wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

pomorskie / malborski (Czytaj więcej)
 • Cela bł. Doroty na zamku w Kwidzynie
 • Matowy z lotu ptaka
 • Matowy z lotu ptaka
 • Wisła pod Mątowami
 • Wjazd do wsi
 • Obra Chrystusa w kościele
 • Konfesjonał
 • Dom pielgrzyma
 • Ambona w kościele
 • Chrzcielnica w kościele
 • Kościół pw. św. Piotra i Pawła
 • Wnętrze kościoła pw. św. Piotra i Pawła
 • Wnętrze kościoła pw. św. Piotra i Pawła
 • Obraz z kościoła pw. św. Piotra i Pawła
 • Kościół pw. św. Piotra i Pawła
 • Dom pielgrzyma
 • Murowany budynek nr 15 (2012)
 • Dom podcieniowy
 • Park (2012)
 • Park (2012)
 • Dzwony wewnątrz dzwonnicy (2012)
 • Drewniana dzwonnica (2012)
 • Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (2012
 • Mątowy, dom pielgrzyma przed remontem

Herb

POWIAT MALBORSKI
(województwo pomorskie)


Powiat malborski położony jest w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Obejmuje on łącznie 6 gmin.
Powiat zamieszkują 62842 osoby, co na obszarze równym 494 km2 wskazuje na średnią gęstość zaludnienia wśród powiatów województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w powiecie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 124 osoby) oraz napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 66 osób, co wyróżnia powiat na tle innych w województwie, lokując go na 5 pozycji).
W 2009 r. w powiecie malborskim oddano do użytkowania 151 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 330 mieszkań. Większość powiatu posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 95,9% ogółu ludności powiatu, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio                    – 72,9%.
Powiat ma charakter turystyczno-rolniczy, a na jego terenie zarejestrowane są 5974 podmioty gospodarcze, co w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatu daje 951 podmiotów. Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 10293 osoby.
W 2009 r. na wydatki budżetu powiatu pozyskano 7727,0 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu powiatu wyniosły 12,9 mln zł i w całości zostały przeznaczone na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (29,1% ogółu wydatków budżetu powiatu). W powiecie funkcjonuje 18 szkół podstawowych i 16 gimnazjów, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 4037 i 2509 uczniów.
Krajobraz Żuław Wiślanych, Pojezierza Iławskiego, rzeki Nogat oraz rezerwaty przyrody na trasie turystycznej „Szlak Powiśle” to dodatkowe walory turystyczne powiatu. Ponadto, w granicach powiatu znajduje się 78 pomników przyrody, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 8,3% jego powierzchni. Liczne zabytki, w tym malborski Zamek Krzyżacki z XIII w. – wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO i imprezy kulturalno-sportowe przyciągają do powiatu tysiące turystów z kraju i z zagranicy. Na terenie powiatu znajduje się 13 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 88185 noclegów, z których skorzystało 35696 osób, w tym 8229 turystów zagranicznych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Malborski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki