wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Czerwonka

Wsie

Adamowo, Budzyno, Budzyno-Bolki, Budzyno-Lipniki, Cieciórki Szlacheckie, Cieciórki Włościańskie, Ciemniewo, Czerwonka Szlachecka, Czerwonka Włościańska, Dąbrówka, Guty Duże, Guty Małe, Jankowo, Janopole, Kałęczyn, Krzyżewo-Jurki, Krzyżewo-Marki, Lipniki, Mariampole, Nowe Zacisze, Perzanowo, Ponikiew Wielka, Sewerynowo, Soje, Tłuszcz, Ulaski, Wąski Las
Gmina Karniewo

Wsie

Baraniec, Byszewo, Byszewo-Wygoda, Chełchy Dzierskie, Chełchy Iłowe, Chełchy Kmiece, Chełchy-Chabdzyno, Chełchy-Jakusy, Chełchy-Klimki, Chrzanowo-Bronisze, Czarnostów, Czarnostów-Polesie, Gościejewo, Karniewo, Konarzewo-Bolesty, Krzemień, Leśniewo, Łukowo, Malechy, Milewo-Malonki, Milewo-Wypychy, Nowe Zaręby, Obiecanowo, Ośnica, Rafały, Romanowo, Rutki, Słoniawy, Szlasy-Złotki, Szwelice, Tłucznice, Wólka Łukowska, Wronowo, Wygoda-Gajówka, Żabin Karniewski, Żabin Łukowski, Zakrzewo, Zalesie, Zaręby, Zelki Dąbrowe
Gmina Krasnosielc

Wsie

Amelin, Bagienice Szlacheckie, Bagienice Włościańskie, Bagienice-Folwark, Bagienice-Pagórki, Biernaty, Budy Prywatne, Chłopia Łąka, Drążdżewo, Drążdżewo Małe, Drążdżewo-Kujawy, Elżbiecin, Grabowo, Grabowo-Nowosiedliny, Grądy, Jasieniec, Kalinowo, Karłowo, Karolewo, Klin, Krasnosielc, Krasnosielc Leśny, Łazy, Niesułowo-Huta, Niesułowo-Wieś, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Pach, Papierny Borek, Perzanki-Borek, Pieczyska, Pieczyska Dolne, Pieczyska Górne, Pienice, Przyłaje, Przytuły, Raki, Róg, Ruzieck, Sławki, Suche, Sulicha, Wola Włościańska, Wola-Józefowo, Wólka Drążdżewska, Wólka Rakowska, Wykno, Wymysły, Załogi, Zwierzyniec
Gmina Młynarze

Wsie

Długołęka Wielka, Długołęka-Koski, Gierwaty, Głażewo-Cholewy, Głażewo-Święszki, Kołaki, Młynarze, Modzele, Ochenki, Ogony, Rupin, Sadykierz, Sieluń, Strzemieczne-Hieronimy, Strzemieczne-Oleksy, Strzemieczne-Wiosny, Wysiekiery, Załęże-Ponikiewka
Gmina Płoniawy-Bramura

Wsie

Bobino Wielkie, Bobino-Grzybki, Bogdalec, Chodkowo Wielkie, Chodkowo-Biernaty, Chodkowo-Kuchny, Chodkowo-Załogi, Choszczewka, Dłutkowo, Gołoniwy, Jaciążek, Jaciążek-Kolonia, Kalinowiec, Kobylin, Kobylinek, Krasiniec, Krzyżewo Borowe, Krzyżewo Nadrzeczne, Łęgi, Młodzianowo, Nowa Zblicha, Nowe Płoniawy, Nowy Podoś, Obłudzin, Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Kolonia, Popielarka, Prace, Retka, Rogowo, Stara Zblicha, Stare Zacisze, Stary Podoś, Suche, Szczuki, Szlasy Bure, Szlasy-Łozino, Węgrzynówek, Węgrzynowo, Zawady Dworskie, Zawady-Huta
Gmina Różan

Wsie

Chełsty, Chrzczonki, Dąbrówka, Dyszobaba, Dzbądz, Kaszewiec, Miłony, Mroczki-Rębiszewo, Paulinowo, Podborze, Prycanowo, Szygi, Załęże Wielkie, Załęże-Eliasze, Załęże-Gartki, Załęże-Sędzięta, Załuzie, Zawady-Ponikiew
Gmina Rzewnie

Wsie

Bełdyki, Bindużka, Boruty, Brzóze Duże, Brzóze Małe, Chrzanowo, Chrzczony, Czerniawy, Dąbrówka, Drozdowo, Gardziołki, Gosie, Grabnik, Grudunki, Kadzielnica, Leleki, Lipiny, Łachy Borowe, Łachy Włościańskie, Łaś, Łasiewity, Małki, Mroczki-Kawki, Mrozy, Napiórki Butne, Napiórki Ciężkie, Nowe Drozdowo, Nowe Łachy, Nowy Sielc, Olszewnica, Orłowo, Pruszki, Rzewnie, Sitno, Słojki, Stary Sielc, Święta Rozalia
Gmina Sypniewo

Wsie

Batogowo, Biedrzyce-Koziegłowy, Biedrzyce-Stara Wieś, Boruty, Chełchy, Chojnowo, Dylewo, Gąsewo Poduchowne, Glącka, Glinki-Rafały, Gutowo, Jarzyły, Majki-Tykiewki, Mamino, Nowe Gąsewo, Nowy Szczeglin, Olki, Poświętne, Rawy, Różanica, Rzechówek, Rzechowo Wielkie, Rzechowo-Gać, Sławkowo, Stare Glinki, Strzemieczne-Sędki, Sypniewo, Szczeglin Poduchowny, Zalesie, Zamość, Ziemaki
Gmina Szelków

Wsie

Bazar, Chrzanowo, Chyliny, Chyliny Leśne, Chyliny Nadrzeczne, Ciepielewo, Daniłowo, Dzierżanowo, Głódki, Grzanka, Kaptury, Laski, Magnuszew, Magnuszew Duży, Magnuszew Mały, Makowica, Marki, Nowy Strachocin, Nowy Szelków, Orzyc, Orzyc-Kolonia, Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Przeradowo, Rostki, Smrock-Dwór, Smrock-Kolonia, Stary Strachocin, Stary Szelków, Wygoda, Zakliczewo
 • Dworek Żorawskich, stan obecny
 • Dworek Żorawskich w okresie międzywojennym
 • Okolice Szczuk
 • Szczuki, widok na dawną cukrownię Krasiniec
 • Szczuki
 • Szczuki, widok na dawną cukrownię Krasiniec
 • Szczuki, widok na dawną cukrownię Krasiniec
 • Szczuki i Szlasy Bure
 • Uroczystość odsłonięcia pomnika, 10.08.2014 r
 • Uroczystość odsłonięcia pomnika, 10.08.2014 r
 • Uroczystość odsłonięcia pomnika, 10.08.2014 r
 • Uroczystość odsłonięcia pomnika 10.08.2014 r
 • Kościół pw. św. Małgorzaty
 • Zdjęcie satelitarne wsi
 • Zdjęcie satelitarne wsi
 • Hala sportowa
 • Szkoła


POWIAT MAKOWSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat makowski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 10 gmin o łącznej powierzchni 1065 km2 (3,0% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzą 2 miasta (Maków Mazowiecki, Różan) i 264 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 46,1 tys., tj. 0,9% ludności województwa; w mieście mieszka 12,5 tys. osób (27,0%), a na obszarach wiejskich - 33,6 tys. (73,0%). W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,6 tys. (o 3,4%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) - zmniejszyła się o 13,7%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) - o 5,7%.
Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 70,3% powierzchni, grunty leśne - 25,4%, zurbanizowane i zabudowane - 2,7%, a pod wodami - 0,8%. Niewielka część powierzchni (1,0% w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 19,0% (gm. Młynarze) do 95,7% (miasto Maków Mazowiecki), a korzystających z kanalizacji - od 0,2% (gm. Karniewo) do 88,3% (miasto Maków Mazowiecki); w 5 gminach mieszkańcy nie korzystali z kanalizacji. W żadnej gminie powiatu nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 3421 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 743 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (29,6%), budownictwem (13,7%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (9,6%) oraz przetwórstwem przemysłowym (9,0%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 64% ogółu pracujących*, w usługach - 28%, a w przemyśle i budownictwie - 8%. Stopa bezrobocia wynosiła 20,6% (w 2009 r.) i była wyższa o 11,6 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 914 zł i są wyższe o 143 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 7 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski - 1168 zł, a ostatnie siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Makowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki