wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podlaskie / moniecki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Goniądz

Wsie

Białosuknia, Budne, Dawidowizna, Doły, Downary, Downary-Plac, Grzędy, Klewianka, Kramkówka Duża, Kramkówka Mała, Krzecze, Łazy, Mierkienniki, Olszowa Droga, Osowiec, Osowiec-Twierdza, Owieczki, Piwowary, Płochowo, Smogorówka Dolistowska, Smogorówka Goniądzka, Szafranki, Układek, Uścianek, Wojtówstwo, Wólka Piaseczna, Wroceń
Gmina Jasionówka

Wsie

Brzozówka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniówka, Górnystok, Jasionóweczka, Jasionówka, Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krasne Małe, Krasne Stare, Krzywa, Kujbiedy, Łękobudy, Marylant, Milewskie, Pawelce, Słomianka, Zacisze
Gmina Jaświły

Wsie

Bagno, Bobrówka, Brzozowa, Dolistowo Nowe, Dolistowo Stare, Dzięciołowo, Gurbicze, Jadeszki, Jaświłki, Jaświły, Mikicin, Mociesze, Moniuszki, Radzie, Romejki, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Stare Dolistowo, Starowola, Stożnowo, Szaciły, Szpakowo, Zabiele
Gmina Knyszyn

Wsie

Chobotki, Czechowizna, Grądy, Guzy, Jaskra, Jeleń, Kalinówka Kościelna, Knyszyn-Zamek, Kropiwnica, Lewonie, Mierestki, Nowiny Kasjerskie, Nowiny-Zdroje, Ogrodniki, Poniklica, Wodziłówka, Wojtówce, Zofiówka
Gmina Krypno

Wsie

Bajki-Zalesie, Białobrzeskie, Dębina, Długołęka, Góra, Kruszyn, Krypno Kościelne, Krypno Wielkie, Kulesze-Chobotki, Morusy, Paryż, Peńskie, Rekle, Ruda, Warszawa, Zastocze, Zygmunty
Gmina Mońki

Wsie

Boguszewka, Boguszewo, Ciesze, Czekołdy, Dudki, Dudki-Kolonia, Dziękonie, Dzieżki, Ginie, Hornostaje, Hornostaje-Osada, Jaski, Kiślak, Koleśniki, Kołodzież, Konopczyn, Kosiorki, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Kulesze, Lewonie, Łupichy, Magnusze, Masie, Mejły, Moniuszeczki, Oliszki, Ołdaki, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sikory, Sobieski, Świerzbienie, Waśki, Wojszki, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Żodzie, Zyburty
Gmina Trzcianne

Wsie

Barwik, Boguszewo, Boguszki, Brzeziny, Budy, Chojnowo, Dobarz, Gać, Giełczyn, Gugny, Kleszcze, Kołodzieje, Korczak, Krynica, Laskowiec, Milewo, Mroczki, Niewiarowo, Nowa Wieś, Okrągłe, Pisanki, Stare Bajki, Stójka, Szorce, Trzcianne, Wilamówka, Wyszowate, Zajeziorne, Zajki, Zubole, Zucielec
  • Urząd Gminy
  • Widok na szkołę
  • Uroczystość Bożegoi Ciała, 2015 rok
  • Uroczystość Bożegoi Ciała przed II wojną
  • Uroczystości 3 maja
  • Kościół pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Zespół Szkół w Jaświłach
  • Swięto Niepodległości  w szkole w 2014 r.
  • Kościół pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa

Powiat moniecki położony jest w centralnej części województwa podlaskiego, u zbiegu Biebrzy i Narwi. W jego skład wchodzą trzy gminy miejsko-wiejskie oraz cztery gminy wiejskie. Powiat jest zamieszkiwany przez 42,2 tys. osób, co plasuje go na jedenastym miejscu w województwie pod względem liczby ludności (bez uwzględnienia miast na prawach powiatu). Powiat charakteryzuje się średnim wskaźnikiem zaludnienia w województwie (31 osób na km2 wobec 59 w województwie).
Biorąc pod uwagę jego powierzchnię wynoszącą 1382 km2, jest to siódmy co do wielkości powiat województwa, którego niespełna 60% powierzchni stanowią użytki rolne, a blisko 21% pokrywają lasy.
Na koniec 2009 r. w powiecie zarejestrowane były 2154 podmioty (o blisko 2% mniej niż w roku poprzednim). Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (nieco ponad 26%), budownictwo (powyżej 15%) oraz działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (ponad 9%). Przemysł powiatu reprezentuje zwłaszcza produkcja mebli oraz wyrobów z drewna. Od kilku lat powiat moniecki należy do grupy powiatów o średniej stopie bezrobocia rejestrowanego w województwie.
Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 78% osób korzysta z wodociągu, 38% – z kanalizacji.
Powiat moniecki stanowi obszar o wyjątkowych walorach ekologicznych i krajobrazowych. Ze wszystkich stron otaczają go cenne obiekty przyrodnicze, a mianowicie: od zachodu część powiatu obejmuje Biebrzański Park Narodowy, na wschodzie w granicach powiatu leżą obrzeża Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, natomiast krańce południowe stanowią fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Doliny Narwi” i stykają się z otuliną Narwiańskiego Parku Narodowego. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowią blisko 32% powierzchni powiatu.
Na terenie powiatu funkcjonuje 10 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, które dysponują 0,5 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z noclegów skorzystało 6,3 tys. osób, w tym 0,4 tys. turystów zagranicznych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Moniecki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki