wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Dzierzgowo

Wsie

Brzozowo-Czary, Brzozowo-Dąbrówka, Brzozowo-Łęg, Brzozowo-Maje, Brzozowo-Utraty, Choszczewka, Dobrogosty, Dzierzgówek, Dzierzgowo, Kamień, Kitki, Kolonia Choszczewka, Kostusin, Koziorowo, Krery, Kurki, Międzyleś, Nowe Brzozowo, Nowe Łączyno, Pęcherze, Pobodze, Rogale, Ruda, Rzęgnowo, Sosnówka, Stare Brzozowo, Stare Łączyno, Stegna, Szpaki, Szumsk, Szumsk-Sodowo, Tańsk-Chorąże, Tańsk-Grzymki, Tańsk-Kęsocha, Tańsk-Kiernozy, Tańsk-Przedbory, Umiotki, Wasiły, Wydrzywilk, Żaboklik, Zawady
Gmina Lipowiec Kościelny

Wsie

Borowe, Cegielnia Lewicka, Dobra Wola, Józefowo, Kęczewo, Krępa, Lewiczyn, Lipowiec Kościelny, Lipowiec Podborny, Ludwinowo, Łomia, Niegocin, Parcele Łomskie, Popielarze, Ruda, Rumoka, Słomka, Turza Mała, Turza Wielka, Wola Kęczewska, Zawady
Gmina Radzanów

Wsie

Adolfowo, Agnieszkowo, Bębnówko, Bębnowo, Bieżany, Bojanowo, Bońkowo Kościelne, Bońkowo Podleśne, Bońkowo-Kolonia, Budy-Brzeziny, Budy-Matusy, Cegielnia Ratowska, Drzazga, Górki, Gradzanowo Włościańskie, Gradzanowo Zbęskie, Józefowo, Kalasantowo, Kazimierzowo, Leśniczówka Ratowo, Luszewo, Marysinek, Pietrzykowo, Radzanów, Radzanówek, Ratowo, Teklin, Trzciniec, Wróblewo, Wróblewo-Budy, Wróblewo-Tartak, Wygoda, Zbrzeźnia, Zgliczyn Kościelny, Zgliczyn Witowy, Zgliczyn-Glinki, Zieluminek
Gmina Strzegowo

Wsie

Adamowo, Aleksandrowo, Augustowo, Baranek, Breginie, Budy Budzkie, Budy Dąbrowskie, Budy Giżyńskie, Budy Kowalewkowskie, Budy Mdzewskie, Budy Polskie, Budy Strzegowskie, Budy Sułkowskie, Budy Wolińskie, Budy-Zofijki, Chądzyny-Krusze, Chądzyny-Kuski, Cyganowo, Czarnocin, Czarnocinek, Dąbrowa, Dalnia, Drogiszka, Drogiszka-Tartak, Gatka, Giełczyn, Giełczynek, Giżyn, Giżynek, Grabienice Małe, Grabienice Wielkie, Huta Emilia, Ignacewo, Józefowo, Konotopa, Kontrewers, Kowalewko, Kozłowo, Kuskowo Kmiece, Kuskowo-Bzury, Kuskowo-Glinki, Leszczyna, Lisiny, Łazy, Łebki, Mączewo, Marianowo, Marysinek, Mdzewko, Mdzewo, Niedzbórz, Nowa Maryśka, Nowiny Giżyńskie, Nowopole, Parcele Radzimowice, Parówki, Pokrytki, Prusocin, Radzimowice, Rudowo, Rydzyn Szlachecki, Rydzyn Włościański, Smętne, Stara Maryśka, Staroguby, Strzegowo, Studzieniec, Sujki, Sułkowo Borowe, Sułkowo Polne, Syberia, Szachowo, Szymańczyki, Topolewszczyzna, Tuchowo, Unierzyż, Unikowo, Wola Kanigowska, Wygoda, Zabiele, Zalesie
Gmina Stupsk

Wsie

Biele, Bolewo, Brzeziny, Budy Bolewskie, Dąbek, Dąbek-Halinowo, Dąbek-Jankowo, Dunaj, Feliksowo, Gąsiorowizna, Jeże, Kałęcz, Konopki, Konopki-Janówek, Konopki-Piaski, Krajewo, Krośnice, Morawy, Olszewo-Bołąki, Olszewo-Borzymy, Olszewo-Chlebowo, Olszewo-Grzymki, Olszewo-Marcisze, Olszewo-Reszki, Olszewo-Tosie, Pieczyska, Pieńpole, Rosochy, Stare Wyszyny, Stefankowo, Strzałkowo, Strzałkowo-Dębiny, Strzałkowo-Ojców, Strzałkowo-Ostrów, Stupsk, Sułkowo-Baraki, Sułkowo-Kolonia, Trzpioły, Wola Szydłowska, Wola-Kolonia, Wyszyny Kościelne, Zdroje, Żmijewo Kościelne, Żmijewo-Bagienki, Żmijewo-Gaje, Żmijewo-Kuce, Żmijewo-Łabędy, Żmijewo-Nikły, Żmijewo-Podusie, Żmijewo-Ponki, Żmijewo-Szawły, Żmijewo-Trojany
Gmina Szreńsk

Wsie

Bielawy, Dąbrówka, Doziny, Grądek, Gryty, Kobuszyn, Kraśnik, Krzywki-Bośki, Krzywki-Piaski, Kunki, Liberadz, Ługi, Miączyn Duży, Miączyn Mały, Miłotki, Mostowo, Nowe Garkowo, Ostrów, Pączkowo, Proszkowo, Przychód, Rochnia, Sławkowo, Stare Garkowo, Stołowo, Szreńsk, Wola Proszkowska, Zarąbki, Zaręby, Złotowo, Złotowo-Koziczki, Złotowo-Parcele
Gmina Szydłowo

Wsie

Budy Garlińskie, Dębiny, Dębsk, Draby, Działy, Garlino, Garlino-Komunino, Garlino-Racibory, Giednia, Giednia-Kolonia, Kluszewo, Kluszewo-Szajec, Kluszewo-Zabrody, Korzybie, Kozły-Janowo, Krzywonoś, Marianowo, Michałowo, Młodynin, Młodynin Wielki, Nieradowo, Nosarzewo Borowe, Nosarzewo Polne, Nowa Sławogóra, Nowa Wieś, Nowe Niemyje, Nowe Nosarzewo, Nowe Piegłowo, Pawłowo, Piegłowo-Kolonia, Piegłowo-Wieś, Sławogóra-Kolonia, Stara Giednia, Stara Sławogóra, Stare Niemyje, Szydłówek, Szydłówek-Kolonia, Szydłowo, Trzcianka, Trzcianka-Kolonia, Tyszki-Bregendy, Wola Dębska, Zalesie
Gmina Wieczfnia Kościelna

Wsie

Bąki, Bonisław, Chmielewko, Chmielewo Małe, Chmielewo Wielkie, Długokąty, Grądzik, Grzebsk, Grzybowo, Grzybowo-Kapuśnik, Kobiałki, Kołakowo, Kuklin, Kulany, Kulany-Kolonie, Łęg, Marianowo, Michalinowo, Pachury, Pepłówek, Pepłowo, Pogorzel, Rukały, Turówek, Turowo, Uniszki Gumowskie, Uniszki Zawadzkie, Uniszki-Cegielnia, Wąsosze, Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Windyki, Żaki, Zakrzewo Wielkie, Zakrzewo-Froczki, Zakrzewo-Ranki, Załęże, Żulinek
Gmina Wiśniewo

Wsie

Bogurzyn, Bogurzynek, Głużek, Głużek-Kolonia, Halinowo, Korboniec, Kosiny Bartosowe, Kosiny Kapiczne, Kowalewo, Kowalewo-Borki, Michałowo, Modła, Nowa Otocznia, Podkrajewo, Stara Otocznia, Stare Kosiny, Wiśniewko, Wiśniewo, Wojnówka, Żarnówka, Żurominek


POWIAT MŁAWSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat mławski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 10 gmin o łącznej powierzchni 1182 km2 (3,3% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 1 miasto (Mława) i 255 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 72,7 tys., tj. 1,4% ludności województwa; w mieście mieszka 29,6 tys. osób (40,7%), a na obszarach wiejskich - 43,2 tys. (59,3%). W wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,3 tys. (o 1,7%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) zmniejszyła się o 14,3%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) zwiększyła się o 1,3%.
Powiat ma charakter rolniczo-przemysłowy; użytki rolne stanowią 74,5% powierzchni, grunty leśne - 20,3%, zurbanizowane i zabudowane - 3,4%, a pod wodami - 0,3%. Ponad 50% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 76,9% (gm. Strzegowo) do 94,7% (gm. Wiśniewo), a korzystających z kanalizacji - od 0,4% (gm. Wiśniewo) do 69,8% (miasto Mława); w 6 gminach mieszkańcy nie korzystali z kanalizacji. Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w Mławie (82,0%), a najmniej w gm. Wieczfnia Kościelna (1,2%); w 5 gminach mieszkańcy nie korzystali z sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 4779 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 657 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (33,5%), budownictwem (12,5%) oraz przetwórstwem przemysłowym (8,8%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 38% ogółu pracujących*, a w przemyśle i budownictwie oraz w usługach - po 31%. Stopa bezrobocia wynosiła 14,5% (w 2009 r.) i była wyższa o 5,5 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 736 zł i są niższe o 36 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 25 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski - 1168 zł, a ostatnie siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Mławski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki