się produkcja wód mineralnych magnezowo-wapniowych. Powiat ma do zaoferowania wiele walorów turystycznych, liczne zabytki znajdują się na „Szlaku architektury drewnianej”. Przebiegają tu oznakowane szlaki piesze i ścieżki rowerowe. Duże walory wędkarskie oferują rzeki San i Wisłok oraz liczne potoki pstrągowe. Bazę noclegową zapewniają 3 obiekty zbiorowego zakwaterowania z 345 miejscami noclegowymi oraz 15 gospodarstw agroturystycznych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Brzozowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej