wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubelskie / biłgorajski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Aleksandrów

Wsie

Aleksandrów, Aleksandrów Czwarty, Aleksandrów Drugi, Aleksandrów Pierwszy, Aleksandrów Trzeci, Bukowiec, Dąbrowa, Margole, Podlas, Przymiarki, Sigła, Trzepietniak
Gmina Biłgoraj

Wsie

Andrzejówka, Bagno, Bogacki Koniec, Brodziaki, Bukowa, Byczek, Ciosmy, Cyncynopol, Czostek, Dąbrowica, Dębinki, Dereźnia Majdańska, Dereźnia Solska, Dereźnia-Zagrody, Dwór, Dyle, Dziadowski Koniec, Edwardów, Gajówka, Galicja, Gircze, Głodny Koniec, Góra, Górka, Gromada, Hedwiżyn, Ignatówka, Jachosze, Jargieły, Kajetanówka, Knieja, Kolonia Sól, Koniec, Korczów, Korytków Duży, Krzeszów, Majdan, Majdan Gromadzki, Maziarze, Mołki, Nadrzecze, Nowy Bidaczów, Okrągłe, Pastwisko, Podlesie, Pszczelne, Rapy Dylańskie, Ratwica, Ruda Solska, Ruda-Zagrody, Rudziska, Siedem Chałup, Smólsko Duże, Smólsko Małe, Sól, Stary Bidaczów, Stawiska, Tartak, Teodorówka, Terespol, Warszawa, Wasągi, Wola Dereźniańska, Wola Duża, Wola Mała, Wolaniny, Wygon, Wyspa, Zagościniec, Zagrody Dąbrowickie, Zagumnie, Żelebsko, Zofiampol
Gmina Biszcza

Wsie

Arenda, Biszcza, Biszcza-Kolonia, Biszcza-Osiedle, Budziarze, Bukowina, Dół, Folwark, Glinki, Gózd Lipiński, Kolonia Wschodnia, Kolonia Zachodnia, Koniec, Kopytek, Kucharze, Maryniaki, Mielniki, Piaski, Plebania, Podmajdanie, Stara Wieś, Suszka, Wola Kulońska, Wólka Biska, Za Górą, Za Mechlowym Wygonem, Za Stawem, Zagrody, Żary, Żyły
Gmina Frampol

Wsie

Buczyn, Budy Drugie, Budy Pierwsze, Chłopków, Dół, Drugie Góry, Górki, Góry, Gwizdów, Hucisko, Karolówka, Kątek, Kąty, Kolonia Helenowska, Kolonia Kąty, Kolonia Stanisławowska, Komodzianka, Koniec, Korytków Mały, Lisie Góry, Nawozy, Niemirów, Piaski, Polanie, Pulczynów, Radzięcin, Rzeczyce, Smoryń, Sokołówka, Sokołówka-Kolonia, Stara Wieś, Teodorówka, Teodorówka-Kolonia, Tokarka, Wapniarka, Warszawa, Wola Kątecka, Wola Radzięcka, Wygon, Zagródki, Zakościele
Gmina Goraj

Wsie

Abramów, Abramów-Kolonia, Albinów Duży, Albinów Mały, Bononia, Choszańska Górka, Dół, Folwarki, Gilów, Góra, Goraj, Goraj Poduchowny, Górki, Gródki Pierwsze, Hosznia Abramowska, Hosznia Ordynacka, Jędrzejówka, Kamionka, Kąty, Kondraty, Krzakowa Górka, Łupinka, Majdan Abramowski, Majdanek, Morgi, Niwa, Nizy, Odnoga, Okrąglak, Opacz, Podkrzacze, Pólko, Przedmieście, Przy Gościńcu, Resztówka, Smylowska Góra, Średnia Górka, Średniówka, Średniówka-Kolonia, Stara Wieś, Świniarki, Szeroka Górka, Usłonie, Wasilowska Góra, Wilcza Kolonia, Wólka Abramowska, Zagrody, Zagrody-Kolonia, Zakarczmie, Zastawie, Zawygonie
Gmina Józefów

Wsie

Borowina, Brzeziny, Czarny Las-Kolonia, Długi Kąt, Florianka, Górecko Kościelne, Górecko Stare, Górniki, Hamernia, Izbice, Józefów Roztoczański, Majdan Kasztelański, Majdan Nepryski, Pastuszki, Poduchowne, Samsonówka, Siedliska, Stanisławów, Stare Górniki, Szopowe, Tarnowola, Tartak-Długi Kąt, Zachoiny, Zagórzany
Gmina Księżpol

Wsie

Bagno, Błonie, Borki, Borowce, Budzyń, Bukowiec, Cegielnia, Cegielnia-Markowicze, Chałupki, Fujarków, Gliny, Kamionka, Klucz, Koło Patoczka, Koło Wygonu, Koniec, Korchów Drugi, Korchów Pierwszy, Księżpol, Kucły, Kulasze, Majdan Nowy, Majdan Stary, Majdanek, Marianka, Markowicze, Maziarnia, Nowe Zanie, Nowy Lipowiec, Ostasze, Pawlichy, Płusy, Pniaki, Pod Rydlem, Podborki, Podkorchów, Podłęże, Poręby, Przymiarki, Przymiarki Dolne, Przymiarki Górne, Rakówka, Remizki, Rogale, Stare Króle, Stary Lipowiec, Telikały, Zagać, Zagóra, Zagumnie, Zanie, Zawadka, Zynie
Gmina Łukowa

Wsie

Błonie, Borowiec, Chmielek, Chmielek-Kolonia, Chyb, Dół, Fryszarka, Górka, Kąt-Kicycha, Kozaki Osuchowskie, Łaz, Łukowa, Morgi, Nowa Wieś, Ogrody, Osuchy, Pisklaki, Plebania, Podsośnina, Popówka, Rakowiec, Rowy, Stefanowce, Szarajówka, Szarajówka-Kolonia, Szostaki, Wólka, Wołosień
Gmina Obsza

Wsie

Babice, Dorbozy, Nawozy, Obsza, Olchowiec, Parcela, Pardasówka, Podkolonia, Polaki, Popówka, Wola Obszańska, Załom Duży, Załom Mały, Zamch, Zamosty
Gmina Potok Górny

Wsie

Budy, Dąbrówka, Dół, Góra, Górki, Jasiennik Stary, Jedlinki, Kawęczyna, Kolonia Malennik, Koniec, Lipiny Dolne, Lipiny Dolne-Kolonia, Lipiny Górne-Borowina, Lipiny Górne-Lewki, Majdanek, Naklik, Oderwa, Piechota, Poduchowne, Popówka, Potok Górny, Przysiadki, Rowy, Szyszków, Zagródki
Gmina Tarnogród

Wsie

Bolesławin, Cichy, Jamieńszczyzna, Kolonia Różaniecka, Koniec, Koziarki, Luchów Dolny, Luchów Górny, Pierogowiec, Podlesie, Popówka, Różaniec, Różaniec Drugi, Różaniec Pierwszy, Różaniec-Szkoła, Wola Różaniecka, Zagrody
Gmina Tereszpol

Wsie

Bukownica, Bukownica Mała, Góry, Koniec, Lipowiec, Panasówka, Piaski, Poręby, Szozdy, Tereszpol-Kukiełki, Tereszpol-Zaorenda, Tereszpol-Zygmunty, Ulica, Zahart
Gmina Turobin

Wsie

Czernięcin Główny, Czernięcin Poduchowny, Elizówka, Gaj Czernięciński, Gródki, Gródki Drugie, Gródki Pierwsze, Guzówka-Kolonia, Huta Turobińska, Nowa Wieś, Olszanka, Polesiska, Przedmieście Szczebrzeszyńskie, Rokitów, Tarnawa Duża, Tarnawa Mała, Tarnawa-Kolonia, Tokary, Turobin, Wólka Czernięcińska, Zabłocie, Żabno, Żabno-Kolonia, Zagroble, Załawcze, Żurawie
 • Zdjęcie satelitarne Aleksandrowa
 • Kościół
 • Tablica pamiątkowa.
 • Kościół
 • Dzwonnica
 • Kościół
 • Drzwi do kościoła
 • Dzwonnica wybudowana w XIX w.
 • Kościół
 • Kościół filialny w Lipowcu.
 • Dworek
 • DSC_0048
 • P2
 • 4
 • Urząd Gminy Aleksandrów
 • Stary Kościół
 • Zbiornik retencyjny na rzece "Szum"
 • Nowy kościółw Parafii p.w. Matki Bożej Nieustajacej Pomocy
 • Drzewo "Krzyżyk"
 • Kapliczka Świętej Trójcy z roku 1899.
 • Siła natury
 • Świat z bliska


POWIAT BIŁGORAJSKI
(województwo lubelskie)


Powiat biłgorajski leży w południowej części województwa lubelskiego na pograniczu Wyżyny Lubelskiej, Roztocza
i Kotliny Sandomierskiej, w zlewniach rzek Wieprza i Sanu. W skład powiatu wchodzi 14 gmin. Powierzchnię powiatu 1681,1 km2 zamieszkiwało 103,2 tys. osób (dane na koniec 2009 r.). Daje to gęstość zaludnienia 61 osoby na km2, przy średniej wojewódzkiej 86. Jedna trzecia ludności to mieszkańcy miast (Biłgoraj, Frampol, Józefów, Tarnogród).
Od 2000 r. powiat biłgorajski odnotowuje ujemne saldo migracji ogółem. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności wahał się w poszczególnych latach - najniższy zanotowano w 2005 i 2009 roku -0,6, najwyższy w 2003 roku 0,7.
W wyniku tych różnokierunkowych zmian liczba ludności zmniejszyła się o 2,1%.
Użytki rolne zajmowały 57,1% powierzchni powiatu. Bogactwem powiatu są jego lasy, które zajmują 39,1% powierzchni. Największy kompleks leśny stanowią bory sosnowe Puszczy Solskiej.
Powiat charakteryzowała duża aktywność gospodarcza, co przejawiało się w poziomie wskaźnika podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności, który wyniósł 661 (dane na koniec 2009r.). Na terenie powiatu działało 6823 podmiotów gospodarki narodowej, które prowadziły różnorodną działalność gospodarczą, dominowały jednostki zatrudniające do 9 osób - 73,8%. Na koniec 2009 roku zanotowano tu najniższą wśród powiatów Lubelszczyzny stopę bezrobocia 8,0%.
Powiat biłgorajski jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie rejonów Lubelszczyzny. Nie towarzyszył temu jednak odpowiedni rozwój bazy noclegowej. Powiat dysponował 5 obiektami zbiorowego zakwaterowania, co lokowało go na 16 pozycji wśród powiatów Lubelszczyzny. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych to m.in. Roztoczański Park Narodowy oraz 3 parki krajobrazowe: Szczebrzeszyński, Krasnobrodzki i Puszczy Solskiej. Znajdują się tam bardzo znane rezerwaty: „Szum”, „Czartowe Pole” oraz „Obary”
(GUS)

 

GUS
Powiat Biłgorajski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki