wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Barlinek

Wsie

Błonie, Brunki, Brynka, Dziedzice, Dzikówko, Dzikowo, Janowo, Jaromierki, Jarząbki, Kocioł, Kornatka, Kryń, Krzepinek, Krzynka, Laskówko, Luśno, Lutówko, Lutowo, Łubianka, Moczkowo, Moczydło, Moskowo, Mostkowo, Niepołcko, Nierybno, Niewstąp, Nowa Dziedzina, Okno, Okunie, Osina, Ożar, Płonno, Podgórze, Prądno, Przymiarki, Pustać, Rówienko, Równo, Rychnów, Słowicze, Stara Dziedzina, Strąpie, Sucha, Swadzim, Więcław, Wiewiórki, Wilcze, Żelice, Żydowo
Gmina Boleszkowice

Wsie

Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Milicz, Namyślin, Porzecze, Reczyce, Wielopole, Wierutno, Wysoka, Wyszyna
Gmina Dębno

Wsie

Barnówko, Bogusław, Borne, Borówno, Bucze, Choszczówko, Cychry, Dargomyśl, Dolsk, Dyszno, Goryń, Grzybno, Grzymiradz, Hajnówka, Juncewo, Klepin, Krężelin, Krześnica, Łazy, Łowacz, Młyniska, Mostno, Oborzany, Ostrowiec, Piołunek, Przylaszczka, Radzicz, Różańsko, Roztok, Sarbiki, Sarbinowo, Skrodno, Smolnica, Stwardoszek, Suchlica, Sulisław, Turze, Warnice, Więcław, Wierzbki
Gmina Myślibórz

Wsie

Chełmsko, Chłopówko, Chłopowo, Czeczewo, Czerników, Czółnów, Czyżykowo, Dąbrowa, Dalsze, Derczewo, Dzierzgów, Głazów, Golczew, Golenice, Golenicki Młyn, Gryżyno, Grządziele, Iłowo, Jarużyn, Jezierzyce, Jezierzyska, Kierzków, Klicko, Kolonia Myśliborzyce, Krężel, Krusze, Kruszwin, Listomie, Ławy, Mączlino, Mirawno, Myśliborzyce, Nawojczyn, Nawrocko, Niesłusz, Odolanów, Ogard, Otanów, Pacynowo, Pluty, Płośno, Pniów, Podławie, Podłążek, Prądnik, Przymiarki, Pszczelnik, Renice, Rokicienko, Rościn, Rościnko, Rów, Sądkowo, Sarbinowo, Sicienko, Sitno, Sobienice, Straszym, Strzelnik, Sulimierz, Szypuły, Tarnowo, Turzyniec, Utonie, Wierzbnica, Wierzbówek, Wrzelewo, Wydmuchy, Zarzecze, Zgnilec, Zgoda
Gmina Nowogródek Pomorski

Wsie

Chocień, Giżyn, Golin, Karlin, Karsko, Kinice, Kolonia Nowogródek Pomorski, Lipin, Ławin, Nowogródek Pomorski, Pachocino, Parzeńsko, Rataje, Rokitno, Smolary, Smólsko, Sołacz, Somin, Stawno, Sumiak, Świątki, Trzciniec, Trzcinna, Ulejno
 • Mapa jeziora Czaple ( Czaple Duże i Czaple Małe)
 • Mapa topograficzna okolicy
 • Stara widokówka
 • Stara widokówka
 • Pałac w latach przedwojennych
 • Wnętrze pałacu w latach przedwojennych
 • Park zamkowy
 • Szkoła
 • Szkoła
 • Okno kościoła
 • Obelisk z tablicą pamiątkową
 • Widok na kościół
 • Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP
 • Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP
 • Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP
 • Stara pocztówka z Chwarszczan
 • Wnętrze oberży
 • Oberża Templum
 • Kaplica
 • Freski na scianach kościoła
 • Kościół pw. św. Stanisława Kostki


POWIAT MYŚLIBORSKI
(województwo zachodniopomorskie)


Powiat myśliborski według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwały 67074 osoby, w tym 34041 kobiet (tj. 51% ogółu ludności powiatu). Od 2005 r. liczba ludności powiatu zmalała o 464 osoby (tj. 0,69%). W powiecie myśliborskim liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 54,2 w 2005 r. spadła do 52,7 w 2009 r.
 Według stanu na koniec 2009 r. w powiecie zarejestrowanych było 6491 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 12,1%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji - handel; naprawa pojazdów samochodowych (25,9%), budownictwo (13,7%) oraz przetwórstwo przemysłowe (10,5%). Na 1000 ludności przypadało 97 podmiotów gospodarki narodowej (w województwie 127). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 94,7% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (75,1%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 3747 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 8,5% (w województwie 9,5%).
 W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w powiecie stanowiło 21358 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1455238 m kw. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 67,6 m kw., w 2008 r.- 68,1 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 21,1 m kw., w 2008 r.- 21,7 m kw.). W powiecie w 2008 r. 93% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 66,8%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 100 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 10893 m kw.

 

GUS
Powiat Myśliborski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki