wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podlaskie / augustowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Augustów

Wsie

Białobrzegi, Biernatki, Bór, Borowa Droga, Borsuki, Chomontowo, Czarnucha, Czarny Bród, Czerkiesy, Gabowe Grądy, Gliniski, Góry, Grabowo, Grabowo-Kolonie, Jabłońskie, Janówka, Jezierska Droga, Jeziorki, Kolnica, Kolonia Pruszczańska, Komaszówka, Mazurki, Mikołajówek, Naddawki, Netta Druga, Netta Pierwsza, Netta-Folwark, Nowe Jeziorki, Nowy Dworek, Obuchowizna, Osowy Grąd, Pod Kanał, Pod Szosę, Podborowa, Podlas, Podwejsowizna, Podzielona, Polki, Ponizie, Posielanie, Promiski, Prosta Droga, Pruska Mała, Pruska Wielka, Rezowa Droga, Rutki Nowe, Rutki Stare, Rzepiski, Stara Wieś, Stuczanka, Świderek, Topiłówka, Turówka, Turowska Droga, Twardy Róg, Uścianki, Żarnowo Drugie, Żarnowo Pierwsze, Żarnowo Trzecie, Zielone
Gmina Bargłów Kościelny

Wsie

Bargłów Dworny, Bargłów Kościelny, Bargłówka, Barszcze, Brzozówka, Bułkowizna, Chapowo, Dreństwo, Dwór, Górskie, Judziki, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Karpa, Kolonia Stare Tajno, Kolonia Wólka Karwowska, Kolonie Dręstwo, Kolonie Północne, Kolonie Południowe, Kolonie Reszki, Komorniki, Kresy, Kroszewo, Kroszówka, Kukowo, Lipówka, Lipowo, Łabętnik, Mamarta, Młynek, Nowiny Bargłowskie, Nowiny Stare, Piekutowo, Pieńki, Pod Bargłowem, Pod Lasem, Pomiany, Popowo, Pruska, Puszczałowizna, Rafałówki, Reszki, Rozalin, Rumiejki, Solistówka, Sosnowo, Tajenko, Tajno Łanowe, Tajno Podjeziorne, Tajno Stare, Tobyłka, Wólka Karwowska, Żrobki
Gmina Lipsk

Wsie

Bartniki, Dolinczany, Dulkowszczyzna, Jaczniki, Jałowo, Jasionowo, Kolonie Lipsk, Kopczany, Krasne, Kurianka, Lichosielce, Lipsk Murowany, Lipszczany, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Nowy Lipsk, Nowy Rogożyn, Ostryńskie, Podwołkuszne, Rakowicze, Rogożynek, Rygałówka, Siółko, Skieblewo, Sołojewszczyzna, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Stary Rogożyn, Wołkusz, Wyżarne, Żabickie
Gmina Nowinka

Wsie

Ateny, Barszczowa Góra, Blizna, Bryzgiel, Busznica, Cisówek, Danowskie, Długie, Dora, Gatne Drugie, Gatne Pierwsze, Józefowo, Juryzdyka, Kopanica, Krusznik, Młynisko, Monkinie, Nowinka, Nowiny, Olszanka, Olszanka-Folwark, Osińska Buda, Pijawne, Pijawne Małe, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Podkopanica, Podkrólówek, Podlas, Podnowinka, Pólko, Powały, Ślepsk, Sokolne, Strękowizna, Szczeberka, Szczebra, Szczebra-Parcela, Szczepki, Tobołowo, Upustek, Walne, Zakąty, Żurawskie
Gmina Płaska

Wsie

Dalny Las, Gorczyca, Gruszki, Hanus, Jałowy Róg, Jazy, Kielmin, Kopanica, Księży Mostek, Kudrynki, Lipiny, Lubinowo, Macharce, Mały Borek, Mikaszówka, Mołowiste, Muły, Osienniki, Ostryńskie, Perkuć, Płaska, Podmacharce, Przewięź, Rubcowo, Rudawka, Rygol, Serski Las, Serwy, Strzelcowizna, Sucha Rzeczka, Tartak, Trzy Kopce
Gmina Sztabin

Wsie

Andrzejewo, Balinka, Brzozowe Grądy, Budy, Budziski, Chomaszewo, Cisów, Czarniewo, Czarny Grąd, Czarny Las, Dębniaki, Dębowo, Długie, Dłużański Las, Ewy, Fiedorowizna, Franki, Grzędy, Hruskie, Huta, Jagłowo, Jaminy, Janówek, Janówek Dolny, Janówek Górny, Jasionowo, Jasionowo Dębowskie, Jastrzębna Druga, Jastrzębna Pierwsza, Jastrzębna-Majątek, Jaziewo, Kamień, Karoliny, Klonowo, Kobyli Kąt, Kolonia Krasnoborki, Kolonie Jasionowo, Kolonie Jastrzębiańskie Drugie, Komaszówka, Kopczańskie Budy, Kopiec, Kopytkowo, Krasnoborki, Krasnybór, Kryłatka, Kunicha, Lebiedzin, Lipowo, Łubianka, Majątkowe Kolonie, Mogilnice, Motułka, Nowa Cegielnia, Osiniaki, Ostrowie, Podcisówek, Podgórze, Pogorzałe, Polkowo, Przechodki, Rogowo, Ściokła, Sosnowo, Stara Cegielnia, Sztabin, Sztuki, Wilcze Bagno, Wilkownia, Wolne, Wrotki, Wysokie, Żmojdak
 • Dolina Rospudy
 • Zdjęcie satelitarne
 • Widok na wieś
 • Fragment Wst
 • Jezioro Sajno
 • Kanał Augustowski i wijąca się rzeka Netta
 • Kanał Augustowski i wijąca się rzeka Netta
 • Kanał Augustowski i wijąca się Netta przed Białobrzegami
 • Widok z lotu ptaka
 • Wnętrze hotelu Proserwy
 • Hotel Proserwy
 • Hotel Proserwy
 • Serwy z lotu ptaka
 • Jezioro Serwy
 • Kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP
 • Kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP
 • Kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP
 • Janówka z lotu ptaka
 • Janówka z lotu ptaka
 • Fragment wsi
 • Widok na Białobrzegi z lotu ptaka
 • Widok na Białobrzegi z lotu ptaka
 • Rzeka Netta
 • Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie


POWIAT AUGUSTOWSKI
(województwo podlaskie)


Powiat augustowski położony jest w północnej części województwa podlaskiego, w otoczeniu wielu malowniczych jezior i lasów. Walory przyrodnicze, turystyczne i uzdrowiskowe sprawiają, że jest on jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych Polski. W skład powiatu wchodzi jedna gmina miejska, jedna gmina miejsko-wiejska i pięć gmin wiejskich. Na jego terenie zamieszkuje 58,8 tys. osób. Plasuje to powiat na czwartym miejscu w województwie pod względem liczby ludności (bez uwzględnienia miast na prawach powiatu). Powiat charakteryzuje się średnim wskaźnikiem zaludnienia w województwie (35 osób na km2 wobec 59 w województwie).
Biorąc pod uwagę jego powierzchnię wynoszącą 1659 km2, jest to trzeci co do wielkości powiat województwa, którego 46,1% powierzchni pokrywają lasy, a nieco ponad 43% stanowią użytki rolne. Struktura użytkowania terenu determinuje charakter prowadzonej działalności. Według PSR 2002 w powiecie funkcjonowało 6,4 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 12,9 ha.
Na koniec 2009 r. w powiecie zarejestrowanych było 4461 podmiotów (o ponad 2% więcej niż w roku poprzednim). Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (około 27%), obsługa nieruchomości i firm (niecałe 12%) oraz budownictwo (około 11%). Ze względu na łatwość pozyskiwania surowca, w gminie rozwija się produkcja wyrobów z drewna oraz mebli. Od kilku lat powiat augustowski należy do grupy powiatów o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego w województwie.
Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 82% osób korzysta z wodociągu, 53% – z kanalizacji.
Powiat augustowski charakteryzuje się dużym udziałem powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionej wynoszącym prawie 67% powierzchni powiatu. Na terenie powiatu znajduje się jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce – Puszcza Augustowska. Atutem powiatu jest także Kanał Augustowski położony na pograniczu Polski i Białorusi.
Na terenie powiatu funkcjonuje 28 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, dysponujących 3,1 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z noclegów skorzystało 73,4 tys. osób, w tym nieco ponad 10 tys. turystów zagranicznych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Augustowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki