wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / międzychodzki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Chrzypsko Wielkie

Wsie

Białcz, Białokosz, Białokoszek, Białokoszyce, Charcice, Chrzypsko Małe, Chrzypsko Wielkie, Gnuszyn, Łężce, Łężeczki, Mylin, Orle Wielkie, Orle-Młyn, Pólko, Ryżyn, Śródka, Strzyżmin, Wymysłowo
Gmina Kwilcz

Wsie

Augustowo, Chorzewo, Chudobczyce, Dąbrowa, Daleszynek, Józefowo, Karolewice, Kopanina, Kozubówka, Kubowo, Kurnatowice, Kwilcz, Leśnik, Lubosz, Mechnacz, Miłostowo, Mościejewo, Nadolnik-Młyn, Nagórnik-Młyn, Niemierzewo, Nowa Dąbrowa, Nowy Młyn, Orzeszkowo, Pólko, Prusim, Rozbitek, Średnik-Młyn, Stara Dąbrowa, Stary Młyn, Upartowo, Urbanówko, Wituchowo, Zawada
Gmina Międzychód

Wsie

Aleksandrowo, Bielsko, Brzezie Łąki, Dąbrówka, Dormowo, Drzewce, Drzewce-Leśniczówka, Dzięcielin, Głażewo, Gorzycko, Gorzyń, Gralewo, Jenatowo, Kaliska, Kamień, Kamionna, Kamionna-Folwark, Kaplin, Kolno, Kolno-Młyn, Krzyżkówko, Leśniczówka Lewice, Lewice, Łowyń, Mierzyn, Mierzynek, Miłostówko, Mnichy, Mniszki, Mokrzec, Muchocin, Muchocinek, Papiernia, Piłka, Polanka, Popowo, Puszcza, Radgoszcz, Radusz, Skrzydlewo, Sowia Góra, Sterki, Trzeszczak, Tuczępy, Turze Rogi, Wielki Młyn, Wielowieś, Wiktorowo, Zamyślin, Zatom Nowy, Zatom Stary, Zielona Chojna, Żmijowiec, Zwierzyniec
Gmina Sieraków

Wsie

Błoto, Borowy Młyn, Bucharzewo, Bukowiec, Cegliniec, Chalin, Chorzępowo, Czapliniec, Dębowiec, Góra, Gospódka, Grobia, Izdebno, Jabłonowo, Jaroszewo, Jeleniec, Jeziorno, Kaczlin, Kłosowice, Kobylarnia, Kukułka, Lesionki, Lichwin, Lutom, Lutomek, Ławica, Marianowo, Pławiska, Popowo, Przemyśl, Sośnia, Sprzeczno, Śrem, Tuchola

Herb

POWIAT MIĘDZYCHODZKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat międzychodzki leży w zachodniej części województwa wielkopolskiego, na granicy z województwem lubuskim. Zajmuje obszar 736 km2 i administracyjnie obejmuje 2 gminy miejsko-wiejskie (Międzychód i Sieraków) oraz 2 gminy wiejskie (Chrzypsko Wielkie i Kwilcz). Wszystkie gminy łącznie są podzielone na 70 sołectw. Powiat międzychodzki zamieszkuje 36,6 tys. osób osiedlonych w 2 miastach i 117 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 50 mieszkańców. Najgęściej zaludniona jest stolica powiatu – miasto Międzychód (1564 osoby/km2), natomiast najmniejsze zaludnienie charakteryzuje obszar wiejski gminy Sieraków (14 osób/km2). We wszystkich gminach powiatu międzychodzkiego liczebnie przeważają kobiety, jedynie w gminie Kwilcz zachowana jest równowaga płci. W powiecie ogółem na 100 mężczyzn przypadają przeciętnie 103 kobiety. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65% ogólnej liczby mieszkańców powiatu, a współczynnik obciążenia demograficznego kształtuje się na takim samym poziomie jak w województwie (54 osoby w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym).
Przez powiat międzychodzki przepływa Warta. Obszar położony na północ od rzeki zajmuje Puszcza Notecka. Lasy stanowią 44,5% powierzchni powiatu, a w gminach Międzychód i Sieraków wskaźnik lesistości przekracza 50%. Tereny powiatu międzychodzkiego – określane jako „Kraina 100 jezior” – należą do największych atrakcji turystycznych Wielkopolski. W mocno pofałdowanym, polodowcowym krajobrazie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego znajdują się jeziora o dużej powierzchni (ponad 300 ha) i znacznej głębokości (do 45 m). Ich charakterystyczną cechą są czyste wody pełne ryb. Bogactwo natury i piękno krajobrazu w powiecie międzychodzkim są objęte szczególną ochroną. Duży obszar zajmuje Sierakowski Park Krajobrazowy, a głęboko wyrzeźbiona dolina rzeczki Kamionki wchodzi w skład Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Rozwój turystyki na terenie powiatu wspomaga profesjonalna baza turystyczna oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne.
Według rejestru REGON, w końcu 2009 r. na terenie powiatu międzychodzkiego działalność gospodarczą prowadziły 3264 podmioty gospodarki narodowej (bez indywidualnych gospodarstw rolnych), wśród których przeważały jednostki związane z handlem, obsługą nieruchomości i firm oraz budownictwem. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w końcu 2009 r. w powiecie międzychodzkim pracowało 7228 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 197, tj. o 46 osób niższy od zanotowanego w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie, według stanu w końcu 2009 r., wyniosła 1285 osób, a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 9,2% i była zbliżona do średniej wojewódzkiej i niższa od wskaźnika krajowego.
(GUS)

 

GUS
Powiat Międzychodzki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej