wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

dolnośląskie / bolesławiecki (Czytaj więcej)
 • Księżniczka i brzydkie kaczątko
 • Łabędzie na żwirowni opodal wsi, lato 2015
 • Łabędzie na żwirowni opodal wsi, lato 2015
 • Tablice informacyjne
 • Stadion
 • Pub Figaro
 • Panorama Raciborowic
 • Zabytkowy szachulcowy dom
 • Droga głowna przez wieś
 • Osiedle
 • Droga głowna przez wieś
 • Panorama Raciborowic
 • Panorama Raciborowic
 • Ruiny wiatraka
 • Raciborowice Górne z lotu ptaka
 • Kościół pw.św. Michała Archanioła
 • Raciborowice Górne z lotu ptaka
 • Kościół pw.św. Michała Archanioła
 • Panorama Raciborowic
 • Nieistniejący już pomnik Germanii
 • Panorama dawnych Raciborowic
 • "Kamionka" wyrobisko wapienia
 • "Kamionka" wyrobisko wapienia
 • Wdok na wieś

Powiat Bolesławiecki

POWIAT BOLESŁAWIECKI
(województwo dolnośląskie)


Powiat Bolesławiecki

Powiat Bolesławiecki zajmuje powierzchnię 1303,5 km2 i obejmuje 6 gmin. Sieć osadniczą tworzą 2 miasta (Bolesławiec i Nowogrodziec) oraz 79 miejscowości wiejskich. Powiat liczy 89,1 tys. mieszkańców, w tym 49,5% stanowią mieszkańcy miast. Położony jest w północno - zachodniej części województwa.
Przynależy częściowo do geograficznego makroregionu Niziny Śląsko - Łużyckiej. Występują tu głównie gleby bielicowe. Powiat należy do rejonów województwa o najwyższym poziomie lesistości (58,6% ogólnej powierzchni wobec 29,5% w skali województwa).
Największym kompleksem leśnym jest część Borów Dolnośląskich. Obszar prawnie chroniony stanowi 9.2% powierzchni. Sklasyfikowanych jest 197 pomników przyrody.

Przez jego obszar prowadzą autostrady: A4 (44km) i A18 (28km). Teren powiatu bogaty jest w złoża kruszywa naturalnego (żwiry, piaski) oraz wysoko - jakościowe surowce dla wyrobu ceramiki szlachetnej i przemysłu szklarskiego (złoża glin ceramicznych i kaolinu, gipsu, anhydrytu, wapienia i margli).
Ceramika od stuleci jest nieodłącznym elementem dolnośląskiej kultury. Położenie Ziemi Bolesławieckiej bowiem - w pobliżu bogatych złóż gliny i innych surowców - pozwoliło jej uzyskać status światowej stolicy ceramiki i wyrobów garncarskich.

Na terenie powiatu działa 7,2 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, w tym najwięcej w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (27,9% podmiotów w powiecie), obsługa rynku nieruchomości (11,6%) oraz budownictwo (11,3%).
W strukturze powiatu znaczącą rolę odgrywa działalność przemysłowa i budowlana. W tym sektorze pracuje ponad 48% ogółu pracujących w powiecie. Znaczne możliwości rozwoju działalności produkcyjnej łączą się z lokalizacją na jego terenie podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w gminie Nowogrodziec) oraz podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Krzywa w gminie Gromadka).
Powiat bolesławiecki notuje bezrobocie na poziomie 15,1%, co plasuje go wśród powiatów w województwie na 14. miejscu. Turystyka nie odgrywa znaczącej roli w gospodarce powiatu, chociaż na jego terenie znajduje się 8 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, dysponujących 565 miejscami noclegowymi. Ogółem w 2009 r. udzielono 49,0 tys. noclegów, w tym 16,2 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc kształtował się na poziomie 25,6%.
W Bolesławcu można zdobyć wykształcenie w specjalizacjach technicznych dzięki funkcjonowaniu zamiejscowych ośrodków szkół wyższych - kierunek górniczo hutniczy oraz przedsiębiorczość i zarządzanie. 
(Statystyczne Vademecum Samorządowca GUS)

 


LINKI:
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu - strona urzędu

 

GUS Powiat Bolesławiecki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »