wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

śląskie / myszkowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Koziegłowy

Wsie

Borek, Brynica, Brzeziny, Buczyna, Cynków, Czarka, Dąbrówka, Folwark, Gacki, Gliniana Góra, Głazówka, Gniazdów, Gnieździn-Flakowe, Graniczna, Hamernia, Huta Szklana, Kluzy, Koclin, Kolonia Rzeniszów, Koziegłówki, Koziegłówki-Leśniczówka, Koziołki, Krusin, Kuźnica-Bory, Leśniczówka Strąków, Leśniczówka Winowno, Lgota Górna, Lgota-Mokrzesz, Lgota-Nadwarcie, Lisia Góra, Lubicz, Łazy, Markowice, Markowice Łazy, Miłość, Młynek, Mysłów, Mzyki, Nadleśnictwo, Nieradowa, Niwa, Nowa Kuźnica, Oczko, Ogumie, Ordon, Osiek, Pińczyce, Podbór, Podgrudza, Podlesie, Podpiaski, Podżarze, Polan, Poręba, Postęp, Pustkowie Lgockie, Pustkowie Mysłowskie, Rzeniszów, Rzeniszów-Łazy, Siedlec Duży, Siedlec Mały, Skwarkowe, Smardzów, Stara Huta, Świnica, Trzcionki, Warmuzica, Wilczy Krzak, Winowno, Wiśnie, Wojsławice, Wojsławice Duże, Wojsławice Małe, Wojsławice-Folwark, Zabijak, Zapłocie
Gmina Niegowa

Wsie

Antolka, Bliżyce, Bobolice, Brzeziny, Czarny Kamień, Dąbrowno, Doły, Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Kacin, Leopoldów, Ludwinów, Łutowiec, Mirów, Moczydło, Mzurów, Niegowa, Niegówka, Ogorzelnik, Okupniki, Ostrężnik, Podgaj, Podlelowie, Postaszowice, Sokolniki, Tomiszowice, Trzebniów, Zagórze
Gmina Poraj

Wsie

Baranowizna, Choroń, Dębowiec, Dzierżno, Gęzyn, Jastrząb, Kacze Błoto, Kępina Wysocka, Kuźnica Stara, Kuźnica-Folwark, Masłońskie, Paprotnik, Poraj, Pustkowie Gęzyńskie, Rajczykowizna, Żarki-Letnisko
Gmina Żarki

Wsie

Czatachowa, Jaroszów, Jaworznik, Józefów, Kępina Przybynowska, Kotowice, Kotowice-Kolonia, Kotowice-Mirów, Koza, Leśniczówka Kotowice, Masłoń, Masłoniowizna, Ostrów, Podlesie, Pohulanka, Przybynów, Skrobaczowizna, Suliszowice, Szczypie, Tarnawa, Wysoka Lelowska, Zaborze, Zastudnie, Zawada
 • Poświęcenie pomnika powstańców styczniowych w Jaworzniku
 • Poświęcenie pomnika powstańców styczniowych w Jaworzniku
 • Stawy hodowlane
 • Stawy hodowlane
 • Stawy hodowlane
 • Stawy hodowlane
 • Szkoła podstawowa
 • Kościół pw.Miłosierdzia Bożego
 • Kościół pw.Miłosierdzia Bożego
 • Ruiny kościoła pw. Św. Stanisława
 • Ruiny kościoła pw. Św. Stanisława
 • Kapliczka św Floriana
 • Poświęcenie pól
 • Poświęcenie Tablicy Smoleńskiej
 • Poświęcenie Tablicy Smoleńskiej
 • Poświęcenie Groty
 • Kościół
 • Strażacy OSP
 • Panorama Gorzkowa
 • P.Grzybowska
 • Spółdzielnia
 • Kościół p.w. Jana Chrzcixiela
 • Choroń z motolotni
 • Choroń, zdj. lotnicze

Herb

POWIAT MYSZKOWSKI
(województwo śląskie)


 

   Powiat myszkowski, położony jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego na skraju Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz częściowo na obszarze Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. W skład powiatu myszkowskiego wchodzi pięć gmin: Myszków posiadający status gminy miejskiej, Koziegłowy i Żarki o statusie gmin miejsko-wiejskich oraz Niegowa i Poraj o statusie gmin wiejskich. W 2009 r. powiat zamieszkiwało 71,5 tys. mieszkańców na obszarze 479,3 km2. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 149 osób. Ujemny przyrost naturalny powoduje systematyczny spadek liczby mieszkańców. W 2009 r. oddano do użytkowania 200 mieszkań. Na 100 km2 przypada 128,6 km sieci wodociągowej, 28,6 km sieci kanalizacyjnej i 70,7 km sieci gazowej (2008 r.). Większość mieszkańców, czyli 82,2% korzysta z instalacji wodociągowej, 37,6% z sieci kanalizacyjnej oraz 39,3% z sieci gazowej (2008 r.).

   Dogodne położenie, połączenia autobusowe i kolejowe, bliskość trasy szybkiego ruchu Cieszyn – Gdańsk, linii kolejowej Katowice – Warszawa, lotniska pasażerskiego
w Katowicach – Pyrzowicach, Centralnej Magistrali Kolejowej w Zawierciu umożliwiają swobodne przemieszczanie się po terenie całego powiatu i kraju. W powiecie myszkowskim występuje przemysł metalurgiczny, papierniczy, obuwniczy, elektromaszynowy i włókienniczy. Liczba pracujących w 2009 r. wyniosła  9,8 tys. osób. W końcu 2009 r. na terenie gminy Myszków w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W przeliczeniu na 10 tys. ludności w gminie przypada 950 osób prowadzących działalność gospodarczą.

   Powiat myszkowski jest jednym z najbardziej malowniczych regionów Polski południowej. Niepowtarzalna flora i fauna oraz piękne krajobrazy stawiają powiat myszkowski w rzędzie najciekawszych w tej części kraju. Występują tu liczne rzadkie gatunki  roślin, zwierząt, płazów, zwłaszcza ptaków i owadów. Wschodnie tereny powiatu słyną z pięknych jaskiń jurajskich, do których należą m. in. Wierna i Wiercica. Liczne zabytkowe zamki, pałace, klasztory, kościoły, oraz sanktuaria m.in. Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin w Żarkach. Ponadto 23,7% powierzchni powiatu zajmują lasy. Na terenie powiatu znajduje się Rezerwat Przyrody „Cisy w Hucie Starej” i 20 pomników przyrody.
(GUS)

 

GUS
Powiat Myszkowski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki