wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

małopolskie / miechowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Charsznica

Wsie

Augustynów, Bógdołek, Brzeziny, Brzeżki, Charsznica, Chodów, Chodów-Przystanek, Chodowiec, Ciołkowiec, Ciszowice, Dąbrowiec, Dąbrówka, Dziadówki, Działki, Gacki, Gajówka, Góry, Jelcza, Kolonia, Kopanina, Księża Kolonia, Ludwinów, Marcinkowice, Marianów, Mazurówka, Miechów-Charsznica, Olszyny, Parcela, Perzówka, Pod Chliną, Podbógdale, Podkościele, Podlesice, Pogwizdów, Przysłonki, Ścięgna, Serwity, Sołtyśnica, Stara Wieś, Sucha, Suśna, Suśnia, Swojczany, Szarkowiec, Szarkówka, Tczyca, Tczyca Duchowna, Tczyca Pańska, Tczyca Włościańska, Uniejów-Kolonia, Uniejów-Parcela, Uniejów-Rędziny, Wierzbie, Witowice, Witówka, Wodynówki, Wygoda, Zakopane, Zaszosie, Zatorze, Zawodzie, Zdarcica
Gmina Gołcza

Wsie

Adamowice, Barani Dół, Bocieniec, Buk, Chobędza, Cieplice, Czaple Małe, Czaple Wielkie, Dąbrówka, Domiarki, Dziadówki, Ewelinów, Folwark, Gołcza, Góry, Gruszawa, Kamienica, Kamieniec, Kamyk, Kocia Góra, Kolonia, Kondej, Koński Dół, Kopanina, Korea, Krępa, Kruchy, Laski Dworskie, Łąka, Maków, Mostek, Obarka, Ogrodzieniec, Podbucze, Podbudzynie, Podgaje, Podgruszawie, Podkrępie, Podlesie, Podworze, Podzawadzie, Prusy, Przybysławice, Psiarków, Rędziny, Rzeżuski Koniec, Rzeżuśnia, Studniewice, Szreniawa, Trzebienice, Ulina Mała, Ulina Wielka, Wesółka, Wielkanoc, Wielkanocki Koniec, Wiktorka, Winnica, Wygoda, Wysocice, Wysyłek, Zabiedrze, Żarnowica, Zawadka
Gmina Kozłów

Wsie

Bogdanów, Bogdanów-Kolonia, Bryzdzyn, Brzozowiec, Chrapy, Druga Kolonia za Górą, Florentynów, Góry, Kamionka, Karczowice, Kępie, Kolonia Podleśna, Kolonia Podworska, Koryczany, Kozinki, Kozłów, Marcinowice, Miechówka, Narta, Nawsie, Nowy Bryzdzyn, Piaski, Piekło, Pierwsza Kolonia za Górą, Pod Lasem, Podlesie, Podleśna, Podmstyczów, Przybysławice, Przysieka, Rogów, Rzędówka, Srogowie, Stara Wieś, Stary Bryzdzyn, Staszyn, Wierzbica, Wiśniówka, Wolica, Za Górą, Za Stacją, Żabieniec, Zagonie, Zagumnie, Zarzecze
Gmina Książ Wielki

Wsie

Adama, Antolka, Boczkowice, Brzeziny, Charścina, Cisia Wola, Cisie, Cisie-Gajówka, Częstoszowice, Diabli Dół, Doły, Duża Strona, Gaik, Giebułtów, Głogowiany-Stara Wieś, Głogowiany-Wrzosy, Janowiczki, Jaworzec, Józefów, Kamieniec, Kolonia, Kolonie, Konaszówka, Kozia Ulica, Kozłówka, Kresy, Krzeszówka, Książ Mały, Książ Mały-Kolonia, Książ Wielki, Kustodia, Letnoga, Lisiny, Łazy, Mała Strona, Małoszów, Mały Gaj, Mianocice, Mirów-Zamek, Moczydło, Nowa Wieś, Opacz, Paulinów, Podbrzezie, Podkale, Podlesie, Podwale, Podworskie, Pokusa, Poręba, Praga, Rzędowice, Spławy, Stara Wieś, Sztuka, Tochołów, Trąby, Trzonów, Trzonówek, Trzonówek-Kamionki, Trzonówek-Podsośnina, Wały, Wały Dolne, Wielka Wieś, Wielki Dwór, Wilkus, Wysiołek, Zagórze, Zaryszyn, Zarzecze, Zygmuntów
Gmina Miechów

Wsie

Biskupice, Brzuchania, Brzuchańskie Dziadówki, Brzuchańskie Góry, Bukowska Wola, Celiny Pojałowskie, Celiny Przesławickie, Długa Wieś, Doły, Dziadówki, Dziadówki Celińskie, Dziadówki Szczepanowskie, Dziewięcioły, Falniów, Falniów-Wysiołek, Gałeczki, Glinica, Goleźnia, Górka Moniakowska, Góry, Helenów-Januszyn, Jaksice, Kalenice, Kalina Mała, Kalina-Lisiniec, Kalina-Rędziny, Kamieńczyce, Kamieniec, Kolonia, Koło Szosy, Komorów, Komorowska Góra, Kopanina, Koralówki, Kozie Główki, Kozłówka, Kresy, Krzyżówka, Laskowiec, Lgota, Ligota, Lisiny, Łany, Miechowice, Nasiechowice, Ogiernia, Parcel, Parcela, Parcelacja, Parkoszowice, Piekło, Piotrowice, Podbukowiec, Podgórze, Podleśna Wola, Podleśna Wola Górna, Podlipie, Podpojałowskie, Pojałowice, Poradów, Prochownia, Przesławice, Przy Szosie, Pstroszyce Drugie, Pstroszyce Pierwsze, Rozpierzchów, Rządowa Strona, Rzeczyska, Ściegna, Sławice Duchowne, Sławice Szlacheckie, Sołtysi Koniec, Stare Lisiny, Strzeżów Drugi, Strzeżów Pierwszy, Szczepanowice, Szlachecka Strona, W Dołach, Widnica, Wielka Droga, Wielki Dół, Wymysłów, Zadole, Zagaje, Zagaje Pojałowskie, Zagaje Zarogowskie, Zagawańcze, Zagorzyce, Zapiecki, Zapustka, Zarogów, Zawodzie, Zielone Dołki, Siedliska
Gmina Racławice

Wsie

Biały Dół, Błonie, Dąbie, Dale, Dołki, Dosłońce, Dziemierzyce, Głupczów, Górka Kościejowska, Górki, Góry Miechowskie, Gościniec, Helenówka, Igóra-Bidziny, Janowiczki, Jeziorko, Kałuża, Kliny Dalskie, Klonów, Kościejów, Laski Dolne, Laski Górne, Marchocice, Miroszów, Nowiny, Nowiny Mirowskie, Nowopole, Opaty, Parcelacja, Pod Lisinami, Podemłynie, Półanki, Przysłońce, Racławice, Skrzypie, Smolny Dół, Stara Wieś, Tartak, Walusin, Wysiołek, Żabieniec, Zagościńcze, Zagumnie, Zakościele, Zakupniki
Gmina Słaboszów

Wsie

Biała Góra, Boleszówka, Burzyniec, Buszków, Cyprianów, Dziaduszyce, Gluzy, Góry Raszowskie, Grzymałów, Ilkowice, Janowice, Jazdowice, Kalina Wielka, Kalina Zarzeczna, Kalina-Wysiołek, Kamieniec, Kolonia, Kolonia Maćkarnia, Kropidło, Kropidło Nowe, Maciejów, Młynarka, Mokradle, Nieszków, Nowy Maciejów, Parcelanty, Piaseczna, Pieczeniegi, Płużki, Przymiarki, Raszówek, Rędziny Zbigalskie, Rędziny-Borek, Rzemiędzice, Śladów, Słaboszów, Słupów, Stara Wieś, Święcice, Święcice Małe, Toporów, Włodzimierka, Wymysłów, Zadworze, Zagorzany, Zbigały
 • Widok z Widnicy na Babią Górę
 • Widok z Widnicy na Babią Górę
 • Wdok Miechowa i Tatr z Widnicy
 • Wdok Miechowa z Widnicy
 • Widnica, zdjęcie satelitarne
 • Wdok Miechowa i Tatr z Widnicy
 • Panorama wsi
 • Powódź w 2013 r.
 • Powódź w 2013 r.
 • Powódź w 2013 r.
 • upamiętniająca bpa Tadeusza Szwagrzyka
 • Obraz NMP w ołtarzu głównym
 • Wnętrze kościoła
 • Wnętrze kościoła
 • Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marji Panny
 • Dzwonnica przykościelna
 • Plebania
 • Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marji Panny
 • Widok na kościół
 • Powódź w 2013 r.
 • Miechowska Bazylika widziana z Widnicy
 • Widok na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską z Widnicy
 • Widok na Tunel i Białą Górę z Widnicy
 • Masyw Babiej Góry widziany z Widnicy


POWIAT MIECHOWSKI
(województwo małopolskie)


Powiat miechowski o powierzchni 676 km2, w którym mieszka blisko 50,1 tys. osób, obejmuje łącznie 7 gmin. W jego skład wchodzi 6 gmin wiejskich oraz 1 gmina miejsko-wiejska. Powiat miechowski znajduje się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Chyżne oraz drogi wojewódzkiej 783 Olkusz – Skalbmierz, co umożliwia transport kołowy we wszystkich kierunkach. Sieć dróg o powierzchni twardej w powiecie wynosi 64,5 km na 100 km2 (3 miejsce w województwie).
Jest to typowo rolniczy powiat, w którym 76% stanowi powierzchnia użytków rolnych. Na 1 km2 powierzchni przypadają 74 osoby i jest to najniższa wartość w województwie. W 2008 r. 66% pracujących w powiecie miechowskim zatrudnionych było w rolnictwie, 27% w usługach. Najmniej osób przypadało na sektor przemysłu – tylko 7% ogółu pracujących. Z tego też powodu powiat miechowski zajął 22 pozycję w województwie pod względem produkcji sprzedanej przemysłu (1 190 zł). Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności – wyniosła 810 i plasowała powiat na 10 miejscu.
Powiat miechowski cechuje dodatnie saldo migracji (0,28) – 13 miejsce w województwie. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 10 tys. mieszkańców była najniższa wśród wszystkich powiatów i wynosiła 8,2. Jednak przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę wynosiła 26,8 m2 i była jedną z wyższych w województwie (5 miejsce). Stopa bezrobocia rejestrowanego na obszarze powiatu miechowskiego była jedną z najniższych w województwie – wynosiła 8,5% (2 miejsce) i wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 1,9 punktu procentowego. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej stanowiła 25% (19 miejsce) ogółu ludności, z sieci gazowej – 2,8%, co jest najsłabszym wynikiem w skali województwa. Na terenie powiatu znajduje się 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów wyniosła 2 221– niższą wartość odnotowano tylko w powiecie dąbrowskim (997).
(GUS)

 

GUS
Powiat Miechowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »