wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

opolskie / namysłowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Domaszowice

Wsie

Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Jarzębiec, Międzybrodzie, Nowa Wieś, Piekło, Polkowskie, Siemysłów, Stary Gręboszów, Strzelce, Sułoszów, Świbne, Szerzyna, Wielka Kolonia, Wielołęka, Włochy, Woskowice Górne, Wygoda, Zalesie, Zofijówka
Gmina Namysłów

Wsie

Baldwinowice, Barzyna, Bławaciska, Borek, Brzezinka, Brzozowiec, Bukowa Śląska, Głuszyna, Grabówka, Hałderze, Igłowice, Jastrzębie, Józefków, Kamienna, Karolówka, Kowalowice, Krasowice, Krzemieniec, Lesiny, Ligota Książęca, Ligotka, Łączany, Marysin, Michalice, Mikowice, Minkowskie, Młynek, Młyńskie Stawy, Niwki, Nowe Smarchowice, Nowy Dwór, Nowy Folwark, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, Piękna Studnia, Przeczów, Rychnów, Rychnów Dolny, Siedlec, Smarchowice Małe, Smarchowice Śląskie, Smarchowice Wielkie, Smogorzów, Stanek, Staszków, Winniki, Woskowice Małe, Wszemil, Wszeradów, Żaba, Żabiak, Żabka, Zbytki, Zielony Dąb, Ziemiełowice
Gmina Pokój

Wsie

Dąbrówka Dolna, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Jagienna, Jaginów, Kopalina, Kozuby, Krogulna, Krzywa Góra, Kup Mały, Lubnów, Ładza, Paryż, Pokój, Siedlice, Świercowskie, Szubienik, Szum, Winna Góra, Żabiniec, Zawiść, Zieleniec
Gmina Świerczów

Wsie

Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Górzyna, Grabówka, Grodziec, Jaźwinka, Kuźnica Dąbrowska, Kuźnice, Lipa, Mała Kolonia, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Oziąbel, Pieczyska, Przygorzele, Skórze, Starościn, Świerczów, Wężowice, Wołcz, Zawada, Zbica, Zielony Las, Zorzów
Gmina Wilków

Wsie

Bukowie, Chrząstów, Dębnik, Idzikowice, Jakubowice, Krzyków, Lubska, Młokicie, Pągów, Pągówek, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wilków, Wilkówek, Wojciechów


POWIAT NAMYSŁOWSKI
(województwo opolskie)


Powiat namysłowski obejmuje 5 gmin o łącznej powierzchni 748 km2. Na koniec 2009 r. powiat zamieszkiwało 43,8 tys. osób. Liczba ludności w wieku mobilnym (18-44 lata) ukształtowała się na poziomie 17,6 tys., tj. 61,3% ludności w wieku produkcyjnym. W końcu 2009 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 53 osoby w wieku nieprodukcyjnym. W przeliczeniu na 1000 ludności w 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (–2,72).Na koniec grudnia 2009 r. odnotowano 17,1% stopę bezrobocia rejestrowanego, co uplasowało powiat na 10 miejscu w skali województwa. W sektorze przemysłowym na koniec 2009 r. pracowało 46,8%, a w rolniczym 5,7% ogółu pracujących. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2009 r. w przeliczeniu na 10 tys. osób wyniosła 33,6 (2 lokata w województwie). W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu na koniec 2009 r. dominowały jednostki działające w sekcji handel i naprawy. Wydatki budżetu powiatu w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 1139,34 zł (2 miejsce w województwie). Wśród wydatków budżetu powiatu 15,4% środków przeznaczono na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (8 miejsce w województwie), 28,9% stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (9 lokata w województwie), natomiast wydatki na transport i łączność kształtowały się na poziomie 7,6% ogółu wydatków budżetu powiatu (9 miejsce w województwie). W okresie styczeń-grudzień 2009 r. na 1 km2 wytworzono 20,3 ton odpadów, a udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniósł 97,4% (4 lokata w województwie). Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych osiągnęła poziom 22,2 tys. ton gazów. Na koniec 2009 r. w powiecie funkcjonowało 6 zakładów opieki zdrowotnej. W 2009 r. na 1 mieszkańca powiatu przypadało 6,3 udzielonych porad, co plasowało powiat na 4 miejscu w województwie. W granicach powiatu na koniec lipca 2009 r. działały 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, lokując go na 8 pozycji w województwie.
(GUS)

 

GUS Powiat Namysłowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki