wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Cieszków

Wsie

Antonin, Biadaszka, Brzezina, Cieszków, Dziadkowo, Góry, Grzebielin, Guzowice, Jankowa, Jawor, Konradówko, Kosice, Niezamyśl, Nowy Folwark, Pakosławsko, Pustków, Rakłowice, Sędraszyce, Siemianów, Słabocin, Słabocin-Gajówka, Strachnowo, Trzebicko, Trzebicko Dolne, Ujazd, Wężowice, Zabornia, Zagajniki, Zwierzyniec
Gmina Krośnice

Wsie

Brzostówko, Brzostowo, Bukowice, Bukowice-Tartak, Czarnogoździce, Czeszyce, Dąbrowa, Dziewiętlin, Dziewiętlin-Leśnictwo, Gajówka Łazy, Grabownica, Kolonia Bukowice, Kotlarka, Krośnice, Krośnicka Kuźnia, Krzyszków, Kuźnica Czeszycka, Lędzina, Lisów, Luboradów, Luszyce, Łazy Małe, Łazy Małe pod Kubrykiem, Łazy Wielkie, Pierstnica, Pierstnica Mała, Police, Poręba, Sławoszowa, Smolak, Stara Huta, Suliradzice, Suliradzice nad Stawami, Suliradzice-Gajówka, Świebodów, Wąbnice, Więcków, Wielgie Sycowskie, Wierzchowice, Wierzchowice-Cegielnia, Wolanka, Żeleźniki
Gmina Milicz

Wsie

Baranowice, Bartniki, Borzynowo, Bracław, Brzezina Sułowska, Chałupy, Czatkowice, Dębów, Duchowo, Dunkowa, Dyminy, Dzierzgów, Gądkowice, Gajdówka, Godnowa, Gogołowice, Gołkowo, Górale, Górka, Grabówka, Grabownica, Gradów, Gruszeczka, Henrykowice, Joachimówka, Karmin, Karminek, Kaszowo, Kaszowo pod Miliczem, Kąty, Kolęda, Kopice, Koruszka, Kozuby, Lasowice, Latkowa, Lelików, Lisów, Łąki, Łaziec, Marchwice, Miłochowice, Miłosławice, Młodzianów, Niesułowice, Nowe Grodzisko, Nowy Zamek, Olsza, Ostrowąsy, Piękocin, Piękocinek, Piotrkosice, Płonka, Pogórzyno, Pomorska, Poradów, Postolin, Potasznia, Potasznia pod Gądkowicami, Pracze, Ruda Milicka, Ruda Sułowska, Słączno, Sławoszowice, Smielice, Średzina, Stawczyk, Stawiec, Stawiec-Cegielnia, Stawno, Sulimierz, Sułów, Świętoszyn, Tomaszków, Tworzymirki, Tworzymirki Górne, Wałkowa, Węgrzynów, Wielgie Milickie, Wierzbina, Wierzchowice-Betoniarnia, Wilkowo, Wodników Górny, Wróbliniec, Wrocławice, Wrocławice-Majątek, Wszewilki, Wziąchowo Małe, Wziąchowo Wielkie, Zagaje, Zamek Myśliwski
  • Widok na wieś
  • WZdjęcie satelitarne
  • Sołectwo
  • Sędraszyce, zdjęcie satelitarne
  • Sędraszyce mapa topograficzna
  • Sędraszyce mapa rastrowa
  • Sędraszyce
  •  FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL sp. z o.o.


POWIAT MILICKI
(województwo dolnośląskie)


 

Powiat milicki położony jest w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, przy granicy z Wielkopolską. Zajmuje obszar 714,9 km2 (tj. 3,6% powierzchni województwa), a zamieszkuje go 37,0 tys. mieszkańców (tj. 1,3% ludności całego województwa). Powiat tworzą 2 gminy wiejskie i 1 miejsko-wiejska. Na jego terenie znajduje się 91 sołectw i 135 miejscowości, w tym 1 miasto i 134 miejscowości wiejskie. Wskaźnik zamieszkania na terenach wiejskich wynosi 67,9% ogółu mieszkańców powiatu (dla województwa dolnośląskiego wynosi 29,7%) i wyraźnie wskazuje na wiejski charakter powiatowej jednostki osiedleńczej. Współczynnik gęstości zaludnienia kształtuje się na poziomie 52 osób na km2.
W 2009 r. powiat charakteryzuje się dodatnim wskaźnikiem przyrostu naturalnego (2,9) i ujemnym wskaźnikiem salda migracji (minus 0,7). Ludność powiatu w wieku przedprodukcyjnym stanowi 21,3% ogółu ludności, produkcyjnym – 64,3%, a poprodukcyjnym – 14,4%. Na 100 mężczyzn przypadają 102 kobiety i jest to najniższa wartość współczynnika feminizacji wśród wszystkich powiatów województwa.
Największym miastem powiatu jest Milicz, gdzie znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego. Na krajobraz w przeważającej części składają się zróżnicowane kompleksy leśne i stawowe. Stawy milickie tworzą jeden z największych w Europie kompleksów sztucznych stawów hodowlanych i są najcenniejszym obszarem ornitologicznym w środkowej Europie. Zdecydowana większość terenu tego powiatu leży w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Lasy stanowią 40,4% ogólnej powierzchni, a obszary prawnie chronione  – 67,8%. Użytki rolne na terenie powiatu zajmują 52,3% powierzchni, w tym grunty orne – 32,1%, a łąki i pastwiska – 11,7%.
W końcu grudnia 2009 r. na terenie powiatu milickiego zarejestrowanych było 3017 podmiotów gospodarczych. W sektorze prywatnym funkcjonowało 2889 podmiotów (95,8% ogólnej liczby), dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (2316). Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (32,1%), budownictwo (12,8%) i przetwórstwo przemysłowe (8,6%). W strukturze powiatu znaczącą rolę odgrywa działalność przemysłowa i budowlana. W sektorze tym pracuje 45,5% ogółu pracujących w powiecie. Stopa bezrobocia w dniu 31 XII 2009 roku wynosiła 17,1%.
Preferowanym kierunkiem inwestycyjnym w powiecie jest profil związany z turystyką. Na terenie powiatu milickiego funkcjonuje 13 obiektów zbiorowego zakwaterowania, dysponujących 1734 miejscami noclegowymi. Ogółem w 2009 r. udzielono 44,6 tys. noclegów, z czego blisko 3,0 tys. turystom zagranicznym. Z instalacji wodociągowej korzysta 86,7% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 42,7%, a z sieci gazowej – 39,2%.
(GUS)

 

GUS Powiat Milicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »