wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

śląskie / mikołowski (Czytaj więcej)
 • Urząd Gminy i stadion
 • Pałac w Ornontowicach
 • Posąg Chrystusa Króla
 • Ambona kościelna
 • Wnętrze kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Ornontowicach
 • Wnętrze kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Ornontowicach
 • Ornontowicki pejzarz
 • Kościół pw. Świętego Michała Archanioła w Ornontowicach
 • Kościół pw. Świętego Michała Archanioła w Ornontowicach
 • Kaplica
 • Wnętrze kościoła
 • Wnętrze kościoła
 • Wnętrze kościoła
 • Kapliczka
 • Kapliczka
 • Figura Trójcy świętej
 • Centrum Gostyni
 • Pomnik żołnierzy września
 • Pomnik żołnierzy września
 • Mogiła żołnierzy września
 • Schron bojowy „Sowiniec”
 • Kościół pw.św. Apostołów Piotra i Pawła
 • Koncert w kościele p.w Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Wnętrze kościoła

Herb

POWIAT MIKOŁOWSKI
(województwo śląskie)

   Powiat mikołowski położony jest w centralnej części województwa śląskiego. Zajmuje powierzchnię 233,0 km2. Obejmuje 3 gminy miejskie: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze oraz 2 wiejskie: Ornontowice i Wyry. Powiat bezpośrednio sąsiaduje z 4 miastami na prawach powiatu: Katowice, Ruda Śląska, Tychy i Żory. Przebiegają przez jego obszar ważne trasy komunikacyjne z Katowic do Wisły i Cieszyna oraz z Tychów do Gliwic.
   W powiecie mieszkało 92,7 tys. osób i od kilku lat notuje się niewielki wzrost liczby ludności. Najliczniejszą grupę wśród mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym – 65,3%. Drugą pod względem liczności była populacja osób w wieku przedprodukcyjnym – 18,9%. W końcu 2009 r. w przetwórstwie przemysłowym pracowało ponad 26% ogółu pracujących, natomiast w górnictwie prawie 18%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,0%. W 2009 r. oddano do użytkowania 400 mieszkań, z tego 370 w budownictwie indywidualnym oraz 30 w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem. Wydano 310 pozwoleń na budowę mieszkań oraz rozpoczęto budowę 290 mieszkań.
   Pod względem ilości emitowanych zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska powiat mikołowski zajmuje jedno z najwyższych miejsc w województwie. Lesistość wynosi 35,4%. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione zajmowały 3085,2 ha. Na terenie powiatu znajdowało się 68 pomników przyrody.
(GUS)

 

GUS
Powiat Mikołowski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki